AFTALE OM OPKRÆVNING AF OPHOLDSGEBYRER

Sidst opdateret: den 01. april 2019

 

Nærværende Aftale om opkrævning af opholdsgebyrer (“Aftalen”) er udarbejdet og indgået mellem:

(1) du eller den forretningsenhed, du repræsenterer (“Du” eller “Kunden”) og

(2) den HomeAway-enhed, der er anført i tabellen nedenfor, der svarer til den valuta, du har valgt at opkræve Rejsende i (“vi”, “os” eller “vores”).

Hvis Du vælger mere end én valuta, indgår Du særskilte kontrakter med hver af de respektive HomeAway-enheder.

 

Din betalingsvaluta (hver især benævnt “Tilbudt valuta”)

 

HomeAways modpart

Singapore dollars

HomeAway Emerging Markets Pte Ltd

Registreret i Singapore under registreringsnummer 201114875K og med hjemsted på adressen Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.

Amerikanske dollars

HomeAway.com, Inc.

Er et selskab registreret i Delaware med hjemsted på adressen 11920 Alterra Parkway, Austin 78758 USA.

Britiske pound, Euro, Canadiske Dollars, schweiziske Francs, norske kroner, danske kroner eller svenske kroner

HomeAway Sàrl

Er et selskab registreret i Schweiz under registreringsnummer CHE-116.158.222 og med hjemsted på adressen Avenue du Bouchet 2, 1209 Geneva, Schweiz, der driver virksomhed gennem sin irske filial, der er registreret og etableret i Irland under det eksterne selskabs nummer 907821 og med hjemsted på 53 Merrion Square South, Dublin, DO2 PR63, Ireland.

Australske Dollars

Stayz Pty Ltd

Registreret i Australien under registreringsnummer ABN 41 102 711 599 og med hjemsted på adressen Level 18, 100 William Street Woolloomooloo, NSW 2011 Australien

New Zealand dollars

Bookabach Ltd

Registreret i New Zealand under registreringsnummer 2067690 og med hjemsted på adressen Level 22 205 Queen Street Auckland, 1010 New Zealand

Japanske yen

HomeAway KK

Registreret i Japan under registreringsnummer 0100-03-022904 og med hjemsted på adressen Ark Hills Sengokuyama Mori Tower 31F, 9-10 Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Nærværende Aftale træder i kraft fra og med den dato, hvor Du klikker gennem nærværende Aftale (“Ikrafttrædelsesdatoen”). Du bør læse alle vilkår og betingelser omhyggeligt igennem. Vilkårene og betingelserne udgør en juridisk bindende aftale mellem Dig og os. Eventuelle forpligtelser over for os i henhold til nærværende aftale er i tillæg til, og begrænser ikke, eventuelle særskilte kontraktlige forpligtelser over for os eller vores associerede selskaber. Du er ikke bemyndiget til at benytte disse Tjenester (som defineret nedenfor), medmindre Du er mindst 18 år og i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter, og såfremt det er relevant, bemyndiget til at gøre det på vegne af den forretningsenhed, for hvilken du accepterer disse vilkår og betingelser. VED AT KLIKKE JEG ACCEPTERER”, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF NÆRVÆRENDE AFTALE.

Baggrund:

Vi aftaler følgende:

1. BETALINGSTJENESTER.

1.1 Opkrævning af Opholdsgebyrer. Under nærværende Aftales gyldighedsperiode, bemyndiger du os, gennem tredjepartsudbydere, til at opkræve eventuelle Opholdsgebyrer og andre dertil knyttede transaktionsbeløb via Kreditkort, Betalingskort, Elektroniske Pengeoverførsler samt alle andre betalingsformer, som vi kan acceptere fra tid til anden (samlet benævnt “Betalinger”) fra Gæster. Disse Betalinger, der opkræves af os, ophæver Gæsternes eventuelle tilsvarende gæld hos dig.

Opholdsgebyr(er)” defineres som skyldige beløb, som en Gæst skal betale til Dig til gengæld for ophold i en Ejendom, herunder depositum, gebyrer, forsikringer og andre beløb efter aftale mellem Gæsten og dig og som det fremgår af det Viste Associerede Selskabs websted.

HomeAway tilbyder Tjenesterne til gengæld for de gebyrer og beløb, Gæsten skylder os (herunder Tilbageførselsgebyrer), som anført i nærværende Aftale (hver især benævnt et “Gebyr”).

For at kunne benytte Tjenesterne, skal du være medlem af og bundet af betingelserne og vilkårene anført på det Viste Associerede Selskabs websted.

1.2 Bemyndigelse til at debitere og kreditere. Du erklærer, at du har ret til at give os eller en tredjepartstjenesteudbyder, der arbejder på vores vegne, tilladelse til at tilgå din på online-tilmeldingsformularen angivne bankkonto (“Tilmeldingsformularen”) til følgende formål:

(a) til at indsætte skyldige Betalinger til dig eller på anden vis kreditere beløb til dig,

(b) til at indsætte eventuelle skyldige beløb til os eller vores associerede selskaber i overensstemmelse med nærværende Aftale eller andre aftaler med vores associerede selskaber, herunder brugerbetalinger eller tilbageførsler, og

(c) til at debitere eventuelle skyldige beløb til Gæster i overensstemmelse med nærværende Aftale.

1.3 Retten til at modregne. For eventuelle Brugergebyrer, som du skylder os eller vores associerede selskaber, eller eventuelle skyldige beløb til Gæster, bemyndiger Du os til at modregne sådanne beløb fra betalinger af Opholdsgebyrer. Vi kan ligeledes modregne ethvert beløb, som vi skylder Dig under nærværende Aftale, fra (1) Brugergebyrer, som Du skylder, (2) overbetalinger til samt (3) eventuelle beløb, som Du skylder os eller vores associerede selskaber under nærværende Aftale eller enhver anden aftale.

1.4 Behandlingsfejl. Hvis der forekommer en afvisning eller en fejl i behandlingen af en hvilken som helst transaktion, giver Du os eller en tredjepartstjenesteudbyder, der arbejder på vores vegne med at debitere eller kreditere din på Tilmeldingsformularen angivne bankkonto, tilladelse til at rette en sådan fejl, hvis det er relevant. Hvis vi ikke er i stand til at debitere en sådan bankkonto, som Du har valgt, uanset årsag, giver Du os tilladelse til at foretage debiteringen igen, plus eventuelle gebyrer, på en anden bankkonto eller via et andet betalingsinstrument, som Du har registreret hos os. Hvis problemet med den manglende betaling forbliver uløst inden for et rimeligt tidsrum, vil Du blive bedt om at foretage betaling ved hjælp af en anden acceptabel betalingsmetode.

