Hvis ferieboligen afviger væsentligt fra beskrivelsen i annoncen, kan du indgive en formel klage over udlejeren eller agenturet.
Hertil bedes du kontakte kundeservice .

Du bedes oplyse følgende via e-mail:
  • Udlejerens eller agenturets navn, telefonnummer og e-mailadresse
  • Ferieboligannoncens side (URL) og ferieboligens nummer
  • En beskrivelse af situationen og din klage
Når vi har disse oplysninger, videresender vi klagen til udlejeren eller agenturet og beder dem om at kontakte dig så hurtigt som muligt for at finde en løsning. Klagen vil blive dokumenteret på udlejerens eller agenturets konto hos os sammen med løsningen.