Vrbo-logo

Hyperwallet servicebetingelser

Disse Servicebetingelser er gyldige fra og med 1. februar 2017.

BRUGERBETINGELSER

 Hyperwallet er en global betalingstjenesteudbyder. Vi tilbyder betalingstjenester og relaterede funktioner og teknologi til understøttelse af disse tjenester, som det bliver beskrevet her (under et kaldet "Tjenester") til Hyperwallets erhvervs- og private kunder (som hver er en "Betaler"), der ønsker at foretage betalinger til deres udvalgte betalingsmodtagere. Din primære grænseflade med Tjenesterne er gennem en Hyperwallet-teknologiportal, der kan tilgås gennem en hjemmeside, programmeringsgrænseflade for applikationer/API, indlejret i eller integreret med din Betalers egen platform eller system, eller gennem en anden metode ("Betalingsportalen"). Betalingsportalen udgør en del af Tjenesterne.

Ved at registrere dig som bruger af Tjenesterne, når du tilgår Betalingsportalen eller anvender Tjenesterne når som helst, accepterer du alle vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse Brugerbetingelser og i hvert af de følgende bilag:

(under et kaldet "Servicebetingelserne").

Servicebetingelserne er en kontrakt mellem dig og Hyperwallet-partneren eller -partnerne som beskrevet nedenfor, og regulerer din anvendelse og modtagelse af Tjenesterne. Derfor er det vigtige dokumenter, som du bør læse og granske omhyggeligt. Udskriv eller gem et eksemplar af disse Servicebetingelser til dit arkiv.

 Vi forbeholder os retten til at ændre Servicebetingelserne på ethvert tidspunkt ved at publicere en revideret version på Betalingsportalen. Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, den er offentliggjort på Betalingsportalen. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemse Servicebetingelserne. Hvis du fortsætter med at tilgå Betalingsportalen og anvende Tjenesterne efter datoen for eventuelle ændringer, betyder det, at du accepterer de nye eller ændrede Servicebetingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere de nye eller ændrede Servicebetingelser, skal du ophøre med at tilgå Betalingsportalen samt anvende Tjenesterne.


Hvis der skulle forekomme modstridende oplysninger i Brugerbetingelserne og enhver anden del af Servicebetingelserne, er det Brugerbetingelserne, der gælder.

Begreberne "du/dig", "din" og "betalingsmodtager" henviser til brugere af Tjenesterne samt enhver anden berettiget bruger af Betalingsportalen. Begreberne "Hyperwallet", "vi", "os", "vores" og lignende udtryk henviser til den part, du indgår kontrakten med, som beskrevet heri. Andre ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret i Brugerbetingelserne, har den betydning, der redegøres for i afsnittet Definitioner heri.

1.          Om Hyperwallet.

Hyperwallet fungerer og tilbyder Tjenesterne gennem lokale partnere (som hver er en "Partner") i hele verden. Sammen med deres respektive moderselskaber, leverandører og partnere, betegnes disse Partnere individuelt og samlet set som "Hyperwallet."

Du indgår kontrakt med og modtager Tjenesterne fra den Partner, der er relevant for det land, du befinder dig i, som beskrevet under Partnere og gældende lovvilkår. Disse Partnere kan være registreret og autoriseret inden for diverse områder hos de relevante myndigheder som det beskrives i Tilladelser og klager.

Uanset hvilken Partner, du har indgået kontrakt med baseret på det land, du befinder dig i, kan Hyperwallet overdrage enhver af de aftalte pligter fra Hyperwallets side til enhver anden Partner, agent, leverandør eller underleverandør, og Hyperwallet må videregive de nødvendige oplysninger til enhver af disse personer, for at de kan udføre de overdragede opgaver.

2.          Tjenesterne.

Tjenesterne gør det muligt for dig at modtage betalinger fra, og som bestemt af din Betaler gennem en af flere tilbudte metoder, som er understøttet af din Betaler, såsom overførsel til din bankkonto, opfyldning af et forudbetalt kort, der er udstedt til dig af en tredjeparts kortudsteder ("Hyperwallet-kort"), indsætte på dit eksisterende debetkort, oprettelse of e-pengekonto (hvor muligt), check, afhentning af kontanter på særlige kontorer, som tilbydes af en tredjeparts pengeoverførselsudbyder (f.eks. Western Union) og andre betalingsmetoder, hver kaldet en "Betalingsmetode"), som de understøttes og er tilgængelige hos Hyperwallet fra tid til anden. Tjenesterne leveres gennem Betalingsportalen, Partnerne og et netværk af banker og udbydere af finansielle tjenester ("Netværkspartnere") og er underlagt yderligere betingelser og vilkår, som beskrevet i Betalingsservicevilkår.