1.5 Tilvejebringelse af Oplysninger. Du accepterer at give os alle oplysninger og tilladelser, der kræves af os eller en tredjepartstjenesteudbyder, som arbejder på vores vegne, for om nødvendigt at få adgang til Din på registreringsformularen angivne bankkonto nedenfor. Du accepterer endvidere at holde Dine (i) bankkontooplysninger opdaterede hos os, og (ii) banktilladelser, som Du har givet til os, gældende og opdaterede hos din bank. I modsat fald er der risiko for, at Opholdsgebyrer havner i de forkerte hænder, bliver tilbageholdt af os, mens der afventes en bekræftelse, eller at de bliver returneret til Gæsterne. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte heri, er du ikke berettiget til at modtage eventuelle relevante Betalingsbeløb i henhold til nærværende Aftale, medmindre og indtil du har givet os nøjagtige og ajourførte oplysninger som angivet i dette afsnit. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejladresserede eller returnerede betalinger, hvis Dine bankkontooplysninger ikke bliver ajourført. Vi kan indstille eller opsige nærværende Aftale uden varsel, hvis Du undlader at holde disse oplysninger ajourført eller blokerer eller på anden vis forhindrer os i at debitere eller kreditere din Bankkonto.

Udover sådanne forpligtelser, hvad angår dine bankkontooplysninger, skal du give os eventuelle oplysninger, som vi retmæssigt kan anmode om for hurtigt og præcist at kunne levere Tjenesterne, herunder tilvejebringelse af eventuelle skatteformularer. Du skal omgående underrette os om eventuelle og samtlige unøjagtigheder eller ændringer i de oplysninger, som Du har angivet på Tilmeldingsformularen. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader, der direkte eller indirekte udspringer af Din manglende overholdelse af afsnit 1.5. Du garanterer ubetinget, at alle oplysninger, Du giver os, er rigtige, korrekte og ajourførte og anerkender, at vi er afhængige af sådanne oplysninger i forbindelse med indgåelsen af nærværende Aftale og leveringen af Tjenesterne.

1.6 Svindel- og risikovurderinger. Du giver os tilladelse til fra tid til anden at indsamle og kontrollere de oplysninger, Du har angivet på Tilmeldingsformularen eller på anden måde. Vi anvender disse oplysninger til at foretage due diligence i forbindelse med kunder, bekræfte Din identitet, bekræfte Dit ejerskab af Ejendommen, bekræfte, at Du ikke er underlagt handelssanktioner, foretage forskellige svindel- og risikovurderinger af Dig og overvåge transaktionerne gennem Tjenesterne for at beskytte vores systems og vores forretnings integritet. Du giver os (eller et associeret selskab) endvidere tilladelse til at anmode om en rapport om Dig fra et forbrugerapporteringsbureau. En sådan forbrugerrapport vil blive rekvireret og anvendt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Fair Credit Reporting Act. Ud fra disse vurderinger afgør vi, om vi kan tilbyde Dig Tjenesterne og den måde, hvorpå vi vil afregne Betalinger af Opholdsgebyrer efter eget skøn. Efter en vellykket gennemførsel af den påkrævede vurdering, vil Du blive tilbudt følgende tidsplan for afregning:

Vi påbegynder overførslen af den del af det skyldige Opholdsgebyr (minus: (1) Gebyrer og eventuelle provisioner og andre beløb, du måtte skylde til det Viste Associerede Selskabs websted i forbindelse med reservationen, og (2) eventuelle skatter, som vi skal betale til den pågældende skattemyndighed) til din bankkonto. I de fleste tilfælde sker dette inden for 1-2 dage efter Gæstens planlagte check-in-dato på din Ejendom og for et eventuelt depositum, der tilkommer Dig, sker dette i de fleste tilfælde inden for 1-2 dage efter at der er givet tilladelse fra det websted, hvorigennem Ejendommen blev reserveret, efter vores eget skøn. Det forudsættes dog, i tilfælde af at en Gæst giver korrekt meddelelse til det websted, hvorigennem Ejendommen blev reserveret, inden for 24 timer efter den planlagte check-in, om at Ejendommen ikke er som beskrevet, eller hvis der er andre problemer med Ejendommen, giver os tilladelse til at tilbagebetale Opholdsgebyrerne til Gæsten.

I overensstemmelse med den afbestillingspolitik, du har valgt og angivet i den relevante Ejendomsbeskrivelse, kan vi refundere Gæsten for den del af Opholdsgebyrerne, der er angivet i den gældende afbestillingspolitik. Hvis ikke du er tilmeldt et automatisk tilbagebetalingsprogram, giver Du os eller vores associerede selskaber tilladelse til at give refusion af et sådant depositum på dine vegne eller til at angive udbetaling af et depositum til Dig ved modtagelse af et gyldigt krav i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene for tilbagebetalingsprogrammet.

Den tid, det tager at modtage Betaling efter den er blevet indbetalt, kan variere. Hertil kommer, at Din første udbetaling kan blive forsinket med op til 30 dage af sikkerhedsrelaterede grunde, og Din udbetaling kan blive forsinket eller annulleret på ubestemt tid af svindelrelaterede grunde.

Du må kun benytte dig af Tjenesterne, hvis det er tilladt ved lov i den retskreds, hvor Du bor, herunder alle andre gældende love. I særdeleshed, men uden begrænsning, må Tjenesterne ikke benyttes til at sende eller modtage midler (i) i (eller til en bosiddende i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, som USA har indført en handelsembargo imod eller (ii) til nogen, der er anført på det amerikanske finansministeriums liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministeriums Table of Deny Orders. Ved at anvende Webstedet, erklærer og garanterer Du, at Du ikke befinder dig i eller kontrolleres af eller er statsborger eller bosiddende i et sådant land eller er anført på en sådan liste.

