Vrbo-logo

1 mio. Ansvarsforsikring, oversigt

Cirka 1 mio. Ansvarsforsikring

1 mio. ansvarsforsikringen (“programmet”) giver ejere og ejendomsadministratorer primær dækning mod krav for ulykker med kropsskade af tredjepart eller skade på tredjeparts ejendom, forudsat at hændelsen sker under et ophold, der svarer til en reservation, der er behandlet online via HomeAway’s websted.

Programmet yder op til 1 mio. USD i dækning pr. ejendom og pr. år gennem en police, der er udstedt af

Generali Global Assistance, der er en del af den multinationale Generali Group, som over 185 år har oprettet et netværk i 60 lande med over 76.000 medarbejdere. 

Der er ingen ekstra omkostninger for at deltage i programmet. Dog er det kun de ophold, der svarer til en reservation behandlet online via HomeAway’s websted, der dækkes. I tilfælde af et erstatningskrav, vil forsikringen blive koordineret sammen med enhver anden gældende forsikring, herunder din husejers police.

Se nedenfor for oplysninger om, hvordan du rapporterer erstatningskrav i henhold til programmet. 

Programberettigelse og ikrafttrædelsesdatoer

Den aktuelle løbetid til policen, der ligger til grund for programmet, begyndte den 8. maj 2017. Dækningen under programmet gælder for alle opholdsnætterne på eller efter denne dato, uanset indtjekning eller udtjekning, forudsat at opholdet svarer til en reservation, der er behandlet via HomeAway’s websted.

Generali Global Assistance er forsikringsselskabet, der står bag programmet. HomeAway er forsikringstageren og, som defineret i henhold til programvilkårene, er ejere og ejendomsadministratorer, der anført på HomeAway-familiens websteder eller en autoriseret affilieret, er de forsikrede (samlet, de “forsikrede”).

Ejer- /ejendomsejerberettigelse 

Ejere er berettigede til dækning under dette program, hvis deres ejendomme er anført på HomeAway-familiens websteder eller en autoriseret affilieret, og hvor opholdene svarer til en reservation, der er behandlet online via HomeAway’s websted.

Ejendomsadministratorberettigelse

Ejendomsadministratorer er berettigede til dækning under dette program, hvis de ejendomme, de administrere, er anført på HomeAway-familiens websteder eller en autoriseret affilieret, og hvor opholdene svarer til en reservation, der er behandlet online via HomeAway’s websted.

Dækkede ejendomstyper

  • Ejendomme ejet eller administreret af den forsikrede

  • Ejendomme anført på HomeAway-familiens websteder eller en autoriseret HomeAway-affilieret

  • Ejendomme reserveret og beboet af en tredjepart på rejse, hvis ophold svarer til en reservation behandlet online via HomeAway’s websted

Definitionen af "ejendomme" under programmet kan omfatte mobilhuse, Airstream-rejsetrailere, træhuse, vandbygninger og andre sådanne boliger, men kun i det omfang ejendommen er faststående og anvendes til boligformål.

Forsikringsgrænser

1 mio. USD pr. hændelse, med en samlet grænse på 1 mio. USD tilgængelig pr. år og pr. ejendom opført på HomeAway-familien af websteder eller en autoriseret tilknyttet i løbet af programpolicen.

Dækkede udgifter

De udgifter, som den forsikrede bliver lovligt forpligtet til at betale som erstatning på grund af personskade eller skade på en tredjeparts ejendom, kan være dækket af dette program. Hvis dækningen er disponibel for et erstatningskrav, omfatter policegrænsen på 1 mio. USD mange af omkostningerne til at undersøge erstatningskravet, herunder retligt forsvar, om nødvendigt. 

Dækningsområde 

Overalt i verden bestemmes den forsikredes ansvar for at betale erstatningen:

  • I en retssag vedrørende sagens realitet, som anlægges i det område, hvor det ikke er forbudt for os at indgå transaktioner af gældende sanktioner og handelsembargoer, herunder dem, der administreres af U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control eller i et forlig, som vi er enige med.

Undtagelser for programmet

Programmet udelukker dækning for følgende:

Luftfartøj, køretøj eller fartøj: Personskader eller ejendomsskader som følge af ejerskab, vedligeholdelse, brug eller overdragelse til andre af ethvert luftfartøj, køretøj eller fartøj, der ejes eller anvendes af eller udlejes eller udlånes til forsikrede, der ikke er faststående og/eller ikke anvendes til boligformål.

Ansvar i kontraktforhold: Personskader eller ejendomsskader, som den forsikrede har indvilliget i eller er forpligtet til at betale på grund af en forpligtelse, der er fastsat i en eksisterende kontrakt eller aftale.

Ejendomsskader: Ejendomsskader på ejendom, som en forsikret ejer, udlejer eller bebor, herunder eventuelle omkostninger eller udgifter afholdt af en forsikret til reparation, udskiftning, forbedring, restaurering eller vedligeholdelse af sådanne ejendomme af en eller anden grund, herunder forebyggelse af personskade eller skade på andres ejendom.