I nogle områder kan Tjenesterne inkludere pengeforsendelse og -overførsel, udstedelse og distribution af elektroniske penge ("E-penge") eller værdiopbevaring og/eller muligheden for at du kan modtage betalinger fra Betaler i din lokale valuta. Tjenesterne er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som beskrevet i Betalingsservicevilkår.

3.          Restriktioner på forretningsformål.

Tjenesterne er underlagt bestemte begrænsninger og tilgængelighed, og muligvis bliver ikke alle Tjenester, Udbetalingsmetoder, funktioner i eller tilgang til Tjenesterne, inklusive Betalingsportalen, tilgængelige for dig. Tjenesterne bliver ikke tilbudt til forbrugere eller et generelt publikum, men er kun tilgængelige og leveret til dig i forbindelse med dit handelsforhold til og som udpeget betalingsmodtager fra en Betaler i forbindelse med modtagelsen af penge fra din Betaler.

Tjenesterne er beregnet til at muliggøre betaling af ikke-lønmæssige, ikke-gagemæssige, erhvervsrelaterede og kommercielle aktiviteter, der udspringer fra dit forhold til din Betaler, og er ikke beregnet til og må ikke anvendes til personlige, husholdningsmæssige eller familiemæssige formål. Ved at registrere dig selv til Tjenesterne, attesterer du, at du anvender Tjenesterne til kommercielle formål som uafhængig leverandør til Betaler og ikke til at modtage nogen form for lønmæssig betaling eller til personlige, husholdningsmæssige eller familiemæssige formål.

Uanset hvilke Tjenester, der tilbydes herunder, er Hyperwallet ikke ansvarlig for og har ikke nogen forpligtelse med hensyn til nogen af de produkter, tjenester eller aktiviteter, som du modtager betaling for gennem Betalingsportalen, eller for nogen af de handlinger eller mangel på samme fra Betaler eller tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, enhver tvist i forbindelse med beløbet, der er betalt eller skal betales til dig af samme Betaler eller ej. Tjenesterne er underlagt yderligere betingelser og vilkår, som beskrevet i Betalingsservicevilkår.

4.          Tjenester fra tredjepart.

I forbindelse med Servicen kan du eventuelt være i stand til at vælge at modtage bestemte tjenester fra andre serviceudbydere fra Hyperwallet (hver af disse tjenester er en "Tredjepartsservice," og hvert firma er en "Udbyder"). Hyperwallet er ikke ansvarlig for sådanne Udbydere, Tredjepartsservicer eller nogen materialer, oplysninger eller resultater, der er tilgængelige gennem sådanne Tredjepartsservicer. De pågældende Udbydere kan kræve, at du accepterer betingelser og vilkår eller aftaler med hensyn til deres leverance af Tredjepartsservicer til dig. Du har alene ansvaret for og påtager dig alle risici fra dit valg og modtagelse af Tredjepartsservicer. Hvis du vælger at modtage en Tredjepartsservice, bemyndiger du Hyperwallet til at sende den relevante Udbyder alle dokumenter og oplysninger om dig og din Betaler, der er nødvendige, for at Udbyderen kan levere Tredjepartsservicen til dig. Dette inkluderer, uden begrænsninger, alle de personlige oplysninger, du har givet til Hyperwallet i forbindelse med denne Aftale og din modtagelse af Servicen, som Udbyderen beder om. Du er ansvarlig for korrektheden af alle de oplysninger, du giver os og godkender til at blive sendt til Udbydere. Du erklærer og garanterer, at du har alle rettigheder til enhver nødvendig oplysning og til at give dem til Hyperwallet, og at Hyperwallets anvendelse af oplysningerne som gennemgået herunder ikke vil være i konflikt med retten til privatlivets fred eller andre ejendomsrettigheder, eller nogen lokale, statslige eller nationale love, regulativer eller regler. Du accepterer, at ved at vælge at modtage en Tredjepartsservice og give samtykke og fuldmagt til, at Hyperwallet sender dine oplysninger til en Udbyder, har du frafaldet og afgivet ethvert krav mod Hyperwallet, der kunne opstå på baggrund af Udbyders anvendelse af dine oplysninger. I intet tilfælde vil Hyperwallet være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for direkte, indirekte, deraf følgende, specielle eller strafmæssige tab eller skader, uanset om sådanne skader er baseret på en kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), strengt ansvar eller enhver anden teori eller form for handling, eller om Hyperwallet kendte til eller burde have kendt til sandsynligheden for sådanne skader under nogen omstændigheder.