1.7 Beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed. Du accepterer at handle i overensstemmelse med den praksis, der er fastsat i det Viste Associerede Selskabs fortrolighedserklæring (“Politik om beskyttelse af personlige oplysninger”), som det Viste Associerede Selskab kan opdatere fra tid til anden, og som der hermed henvises til. Du accepterer, at du har indført og vil opretholde, eller vil fastsætte og opretholde, egnede sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre utilsigtet videregivelse af samt uautoriseret adgang til eller uretmæssig tilegnelse af enhver Gæsts personlige oplysninger. Du accepterer, at Du vil behandle, opbevare, overføre og tilgå enhver Gæsts personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning (herunder, uden begrænsning, alle databeskyttelses- og sikkerhedslove, der gælder i enhver relevant retskreds). Du accepterer, at i det omfang, din behandling af personoplysninger falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (“GDPR”), fungerer du som en uafhængig registeransvarlig i forhold til de pågældende personlige oplysninger. I alle tilfælde accepterer du kun at benytte en Gæsts personlige oplysninger med henblik på at behandle en sådan Gæsts reservation og ikke til andre formål. Vi er ikke ansvarlige for Din, Dine medarbejderes eller nogen anden af Dine parters uautoriserede brug eller adgang til en Gæsts personlige eller finansielle oplysninger, undtagen i det omfang en sådan brug eller adgang skyldes vores grove uagtsomhed. Vi og vores associerede selskaber kan anvende alle oplysninger under levering af Tjenesterne i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Derudover accepterer du, at vi kan anvende sådanne oplysninger til ethvert lovligt formål, herunder markedsføring og udledning af statistikker vedrørende vores Tjenester.

1.8 Ejendomsret. Ligesom aftalen mellem Dig og os, ejer og bevarer vi alle ejendomsrettigheder i og til Tjenesterne, ansøgningsgrænsefladen (API) og andre materialer, som vi kan anvende eller stille til rådighed i forbindelse med implementering og drift af Tjenesterne. Du erhverver ikke nogen ret eller adkomst til eller ejerskab af Tjenesterne. Du accepterer ikke at ændre, tilpasse, oversætte, udarbejde afledte værker fra, dekompilere, foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekode fra noget HomeAway-websted, API eller Tjenesterne.

1.9 Forslag. Hvis Du kommer til os eller vores associerede selskaber, eller vores tredjepartsudbydere med eventuelle forslag til forbedringer af vores Tjenester (“Forslag”), ejer vi alle rettigheder eller adkomst til eller ejerskab af disse Forslag, selv om Du betegner disse Forslag som fortrolige. Vi og vores associerede selskaber er berettiget til at anvende Forslagene uden begrænsninger. Du tildeler os hermed uigenkaldeligt alle rettigheder og adkomst til og ejerskab af Forslagene og accepterer at give os al den hjælp, vi har brug for til at dokumentere, forbedre og fastholde vores rettigheder til Forslagene.

1.10 Tilbageførsler og tilbagebetalinger. Enhver betaling foretaget af en Gæst er underlagt retten til (i) “Tilbagebetaling” (en bankkontoindehavers ret til at anmode om tilbagebetaling af midler til en transaktion, der blev finansieret af en bankkonto, hvilket sommetider omtales som en ACH Return - for eksempel som følge af mistanke om uautoriseret brug af en bankkonto eller utilstrækkelige midler), eller (ii) “Tilbageførsel” (en kreditkortsindehavers ret til at indgive en klage til kortudstederen med en anmodning om tilbagebetaling, f.eks. som følge af svig eller utilfredshed med et køb). Disse rettigheder eksisterer mellem Gæsten og Gæstens respektive bank- eller kreditkortudsteder. Du anerkender og accepterer, at du er ansvarlig for eventuelle Tilbageførsler og Tilbagebetalinger af en betaling plus gældende Tilbageførsels- og Tilbagebetalingsgebyrer uanset årsagen til Tilbageførslen eller Tilbagebetalingen, og at vi ikke har nogen forpligtelse til at træffe nogen opkrævningsforanstaltninger i forhold til nogen Gæst. I tilfælde af at en tilbageførsel eller en tilbagebetaling af en betaling foretages for en Gæst, udøver vi automatisk vores modregningrettigheder, som er beskrevet i afsnit 1.3. Afhængigt af om vi har modtaget alle ønskede oplysninger fra Dig, bestræber vi os derefter i den udstrækning, det er kommercielt rimeligt, på at undersøge gyldigheden af den enkelte Tilbageførsel eller Tilbagebetaling. Du accepterer at samarbejde med os og tilvejebringe alle oplysninger, som vi med rimelighed kan forlange at få oplyst til formål for vores undersøgelse. Du anerkender, at Tilbageførsels- og Tilbagebetalingsbeslutninger træffes af den relevante udstedende bank eller Kortnetværk, og alle afgørelser om gyldigheden af en Tilbageførsel eller Tilbagebetaling træffes efter eget skøn af den relevante udstedende bank eller Kortnetværk.

1.11 Ændring af Tjenesterne. Vi kan fra tid til anden ændre Tjenesterne under nærværende Aftale grundet årsager såsom teknisk udvikling, forandringer i driften af vores virksomhed, nye eller ændrede eller udgåede produkter eller funktioner eller grundet eventuelle lovændringer, som træder i kraft i fremtiden. Du får femten (15) dages varsel forud for en sådan ændring af Tjenesterne og nærværende Aftale eller vores beslutning om at opsige Aftalen. Vi giver dig meddelelse om sådanne ændringer eller sådan opsigelse via e-mail. Desuden gælder samme proces for ændringer af Gebyrer og umiddelbart efter sådan meddelelse om ændrede Gebyrer for efterfølgende reservationer, som Du accepterer.

1.12 Betaling for Tjenester. Som betaling for Tjenesterne accepterer Du at betale os et Gebyr på 3 % af ethvert transaktionsbeløb, som behandles på Dine vegne ved hjælp af enhver betalingsmetode, som vi tilbyder Dig, i den Tilbudte Valuta, med undtagelse af australske Dollars, New Zealand Dollars og japanske Yen. Et sådant Gebyr forfalder til betaling umiddelbart efter betalingsbehandling og uagtet eventuelle efterfølgende annulleringer:

Skyldige gebyr, der tilkommer os, er eksklusive moms, GST eller anden tilsvarende indirekte skat, kildeskat eller anden transaktionsbaseret afgifter i ethvert land, stat eller lokalitet. I tilfælde af at en sådan afgift gælder for Dig, skal Du betale den til os.

Relevante forbrugsafgifter kan blive opkrævet, hvis det er relevant, og blive pålagt Gebyrer og afgifter, der tilkommer os i henhold til nærværende Aftale.