Elektroniske data: Skader som følge af tab af, brugstab af, skade på, korruption af, manglende adgang til eller manglende evne til at administrere elektroniske data. Som anvendt i denne undtagelse, betyder elektroniske data oplysninger, fakta eller programmer, der er gemt som eller på, oprettet eller brugt på, eller overført til eller fra computersoftware, herunder system- og applikationssoftware, harddiske eller disketter, cd-rom'er, bånd, drev, mobiltelefoner, databehandlingsenheder eller andre medier, der anvendes med elektronisk styret udstyr.

Arbejdsgiverens ansvar: Personskader på en af den forsikredes ansatte som følge af og i forbindelse med (i) ansættelse af den forsikrede, eller (ii) udførelse af opgaver i forbindelse med den forsikredes erhverv.

Forventet eller tilsigtet skade: Personskader eller ejendomsskader, der forventes eller er påtænkt ifølge den forsikredes synspunkt.

Person- og reklameskader: Skader eller påstået skade forårsaget af æreskrænkelse, injurier, krænkelser af privatlivets fred, reklame eller forkert udsættelse.

Forurening: Personskader eller ejendomsskader på grund af den faktiske påståede eller truede udledning, spredning, udsivning, udløsning, frigivelse eller udslip af forurenende stoffer.

Tilbagekaldelse af produkter, arbejde eller forringet ejendom: Skadeserstatning for ethvert tab, omkostninger eller udgift, som du eller andre har lidt for brugstab, tilbagetrækning, tilbagekaldelse, inspektion, reparation, udskiftning, justering, fjernelse eller bortskaffelse af et produkt, hvis et sådant produkt trækkes tilbage eller tilbagekaldes fra markedet eller fra brug af enhver person eller organisation på grund af en kendt eller mistænkt defekt, mangel, utilstrækkelighed eller farlig tilstand.

Optagelse og distribution af materiale eller oplysninger i overtrædelse af loven: "Personskader" eller "ejendomsskader", der direkte eller indirekte skyldes enhver handling eller undladelse, der overtræder eller påstås at overtræde (i) The Telephone Consumer Protection Act (TCPA), herunder enhver ændring og tilføjelse, (ii) CAN-SPAM Act fra 2003, herunder enhver ændring og tilføjelse, (iii) Fair Credit Reporting Act (FCRA), herunder enhver ændring og tilføjelse, herunder Fair and AccurateCredit Transactions Act (FACTA), eller (iv) enhver føderal, statlig eller lokal vedtægt, forordning eller bestemmelse, bortset fra TCPA, CAN-SPAM Act fra 2003 eller FCRA samt ændringer og tilføjelser, der er omfatter, forbyder eller begrænser udskrivning, formidling, bortskaffelse, indsamling, optagelse, afsendelse, transmission, kommunikation eller distribution af materiale eller oplysninger.

Krig: Personskader eller ejendomsskader, der er forårsaget direkte eller indirekte af (i) krig, herunder ikke erklæret eller borgerkrig eller (ii) krigshandling af militærstyrker, herunder handling for at hindre eller forsvare mod et faktisk eller forventet angreb ved hjælp af militært personale eller andre midler.

Erstatningskrav

Vær venlig at underrette Generali Global Assistance omgående, hvis du bliver opmærksom på skadeserstatning fra tredjepart eller skade på tredjeparts ejendom, der kan være omfattet af dækningen. Enhver forsinkelse ved indberetning af et krav kan resultere i, at der ikke modtages dækning under programmet.

Ring straks for at igangsætte et krav og tale med en dedikeret Generali Global Assistance repræsentant:

  • +45 43314680

Hav følgende oplysninger klar før du ringer:

  • Fuldstændige oplysninger om hændelsen

  • Enhver og alt relateret dokumentation

  • Navne på personer eller parter, der er skadet og/eller kræver erstatning

Du modtager en første bekræftelse af kravet. Derefter vil du, efter at kravet er tildelt, få navnet på din Generali Global Assistance repræsentant samt opdateringer under hele kravprocessen.

Behandlingstiden afhænger af de komplekse og specifikke detaljer i kravet og de forbundne skader.

Ansvarsfraskrivelse 

Denne programoversigt indeholder ikke de fulde vilkår og betingelser. Disse kan findes i policens vilkår og betingelser, der er til rådighed efter anmodning. 

Klager

Vi stræber efter at give vores partnere en fremragende kundeservice og modtager gerne feedback. Vi vil gøre vores bedste for at behandle alle klager retfærdigt. Hvis du ønsker at fremlægge en klage, kan du gøre det skriftligt, telefonisk. 

Alle klager rettes til:

Generali Global Assistance P.O. Box 939057 San Diego, CA 92193 Tel: 858-810-2000 Email: homeawayclaims@generali-liability.com