5.          Berettigelse.

For at være berettiget til at anvende Tjenesterne skal du være udpeget betalingsmodtager af en Betaler, have eller være over myndighedsalderen i dit land og befinde dig i et land, der understøttes af Hyperwallet. For at modtage Tjenesterne skal du gennemføre registreringsprocessen ved at give opdaterede, komplette og korrekte oplysninger, efterhånden som du bliver bedt om dem i løbet af registreringsprocessen på Betalingsportalen samt acceptere Servicebetingelserne. Visse registreringsoplysninger og andre personoplysninger kan blive givet til Hyperwallet direkte fra din Betaler fra tid til anden. Det er forbudt at lave flere registreringer. Du må kun registrere dig én gang, og hver bruger skal have sin egen registrering. Hvis vi opdager flere aktive registreringer for en enkelt bruger, forbeholder vi os retten til at sammenlægge eller nedlægge registreringerne og nægte at lade dig anvende Tjenesten uden først at give dig besked. Hvis du registrerer dig for Tjenesterne på vegne af et firma eller kommercielt foretagende, skal du være autoriseret til at acceptere Servicebetingelserne på dets vegne.

6.          Verificering af identitet og Tredjepartstilladelser.

Du anerkender og accepterer, at Hyperwallet til enhver tid må, som en betingelse for at anvende Tjenesterne og i henhold til vores Privatlivspolitik, bede dig om oplysninger, der lader os identificere dig inden for rimelighedens grænser, bede dig om at udføre handlinger for at bekræfte korrektheden og/eller fuldstændigheden af de oplysninger, du har givet til os, og/eller verificere dine oplysninger ved sammenhold med tredjeparts-databaser eller andre metoder med det formål at levere Tjenesterne til dig. Oplysninger vi kan bede dig om kunne være dit navn, adresse, fødselsdato, CPR-nummer, skatteoplysninger, telefonnummer, e-mailadresse samt andre oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig. Du kan blive bedt om at fremvise dokumentation, som kan inkludere dit pas, kørekort og andre former for billed-ID udstedt af myndighederne. Der er også mulighed for, at vi kontakter dig, hvis vi har yderligere spørgsmål. Hyperwallet forbeholder sig ret til at lukke, spærre, begrænse eller nægte adgang til Tjenesterne i det tilfælde, at vi ikke kan indhente disse oplysninger af enhver eller uden årsag, efter vores skøn.

Du giver udtrykkelig tilladelse til videresendelse af dine oplysninger til udbydere af tredjeparts verificeringsservice(r), Netværkspartnere, offentlige myndigheder og andre tredjeparter i forbindelse med identitetskontrol, overholdelse af rapporteringskrav om mistænkelig adfærd samt hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, overvågning af overførsler, og hvad der ellers er nødvendigt for at levere Tjenesterne til dig. Du anerkender og godkender, at oplysninger om placeringen af enheden, du anvender til at tilgå Betalingsportalen, kan anvendes til at fastslå din placering og kan indhentes når som helst, du er logget ind på Betalingsportalen, og at sådanne oplysninger kan anvendes eller videresendes som en del af Tjenesterne og din berettigelse til at anvende Tjenesterne. Enhver tredjepart, som dine oplysninger sendes til, er forpligtet til at beskytte dit privatliv og må ikke anvende de tilsendte oplysninger til andre formål end identitetskontrol og leve op til vores lov- og bestemmelsesmæssige risicikrav, levere Tjenesterne eller som videre beskrevet heri eller i vores Privatlivspolitik.