Du giver os hermed tilladelse til automatisk at fratrække alle skyldige Brugsgebyrer fra Betalinger, der opkræves af os samt Gebyrer i forbindelse med Tilbageførsler og Manglende Betalingsdækning (“NSF”) forud for udbetaling på Din bankkonto. I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at inddrive Gebyrer uanset årsagen, accepterer Du at betale alle rimelige inddrivelsesomkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, der afholdes af os. Derudover er du også ansvarlig for eventuelle gebyrer eller bøder, der pålægges Dig eller os af ethvert kortnetværk eller NACHA som følge af Din brug af Tjenesterne på en måde, der ikke er tilladt i henhold til nærværende aftale, driftsforskrifter eller beslægtede regler og bestemmelser. Du er eneansvarlig for at overvåge Din konto og for at sikre rettidig betaling af alle beløb, som Du skylder os. Vi har ret til at pålægge Dig eventuelle bøder, som vi pådrager os som følge af inddrivelsesanmodninger, som mislykkes, grundet NSF eller Din anvisning om at blokere anmodningen. Du giver os tilladelse til at inddrive et sådant gebyr ved at debitere Din på Tilmeldingsformularen angivne bankkonto eller til at udøve vores modregningsrettigheder, som er beskrevet i afsnit 1.3.

Medmindre andet er fastsat heri eller hvis det forbydes ved lov, kan Gebyrer i forbindelse med Tjenester ikke refunderes.

1.13 Skatter. Du er ansvarlig for eventuelle og alle gældende skatter, herunder moms, brugsafgifter, personlige ejendomsskatter, toldgebyrer, turistskatter, hotelskatter, importafgifter og stempelafgifter eller andre skatter og afgifter, der pålægges af offentlige instanser af enhver art og pålægges ved transaktioner under nærværende Aftale, herunder bøder og renter, men dog ikke beskatning af, eller rettet mod os eller nogen af dets associerede selskabers, nettoindkomst. Vi kan være forpligtet til at indberette eventuelle behandlede Betalinger foretaget til Dig til nationale, statslige og/eller lokale skattemyndigheder, herunder de amerikanske skattemyndigheder (IRS) samt andre skattemyndigheder. Vi er ikke ansvarlige for, og er ikke den enhed, der opkræver moms eller indkomstskatter på Betalinger. Du accepterer straks at give os eventuelle oplysninger og/eller dokumentation på den relevante statslige enheds anmodning, således at vi kan behandle betalinger i henhold hertil (herunder, uden begrænsning, et gyldigt skattekort, som bekræfter din fritagelse for forpligtelsen til at betale skat og som er godkendt af den relevante myndighed), og vi kan tilbageholde Betalinger, eller dele heraf, indtil du har stillet den nødvendige dokumentation til rådighed. Du er ansvarlig for at fastsætte eventuelle skattevurderinger eller skatter, der skal opkræves, betales eller tilbageholdes, uanset årsag, i forbindelse med salg eller køb af eventuelle produkter eller tjenester i en transaktion, eller på anden vis i forbindelse med enhver af Dine eller en af Dine associerede selskabers, medarbejderes, underleverandørers, stedfortræderes, repræsentanters handlinger, manglende handlinger eller undladelser (“Skatter”). Du er også ansvarlig for at opkræve, tilbageholde, indberette eller betale de korrekte Skatter til den relevante skattemyndighed. På anmodning fra os vil du straks stille gyldige Skattefakturaer til rådighed i forbindelse med eventuelle transaktioner, der er indgået under nærværende Aftale, i tilfælde, hvor Skatter skal faktureres i henhold til gældende lov. Vi kan give dig et middel, så du kan fastsætte og pålægge skatter i forbindelse med Dine transaktioner, men vi og vores associerede selskaber er ikke forpligtet til at afgøre, om der skal pålægges skatter og er ikke ansvarlige for at beregne, opkræve, indberette eller betale nogen skat til nogen skattemyndighed i forbindelse med nogen transaktion. Uanset ovenstående, forbeholder vi og eventuelle associerede selskaber os retten til, efter eget skøn, at opkræve og betale Skatter til de relevante statslige enheder vedrørende Betalinger. Hvis vi udøver denne ret, accepterer du at samarbejde med os om tilvejebringelsen af eventuelle oplysninger eller assistance i forbindelse med sådan opkrævning og betaling, som vi med rimelighed kan forlange, herunder tilvejebringelse af dokumentation, der begrunder transaktioner med Gæster og registrering hos og/eller betaling af Skatter til de relevante skattemyndigheder.

Vi behandler eventuelle betalinger for sådanne Skatter, der indsamles og overdrages af os eller en tilknyttet, i overensstemmelse med nærværende Aftale.

Beløbet af skatter, om nogen, der opkræves og betales, er synlige og angives separat til både Dig og Gæster i respektive transaktionsdokumenter. Du har ikke tilladelse til at opkræve sådanne skatter, som ellers indsamles af os.

I henhold til særskilt aftale mellem dig og HomeAway UK Limited i Vilkår og betingelser for partnere i visse retskredse, kan HomeAway UK Limited, efter eget skøn, beslutte at lette opkrævning og overførsel af opholdsafgifter (afhængig af den enkelte retskreds kan disse afgifter være et fast beløb pr. dag, et beløb baseret på antallet af gæster eller andre variationer, og kaldes sommetider “forbigående belægningsafgifter”, “hotelskatter”, “opholdsskatter”, “byskatter” eller “turistskatter” (“Opholdsskatter”)) fra eller på vegne af Gæster eller Partnere, hvis en sådan retskreds hævder, at HomeAway UK Limited eller Partnere har en forpligtelse til at opkræve og betale Opholdsskatter.

Behandlingen af Opholdsskatter, som udgør en del af Opholdsgebyrerne, udføres af HomeAway Sarl i overensstemmelse med nærværende Aftale.

Beløbet af Opholdsskatter, om nogen, der opkræves og betales af HomeAway UK Limited, er synlige og angives separat til både Partnere og Gæster i deres respektive transaktionsdokumenter Hvis HomeAway letter opkrævning og betaling, har Partnere ikke tilladelse til at opkræve Opholdsskatter, der opkræves af HomeAway i forbindelse med boligopslag i denne retskreds. Når HomeAway letter frivillig opkrævning og betaling af Opholdskatter i en retskreds for første gang, underretter HomeAway UK Limited de eksisterende partnere med boligopslag i sådanne retskredse.

