Vi samarbejder med en tredjepart inden for online sikkerhed for at levere totrinsbekræftelse til din konto. Hvis du ikke har aktiveret tredjeparts-cookies i din browser, kan du blive bedt om at indtaste en verificeringskode, hver gang du logger ind på din konto. Vi anbefaler, at tredjeparts-cookies altid aktiveres i din browser for at reducere antallet af disse bekræftelsesanmodninger. Hvis du ofte skifter mellem forskellige browsere, anbefaler vi, at du aktiverer tredjeparts-cookies og gennemfører bekræftelse i hver browser. Sørg for, at du har markeret feltet for at huske enheden, når du bekræfter. 

Hvis du ikke ønsker at have tredjeparts-cookies aktiveret, kan du nulstille dine præferencer efter bekræftelsen. Hvis du rydder din browserhistorik og dine cookies, bliver du muligvis bedt om at indtaste en ny verificeringskode, og du kan være nødt til midlertidigt at ændre dine indstillinger til altid at tillade tredjeparts-cookies igen.

Når du opdaterer dine indstillinger til at tillade tredjeparts-cookies, kan det være nødvendigt at genstarte din browser, før ændringerne træder i kraft. Første gang bliver du bedt om at indtaste koden, og herefter vil din enhed være godkendt i op til 12 måneder. Vi anbefaler også, at du ikke bruger privat eller inkognitotilstand, når du bruger din konto, da disse er specifikt beregnet til at forhindre, at cookies bliver gemt.