7.          Dine Forpligtelser.

Du er forpligtet til at opretholde passende sikkerhed og kontrol med ethvert og alle ID'er, brugernavne, kodeord, pinkoder og alle andre koder, du anvender til at tilgå Betalingsportalen, Tjenesterne eller i forbindelse med Tjenesterne. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at mangel på opretholdelse af sikkerheden for disse elementer kan resultere i uautoriserede transaktioner og/eller tab for dig, som Hyperwallet ikke er ansvarlig for at godtgøre eller på anden måde betale dig for sådanne tab. Du accepterer straks at underrette Hyperwallet om eventuel uautoriseret anvendelse af din Betalingsportal eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du er ansvarlig for enhver anmodning om overførsel af penge, der er modtaget via din Betalingsportal, med mindre vi bliver underrettet om den uautoriserede anvendelse på den måde, der er beskrevet i disse Brugerbetingelser. Du anbefales at tage passende sikkerhedsforanstaltninger, inden du henter oplysninger fra Betalingsportalen. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader på computerudstyr eller andre ejendele, der kan opstå fra brugen af Betalingsportalen eller fra at hente noget ned fra Betalingsportalen.

Uanset ovenstående, er du ansvarlig for enhver og alle aktiviteter, handlinger eller udeladelser, der finder sted i forbindelse med din Betalingsportal, inklusive indholdet af dine forsendelser gennem Tjenesterne. Du er ansvarlig for at sikre din internetforbindelse og enhver anden metode, du anvender til at tilgå Betalingsportalen. Du står inde for, at din e-mailkonto og alle de oplysninger, der sendes til og fra din e-mailkonto er sikre, og at ingen har adgang til din e-mailkonto udover dig selv. Du er også indforstået med, at det at give tilladelse til en tredjepart til at foretage udvalgte handlinger på dine vegne ikke fritager dig for noget af dit ansvar i henhold til denne Aftale. Desuden anerkender og accepterer du, at du ikke vil drage Hyperwallet til ansvar for, og vil forsvare og holde Hyperwallet skadesløs for, ethvert ansvar, der kan opstå som følge af handlingerne eller mangel på samme fra denne tredjepart i forbindelse med de tilladelser, du giver. 

Uanset enhver anden betingelse eller vilkår i disse Brugerbetingelser, har du ikke lov til at tildele eller overføre din rettighed til at anvende Betalingsportalen til en tredjepart eller på nogen anden måde tildele en tredjepart en lovmæssig eller økonomisk interesse i forbindelse med Betalingsportalen.

8.          Brugeradfærd.

Du accepterer, at du ikke må og ikke vil anvende Tjenesterne:

 1. til formål der er ulovlige, bedrageriske, svigefulde, usande, fejlvisende, falske eller relateret til ulovlige, uetiske eller moralsk tvivlsomme aktiviteter eller som er direkte eller indirekte forbundet med det foregående.

 2. hvis du bor i, opholder dig i, arbejder i eller driver forretning i et land, der er underlagt noget af følgende, som Hyperwallet kan opdatere fra tid til anden uden forudgående varsel: Special Economic Measures Act (Canada), United Nations Act (Canada), Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act (Canada), U.S. Office of Foreign Assets Controls’ (“OFAC”) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, eller the U.S. Department of State’s Designated Foreign Terrorist Organizations List, som det måtte gøre sig gældende, og som kan blive opdateret; eller (ii) enhver gældende sanktion, direktiv eller anden handling fra Foreign Affairs and International Trade Canada, OFSI, OFAC eller Forenede Nationer (FN) eller andre canadiske, amerikanske, australske eller europæiske myndigheder med hensyn til terrorisme eller hvidvaskning af penge;

 3. til ethvert ulovligt formål, inklusive men ikke begrænset til bedrageri og hvidvaskning af penge. Vi rapporterer al mistanke om sådanne aktiviteter til de relevante myndigheder;

 4. til nogen form for misbrug, udnyttelse eller omgåelse af love og regler;

 5. på nogen måde forsøge at ændre ved, hacke, omskrive, indramme, "dyblinke" eller på anden måde omgå eller forbigå sikkerhedsforanstaltninger, funktioner, indgangspunkter eller andre funktioner i Tjenesten eller Betalingsportalen;

 6. direkte eller indirekte, enten separat eller som en del af en anden service, forsøge at videresælge Tjenesten; eller

 7. til noget formål som Hyperwallet nedlægger forbud mod efter eget skøn eller som er forbudt i henhold til Servicebetingelserne.