1.14 Begrænsninger ved brug af Tjenester/Websted. Du må kun benytte Tjenesterne til betaling af Opholdsgebyrer, som defineret heri. Du må ikke benytte, og erklærer og garanterer, at Du ikke vil benytte Tjenesterne til noget andet formål, herunder, men ikke begrænset til, betaling for eventuelle ulovlige aktiviteter, varer eller tjenester. Du accepterer at overholde alle vores politikker og enhver anden begrænsning for brugen af vores websteder og Tjenester, som fra tid til anden opdateres af os, herunder, uden begrænsning: (i) Vores krav til datasikkerhed; og (ii) eventuelle driftsmæssige bestemmelser og/eller politikker tilhørende kortsammenslutninger eller -netværk, der anvendes til at behandle Betalingerne (da sådanne bestemmelser og politikker kan blive opdaterede fra tid til anden). Uanset alle andre betingelser og vilkår i nærværende Aftale, har vi og vores associerede selskaber ret til (a) at ændre, indstille eller afbryde Tjenesterne eller dets websteder, helt eller delvist og (b) til at pålægge begrænsninger for visse funktioner eller begrænse adgangen til dele af eller alle Tjenesterne eller dets websteder uden varsel og uden ansvar, når vi, efter eget skøn, afgør, at det er nødvendigt for at beskytte vores websteders og forretningers integritet for at undgå at forårsage skade på andre eller af en hvilken som helst anden årsag. Vi kan afvise at behandle en eventuel betaling grundet forebyggelse af svig, gældende lovgivning eller vores politikker. Uden at begrænse det foregående, må Du ikke fungere som mellemmand, aggregator eller servicebureau i forbindelse med betalinger eller på anden måde videresælge Tjenesten på vegne af en Tredjepart, herunder, uden begrænsning, håndtering, behandling eller overførsel af midler til tredjepart.

1.15 Kortnetværk; Indløser. Under nærværende Aftales gyldighedsperiode, bliver Tjenesterne leveret af os sammen med en merchant acquirer eCheck eller ACH-kortindløser og/eller (eller PIN-betalingskortindløser) (eller enhver anden tilsvarende tredjepart) og deres respektive udpegede medlemsbank(er). Du accepterer at overholde alle vores politikker med hensyn til Tjenesterne samt alle driftsmæssige bestemmelser og andre bestemmelser (samlet benævnt ”Driftsmæssige Bestemmelser”) gældende for Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (“American Express”), (samlet benævnt “Kortnetværk”) og National Automated Clearing House Association (samlet benævnt “NACHA”) samt alle gældende føderale, statslige eller lokale love, regler, bestemmelser og lovgivningsmæssige retningslinjer i relation til driften af Din virksomhed. Pr. 1. november 2018 kan de Driftsmæssige Bestemmelser for Kortnetværk og NACHA findes på: (i) Visa: https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html#3; (ii) MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/rules.html; (iii) Discover kan rekvireres efter anmodning på https://www.discover.com/credit-cards/help-center/contact-us/; (iv) American Express på www.americanexpress.com/merchantopguide (og American Express vilkår og betingelser og (v) NACHA: https://www.nacha.org/rules. Du accepterer og anerkender, at Kortnetværk og NACHA forbeholder sig retten til at ændre de Driftsmæssige Bestemmelser uden varsel til dig. Hvis Du får valget om kun at acceptere visse typer betalingskort, er det Dit ansvar korrekt at angive, hvilke betalingskort, der accepteres.

2. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER.

2.1 Ingen Garantier. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE OG WEBSTEDERNE ER UNDERLAGT FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSE: BORTSET FRA EVENTUELLE UDTRYKKELIGE GARANTIER I NÆRVÆRENDE AFTALE, LEVERES TJENESTERNE OG WEBSTEDERNE (HERUNDER ALT INDHOLD, SOFTWARE, DATAOVERFØRSEL, FUNKTIONER, MATERIALER OG OPLYSNINGER, DER LEVERES I FORBINDELSE MED ELLER SOM ER TILGÆNGELIGE VIA TJENESTEN) "SOM BESET", OG VI, VORES ASSOCIEREDE SELSKABER OG VORES LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, FOR WEBSTEDERNE ELLER TJENESTERNE, DER LEVERES HERUNDER, OG FRASKRIVER OS SPECIFIKT GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MOD KRÆNKELSE I DET OMFANG, LOVEN GØR DET MULIGT.

2.2 Brug af Internettet. Vi, vores underleverandører og vores leverandører stiller ingen garantier for kvaliteten, pålideligheden, rettidigheden eller sikkerheden på Internettet eller andre globalt forbundne computernetværk eller på websteder derpå, herunder garantier for at disse er uforstyrrede eller fejlfri.

2.3 Betalinger. Du anerkender og accepterer, at: (i) Reservationerne af Din Ejendom er udelukkende transaktioner mellem Dig og den pågældende gæst og ikke med os eller nogen af vores associerede selskaber; (ii) Betalinger, der opkræves af os, ophæver dermed Gæsternes eventuelle tilsvarende gæld hos dig; (iii) Vi er ikke ansvarlige for og kontrollerer ikke, om en Gæst foretager betaling af Opholdelsesgebyret; (iv) Vores betalingsforpligtelser over for Dig afhænger af vellykket modtagelse af Gæsters dertil knyttede Opholdelsesgebyrer; (v) Vi er ikke en bank eller et andet statsautoriseret depot; og (vi) Midler, der behandles af os eller vores tjenesteydere (herunder eventuelle udbydere af banktjenester) i forbindelse med opkrævningen af Opholdelsesgebyrer, er ikke indskudsforpligtede og er ikke forsikret til gavn for Dig af et statsligt organ og du optjener ikke renter på sådanne beløb.

Vores rolle. Bortset fra vores begrænsede rolle i behandlingen af betalinger, som Du godkender eller igangsætter, er vi ikke involveret i nogen underliggende transaktion mellem Dig og Dine Gæster. For at undgå enhver tvivl, leverer eller videresælger vi ikke ophold eller nogen opholdssrelaterede udgifter eller tjenester. Vi påtager os intet ansvar for Dine handlinger eller undladelser.

2.4 Lovgivning om uanmeldt ejendom. Vi er ikke ansvarlige som Din tredjepartsbetalingsbehandler for at overholde love om uanmeldt ejendom eller hjemfald af besiddelser i nogen jurisdiktion. Du er ansvarlig for at afgøre, om Du besidder Ejendom for en Gæst eller en anden part, der er omfattet af sådanne love, i hvilket tilfælde Du anerkender og accepterer, at Du bærer det fulde ansvar for overholdelse af sådanne love.