9.          Gebyrer.

Gebyrer for Tjenesterne ("Gebyrer") fastlægges som følge af en aftale mellem din Betaler og Hyperwallet. Ved at acceptere Brugerbetingelserne godkender du at betale alle gældende Gebyrer, der er forbundet med Betalingsportalen og alle Udbetalingsmetoder, der er tilgængelige eller valgte af dig. Gebyrer, du skal betale, bliver enten: i) fratrukket det overførte beløb i en specifik overførsel, hvor gebyret er gældende, efter din udførsel af overførslen (f. eks. når du beder os om at modtage en betaling fra din Betaler til din bankkonto gennem Betalingsportalen, bliver beløbet, der overføres til din bankkonto, det beløb, du har angivet, minus gebyret for at Overføre Penge til Lokal Bankkonto); og/eller ii) fratrukket automatisk fra de tilgængelige midler i din Betalingsportal. Du giver os hermed fuldmagt til at fratrække alle gebyrer fra de overførte beløb og/eller fra din Betalingsportal, som nødvendigt. Alle gebyrer er opgivet i amerikanske dollars (USD), med mindre andet er angivet.

Derudover kan Netværkspartnere og andre tredjeparter, der leverer Tjenesterne, pålægge gebyrer på overførslerne, som vil blive fratrukket tilgængelige midler, som de fremgår af indeståendet på din Betalingsportal. Skulle det ske, at du afgiver forkerte betalingsoplysninger, og en overførsel bliver afvist, kan Hyperwallet blive opkrævet et afvisningsgebyr for betalingen af den bank eller det pengeinstitut, der modtager overførselsanmodningen. Disse afvisningsgebyrer for betalinger er dit ansvar, og Hyperwallet kan fratrække dem fra de tilgængelige midler, der befinder sig i din Betalingsportal. Eventuelle bankgebyrer, valutagebyrer eller gebyrer fra mellemmænd, som kan blive opkrævet af din bank eller andre betalingsudbydere, som ikke er direkte forbundet med Hyperwallet, er udelukkende dit ansvar. Du er også ansvarlig for SMS-, data- og lignende telefon- eller internetudbydergebyrer, der opstår som følge af din anvendelse af Tjenesterne via computer, mobilenhed eller lignende.

Hyperwallet forbeholder sig retten til at ændre eller på anden måde tilpasse Gebyrer efter vejledning fra din Betaler eller efter eget skøn. Vi offentliggør opdaterede gebyrer på Betalingsportalen. Gebyrer træder i kraft omgående, med mindre andet er angivet.

10.       Suspendering eller Nedlæggelse af Tjenesterne.

Hyperwallet kan når som helst suspendere eller nedlægge alle eller dele af Tjenesterne, inklusive adgang til Betalingsportalen, af hvilken som helst årsag fastsat af Hyperwallet og/eller efter anmodning fra din Betaler, som de finder passende. I sådanne tilfælde vil din adgang til og/eller anvendelse af de berørte Tjenester omgående blive suspenderet eller nedlagt, afhængig af omstændighederne.

11.       Lukning af din Betalingsportal.

Du kan lukke din Betalingsportal når som helst ved at Kontakte Betaler. Efter lukning af din Betalingsportal annullerer vi alle afventende transaktioner, og du vil have et begrænset tidsrum (fastsat af Hyperwallet) til at overføre eventuelt indestående, hvor din Betalingsportal vil være tilgængelig til det ene formål at overføre indestående eller overskud til din Udbetalingsmetode. Du accepterer, at hvis du fortsat har et forhold med din Betaler, og du vælger at lukke din Betalingsportal, vil du ikke være i stand til at modtage yderligere betalinger fra din Betaler, med mindre en Betalingsportal genåbnes, eller en ny åbnes.