3. ANSVARSBEGRÆNSNING/ERSTATNING.

3.1 VI ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIGE OVER FOR DIG I TILFÆLDE AF FORSTYRRELSER ELLER MANGLENDE ADGANG TIL TJENESTERNE ELLER WEBSTEDERNE, SOM BETYDER, AT GÆSTERNE IKKE KAN FÅ ADGANG TIL ELLER IKKE KAN BENYTTE TJENESTERNE ELLER WEBSTEDERNE ELLER EVENTUELLE FEJL, DER KAN PÅVIRKE MODTAGELSE, BEHANDLING, ACCEPT, GENNEMFØRELSE ELLER AFVIKLING AF EN BETALING ELLER TJENESTERNE. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR FEJLAGTIGE ERKLÆRINGER, FEJL ELLER FORSINKET BETALING, BETALING, DER AFVISES AF DIN BANK ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT GIVE NØJAGTIGE OG/ELLER GYLDIGE OPLYSNINGER.

3.2 INGEN AF PARTERNE, DERES ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER DERES UNDERLEVERANDØRER ER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVER FOR DEN ANDEN PART ELLER OVER FOR TREDJEPART FOR FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TABT FORTJENESTE, SELVOM PARTEN, DER ELLERS ER ANSVARLIG, ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. HOMEAWAY PAYMENTS' SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE AFTALE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE GEBYRER, SOM VI HAR MODTAGET OG TILBAGEHOLDT UNDER NÆRVÆRENDE AFTALE I DE TRE (3) MÅNEDER, DER GÅR UMIDDELBART FORUD FOR DEN DATO HVORPÅ KRAVET BLEV FREMSAT. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER HVADENTEN DET VIGTIGSTE FORMÅL MED EN BEGRÆNSET AFHJÆLPNING OPFYLDES ELLER EJ. Hver part anerkender, at den anden part har indgået nærværende Aftale, der bygger på de i dette afsnit anførte ansvarsbegrænsninger, og at disse begrænsninger danner et væsentligt grundlag for købet mellem parterne.

3.3 Skadesløsholdelse.

Du vil skadesløsholde og forsvare os, vores associerede selskaber og vores og deres respektive direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter (“HomeAway Payments’ Skadesløsholdte Parter”) fra og mod eventuelle tredjepartskrav, erstatningsansvar, tab og udgifter (herunder tildeling af erstatning, forlig og rimelige advokatsalærer), der fremsættes mod nogen af HomeAway Payments’ Skadesløsholdte Parter, der udspringer af eller er knyttet til (i) Din brug af Tjenesterne eller dets websteder; og/eller (ii) Dit eventuelle brud på eller manglende opfyldelse af nærværende Aftale. HomeAway Payments’ Skadesløsholdte Parter kan forsvare sig med en advokat efter eget valg og for egen regning. Skadesløsholdelsesforpligtelserne anført i dette afsnit gælder ikke i det omfang, at noget krav, tab, erstatningsansvar eller udgift skyldes en skadesløsholdt parts grove uagtsomhed eller forsætlige forsømmelse. Skadesløsholdelsesforpligtelserne anført i dette afsnit er betinget af: (1) Vi giver hurtigt en skriftlig meddelelse til Dig om et sådant krav, tab, erstatningsansvar, søgsmål eller udgift (bortset fra, at Din pligt til at skadesløsholde under nærværende Aftale kun må fritages i det omfang, den forringes af vores udeblevne meddelelse af en sådan art); og (2) Du har enekontrol over forsvaret eller over forliget om et sådant krav, tab, erstatningsansvar, søgsmål, eller udgift; forudsat, at ethvert forlig, der kræver andet end betaling af pengebeløb er underlagt vores samtykke, der ikke må tilbageholdes uden begrundelse. På din anmodning og regning skal vi samarbejde i undersøgelsen, forsvaret og forliget af et sådant krav, tab, erstatningsansvar, søgsmål eller udgift.

4. TERM AND TERMINATION.

4.1 Gyldighedsperiode. Nærværende Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter med at være gyldig, indtil den opsiges af en af parterne i overensstemmelse med afsnit 4.2 nedenfor.

4.2 Opsigelse. Begge parter kan til enhver tid opsige nærværende Aftale efter skriftligt varsel, hvilket kan ske med post til den nedenfor angivne adresse. For at undgå enhver tvivl, ophæver en sådan opsigelse af nærværende Aftale i sig selv ikke eventuelle andre aftaler mellem Dig og os eller nogen af nogle af vores associerede selskaber.

4.3 Opsigelsens virkning. Opsigelse af nærværende Aftaler betyder ikke, at nogen af parterne bliver fritaget fra deres forpligtelser til at betale den anden part eventuelle skyldige beløb, Gebyrer eller anden betaling i henhold til nærværende Aftale forud for opsigelsen. Vi færdigbehandler eventuelle ikke-afviklede Betalinger på tidspunktet for opsigelsen og fratrækker eventuelle ubetalte Gebyrer på det pågældende tidspunkt. Dog er Du fortsat ansvarlig for tilbageførsler, tilbagebetalinger, gebyrer og andre forpligtelser, som du har pådraget dig og som administreres af os efter nærværende Aftales udløb eller opsigelse, og Du giver os tilladelse til, uden forudgående varsel til dig, automatisk at trække sådanne beløb fra Din bankkonto. Ved opsigelse deaktiverer vi din adgang til Tjenesterne (bortset fra adgang, der er nødvendig for at gennemføre eventuelle betalinger under behandling).

4.4 Beståen. Afsnit 1.2(b), 1.2(c), 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2, 3, 4 og 5 forbliver gyldige efter nærværende Aftales opsigelse eller udløb, med mindre andet er angivet.

5. DIVERSE

5.1 Binding af Efterfølgere og Erhververe. Nærværende Aftale er bindende for og træder i kraft til fordel for parterne, deres efterfølgere og bemyndigede erhververe. Hverken nærværende Aftale eller nogen ret, licens, privilegium eller forpligtelse anført heri kan tildeles eller overdrages af Dig uden vores forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på overdragelse eller overførsel uden et sådant samtykke er ugyldigt. Vi kan til enhver tid overdrage nærværende aftale, men gør det ikke på en sådan måde, at eventuelle garantier stillet til dig under nærværende aftale mindskes.

5.2 Force Majeure. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, fejl, manglende ydeevne, afbrydelser eller forstyrrelser i Tjenesterne eller på vores websteder, der skyldes eller sker som følge af en handling, udeladelse eller tilstand, der er uden for vores rimelige kontrol, uanset om de er forudsigelige eller identificerede, herunder, uden begrænsning, naturkatastrofer, strejker, lockout, optøjer, krigshandlinger, terrorkonflikter, terrorangreb, statslige love, brand, eksplosioner, strømsvigt, jordskælv, dårlige vejrforhold, oversvømmelser, tørke, epidemier, pandemier  eller andre naturkatastrofer eller Din, Din Gæsts eller enhver tredjeparts svigtende hardware, software, kommunikationsudstyr eller -faciliteter.

5.3 Hele Aftalen. Nærværende aftale, herunder eventuelle Bilag, indeholder hele aftalen mellem parterne med hensyn til sagens genstand, og erstatter alle tidligere eller samtidige erklæringer, aftaler og alle andre mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne med hensyn til sagens genstand. For at undgå enhver tvivl, begrænser ovenstående ikke nogen særskilte forpligtelser over for Kortnetværkene eller andre tredjepartstjenesteudbydere.

5.4 Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i nærværende Aftale, eller anvendelsen heraf, findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, bliver bestemmelsen ændret for så vidt det er muligt at opnå den samme økonomiske virkning som den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af nærværende Aftale forbliver i kraft.

5.5 Ændringer. Du må ikke ændre, supplere, afvikle, opsige eller på anden måde ændre nærværende Aftale, undtagen gennem en skriftlig erklæring, der er underskrevet af os. Vi har ret til, efter eget skøn, at ændre en hvilken som helst del af nærværende Aftale i overensstemmelse med de ovenfor anførte vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, betalingsbetingelserne i afsnit 1.5. Hvis du modsætter dig en sådan ændring, skal du opsige nærværende Aftale i overensstemmelse med afsnit 4.2. Ellers vil du være underlagt sådanne ændrede vilkår og betingelser.

5.6 Frafaldelse. Begge parters frafaldelse af eventuelle rettigheder under nærværende Aftale, eller manglende opfyldelse eller overtrædelse af en hvilken som helst bestemmelse i nærværende Aftale, udgør ikke og må ikke fortolkes som en frafaldelse af nogen anden rettighed eller nogen anden overtrædelse eller manglende opfyldelse, uanset om den er af tilsvarende karakter eller andet.

5.7 Meddelelser. Alle meddelelser og anden kommunikation, der kræves eller er tilladt under nærværende Aftale, skal leveres skriftligt. Meddelelser til Dig vil blive leveret til den e-mailadresse, der er angivet i Registreringsformularen. Meddelelser til os kan rettes til HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 eller til HomeAway Sarl, Attn: Legal Department, 53 Merrion Square South, Dublin, D02 PR63 Ireland.

5.8 Opdatering af dine oplysninger. Det er Dit ansvar at sikre, at Dine bankoplysninger, herunder dit juridiske navn, din adresse og dit bopælsland, er korrekte og forbliver ajourførte. Det er også Dit ansvar at sikre, at alle oplysninger eller den ønskede dokumentation med hensyn til Skatter i afsnit 1.13 ovenfor, er korrekte og forbliver ajourførte.

5.9 Tredjepartstjenesteudbydere. I forbindelse med vores levering af Tjenester, anvendes tredjepartsudbydere til at muliggøre og behandle Betalinger. Du tildeler hermed alle rettigheder, som vi har under nærværende Aftale, til sådanne tredjepartstjenesteudbydere, der er bemyndiget af os til at bistå i leveringen af deres Tjenester under nærværende Aftale. Eventuelle forpligtelser over for os under nærværende Aftale er i tillæg til og begrænser ikke eventuelle særskilte kontraktlige forpligtelser over for tredjepartstjenesteudbydere, som vi benytter os af i forbindelse med levering af Tjenesterne, herunder eventuelle forpligtelser i forbindelse med yderligere gebyrer, der kan pålægges af sådanne tredjepartstjenesteudbydere. Bemærk venligst, at tilknyttede tredjepartstjenesteudbydere kan pålægge eller fratrække transaktionsomkostninger forbundet med eventuelle betalinger eller udbetalinger, der indebær valutaomregning.

5.10 American Express Vilkår og Betingelser. Du accepterer, at hvis Du tager American Express-kort, er Du bundet af American Express Merchant Operation Regulations (kan findes på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og vedlagte American Express Vilkår og Betingelser.

5.11 Lovvalg og værneting. Hvis Du bor i USA er nærværende Aftale underlagt Federal Arbitration Act, den føderale voldgiftslov samt lovgivningen i den stat, hvor Din faktureringsadresse har beliggenhed, uden hensyn til principperne for lovkonflikter.

Hvis Du ikke bor i USA og Du er forbruger uden et opholdssted i Irland, skal nærværende Aftale være omfattet af lovgivningen i dit opholdsland og underlagt de irske domstoles ikke-eksklusive værneting. Hvis du er forbruger med opholdssted i et andet land end Irland, skal nærværende Aftale være omfattet af lovgivningen i dit opholdsland og underlagt værnetinget i det land, hvor du er bosiddende.

5.12 Tvister; Voldgift.

Hvis Du bor i USA accepterer du følgende:

Vi er forpligtet til at opnå kundetilfredshed, så hvis Du har et problem eller en tvist, vil vi forsøge at løse den. Hvis det dog ikke lykkes for os at løse eventuelle problemer eller tvister, kan Du gøre krav gældende, som beskrevet i dette afsnit. Du accepterer at give os en mulighed for at løse eventuelle tvister eller krav vedrørende Tjenesterne, eventuel kontakt med vores kundeoplevelsesrepræsentanter, eventuelle tjenester eller produkter, der udbydes, eventuelle erklæringer fra os eller vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (“Krav”) ved at kontakte HomeAway kundesupport eller ringe på 1-877-228-3145. Hvis vi ikke er i stand til at løse Dine Krav inden for 60 dage, kan du søge afhjælpning ved voldgift eller ved en domstol, som behandler mindre krav, som angivet nedenfor.

Ethvert Krav vil blive løst ved bindende voldgift i stedet for i retten, med undtagelse af, at Du kan gøre krav gældende på individuel basis i domstole for småkrav, hvis de opfylder betingelserne. Dette omfatter alle Krav, Du fremsætter imod os, vores datterselskaber, brugere eller andre virksomheder, der tilbyder produkter eller tjenester gennem os (som er omfattet af denne voldgiftsaftale). Dette omfatter også eventuelle Krav, der er opstået før du accepterede nærværende Aftale, uanset om tidligere versioner af nærværende Aftale foreskrev voldgift.

Der er ingen dommer eller jury i voldgiftsmægling, og domstolsprøvelse af en voldgiftskendelse er begrænset. Dog kan en voldgiftsmand tilkende en dom på individuel basis med den samme skadeserstatning som en domstol (herunder lovbestemt skadeserstatning, advokatsalærer og omkostninger), og skal følge og håndhæve nærværende Aftale som en domstol ville.

Voldgiftsmægling varetages af i henhold til dens regler, herunder AAA’s regler gælder for betaling af alle indgivelses- og administrationsgebyrer samt voldgiftsmandsalærer, medmindre andet er anført i dette afsnit. Hvis Dit samlede krav er mindre end USD 10.000.00, refunderer vi de indgivelsesgebyrer, Du betaler til AAA og betaler ligeledes voldgiftsmandsalæret. Du kan vælge voldgiftsmægling over telefonen, hvilket er baseret på skriftlige indgivelser, eller personligt i den stat, hvor Du bor, eller på et andet sted efter gensidig aftale.

For at påbegynde en voldgiftssag, skal Du sende et brev med en anmodning om voldgift og beskrive Dine Krav til . Hvis vi anmoder om en voldgiftssag imod dig, underretter vi Dig på den e-mailadresse eller adresse, Du har opgivet. AAA’s regler og indgivelsesinstruktioner kan findes på eller ved at ringe på 1-800-778-7879.

Enhver retsproces, der indledes med henblik på at løse Krav, vil kun blive gennemført på et individuelt grundlag og ikke i et gruppesøgsmål, et konsolideret eller et repræsentativt søgsmål. Hvis et Krav af en eller anden grund bliver hørt i retten i stedet for ved voldgift, giver vi alle afkald på enhver ret til en nævningesag. Federal Arbitration Act og føderale voldgiftslove gælder for nærværende Aftale. En voldgiftsafgørelse kan bekræftes af en hvilken som helst domstol med kompetent jurisdiktion.

Hvis Du bor i Frankrig, accepterer du følgende:

I tilfælde af en tvist mellem Dig og HomeAway kan du overveje mægling eller andre alternative tvistbilæggelsesprocedurer, som er defineret ved lov, navnlig af artikel 1528 fra den franske civile retsplejelov. Forbrugerombudsmanden for er HomeAway indtastet Din skriftlige klage til HomeAway , kan Du henvise Din tvist til forbrugerombudsmanden på de betingelser og vilkår, der fremgår af Ombudsmandens websted. Du kan kontakte ombudsmanden på følgende adresse:

Service de Médiation du e-commerce

60 rue La Boétie – 75008 Paris

Alternativt kan Du også henvise Dine tvister med til Europa-Kommissionens Online Dispute Resolution Platform, som er tilgængelig på følgende adresse:

Uanset bestemmelserne i afsnittet “Ændringer” ovenfor vedrørende ændringer i Vilkårene og Betingelserne, hvis vi ændrer afsnittet “Tvister; Voldgift” efter den dato, hvor Du oprindeligt accepterede disse Vilkår og Betingelser (eller accepterede eventuelle senere ændringer i disse Vilkår og Betingelser), kan Du afvise sådanne ændringer ved at sende os skriftlig varsel (herunder via e-mail) senest 30 dage efter den dato, hvor ændringen trådte i kraft, som angivet i “senest opdateret” datoen ovenfor. Ved at afvise enhver ændring, accepterer Du, at Du vil afgøre enhver tvist mellem dig og os ved voldgift i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnittet “Tvister; Voldgift” fra og med den dato, hvor Du oprindeligt accepterede disse Vilkår og Betingelser (eller accepterede senere ændringer i disse Vilkår og Betingelser).

 

 

American Express Vilkår og Betingelser

Kunden accepterer American Express Merchant Operation Regulations (kan findes på: www.americanexpress.com/merchantopguide) og American Express’ vilkår og betingelser indeholdt heri (“American Express Vilkår og Betingelser”). American Express skal være en begunstiget tredjepart i Aftalen og kan håndhæve Vilkårene og Betingelserne i Aftalen over for Kunden. Kunden accepterer og anerkender, at Kunden ikke er en begunstiget tredjepart i henhold til en aftale, som vi eller nogen af vores tredjepartstjenesteudbydere kan have indgået med American Express. Kunden accepterer kun at acceptere American Express-kort i overensstemmelse med Vilkårene og Betingelserne i Aftalen samt American Express Vilkår og Betingelser. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved lov, må Kunden ikke behandle American Express-korttransaktioner eller modtage betalinger på vegne af eller (medmindre påkrævet ved lov) videresende betalinger til nogen anden part.

Ansvarsbegrænsning.

Kunden, vi, American Express eller deres respektive associerede selskaber, efterfølgere eller bemyndigede assignatarer (og i American Express’ tilfælde, dets tredjepartslicenstagere) er under ingen omstændigheder ansvarlige over for en anden part for tabt fortjeneste eller tilfældige, indirekte, spekulative, følgende, særlige, pønale eller eksemplariske skader af nogen art (uanset om de er baseret på kontraktret, erstatningsret, herunder uagtsomhed, objektivt ansvar, svindel eller andet, eller vedtægter, bestemmelser eller nogen anden teori), der udspringer af eller har forbindelse til Aftalen, selvom de bliver underrettet om sådanne potentielle skader. Hverken Kunden, vi eller American Express er ansvarlige over for en anden part for skader, som skyldes forsinkelser eller problemer forårsaget af telekommunikationsselskabers forbindelse til banksystemet, bortset fra at sådanne hændelser ikke vil gå ud over American Express’ ret til at oprette reserver og foretage tilbageførsler.

American Express er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden for eventuelle krav, tab, strafansvar, handlinger, krav eller udgifter, der opstår som følge af (i) eventuelle brud på datasikkerheden som følge af Kundens handlinger eller undladelser eller (ii) et krav fremsat af en af Kundens medarbejdere, for hvem American Express hæfter som en sådan medarbejders arbejdsgiver eller fællesarbejdsgiver.

High CV Sponsored Merchant.

Hvis vi eller American Express anmoder om, at Kunden gør dette, vil Kunden blive konverteret til en High CV Sponsored Merchant (som defineret af American Express’ på daværende tidspunkts gældende driftsforskrifter). Ved en sådan konvertering, indgår Kunden i et direkte kontraktforhold med American Express og er bundet af den på daværende tidspunkt gældende standardaftale om accept af kort, og American Express kan fastsætte andre ekspeditionsgebyrer gældende for Kunden. I det tilfælde bemyndiger Kunden, medmindre Kunden udtrykkeligt underretter os om andet, os til at fortsætte med at administrere Kundens American Express-konto på kundens vegne og til at indsætte afregnede beløb fra American Express-transaktioner enten direkte ind på en bankkonto, der er udpeget af Kunden, eller på en bankkonto, der administreres af os til gavn for Kunden.

check