Du må ikke lukke din Betalingsportal for at undgå en efterforskning. Hvis du forsøger at lukke din Betalingsportal, imens vi foretager en efterforskning, kan vi fastfryse eventuelt indestående i op til 180 dage for at beskytte Hyperwallet, vores partnere, netværkspartnere eller en tredjepart mod risikoen for tilbageførsler, tilbageførsel af betalinger, krav, gebyrer, bøder, straffe og andet ansvar. Du accepterer at samarbejde med enhver efterforskning af mistanke om ulovlige, bedrageriske og upassende aktiviteter og vil være ansvarlig for alle forpligtelser over for Betalingsportalen, selv efter Betalingsportalen er lukket.

12.       Hjemfald.

Hvis du ikke tilgår din Betalingsportal eller din Betalingsportal ikke er aktiv i tre (3) år eller mere, kan Hyperwallet lukke din Betalingsportal, og eventuelt indestående i din Betalingsportal vil blive sendt til ejeren af sådant indestående, som det er beskrevet i Betalingsservicevilkår. Hvis din Betaler er ejer af pengene, bliver de sendt tilbage til Betaleren, eller, om nødvendig, tilfalder de Hyperwallet i henhold til love om uafhentet ejendom. Hvis du er ejeren, bliver pengene sendt til din primære adresse, eller, om nødvendig, tilfalder de Hyperwallet i henhold til love om uafhentet ejendom i følge den oversigt, der beskrives i Partnere og gældende lovvilkår. Hyperwallet fastslår din bopæl på baggrund af oplysningerne i din Profil på Betalingsportalen. Vi gør os rimelige anstrengelser for at kontakte dig, inden vi overfører dit hjemfaldne indestående. Hvis dit indestående allerede er hjemfaldet, og du ønsker at gøre krav på disse hjemfaldne aktiver fra Betalingsportalen, bedes du kontakte administratoren for uafhentet ejendom i det pågældende land. Vi kan oplyse dig, om dit indestående er hjemfaldet ved at Kontakte Betaler.

Uanset ovenstående vil hjemfald af indeståender på Hyperwallet-kort, hvis der er nogen, blive behandlet på den måde, der er omtalt i den gældende Kortindehaveraftale.

13.       Afgørelse af tvister.

Oplysninger om modtagne betalinger, overførsler fra din Betalingsportal, aktivitet på dit Hyperwallet-kort samt visse andre Tjenester, kan findes i "Historik"-sektionen af Betalingsportalen. Du bør kontrollere din overførselshistorik regelmæssigt og rapportere alle uautoriserede overførsler, ændringer, mistænkelig aktivitet, fejl, uregelmæssigheder eller andre klager så snart som muligt ved at Kontakte Betaler.

For at oprette en sag om uautoriseret eller forkert udført transaktion, skal du kontakte os snarest muligt efter transaktionsdatoen. Det skal nævnes, at når du giver os besked, må du forstå, at vi muligvis ikke kan give pengene tilbage eller rette i den uautoriserede eller forkerte transaktion. Med hensyn til en transaktion relateret til Hyperwallet-kort, skal du følge de instruktioner og tidsbegrænsninger, der fremgår af din Kortindehaveraftale.

Efter du har Kontaktet Betaler , vil vi samarbejde med dig og din Betaler efter behov for at forsøge at tage hånd om din klage så hurtigt som muligt i situationen. I nogle situationer kan det tage op til otte uger at behandle en klage. Vi kan i nogle tilfælde have brug for nærmere oplysninger om din klage på skrift samt anmode om yderligere oplysninger for at kunne efterforske klagen. Hvis du er indbygger i de amerikanske delstater, der er oplyst i Tilladelser og klager  og modtager en pengeoverførsel fra HSI USA, Inc. som skrevet i Betalingsservicevilkår, og du synes, dit spørgsmål eller problem vedvarer efter Kontakt til Betaler, kan du også kontakte disse delstater direkte, som det fremgår af Tilladelser og klager

14.       Voldgiftsaftale (og forbud mod fælles/kollektivt søgsmål samt ikke-individuelle krav).

FØLGENDE AFTALE OM AFGØRELSE-KLAUSULER GÆLDER KUN FOR INDBYGGERE I USA OG BRUGERE AF TJENESTERNE, HVOR TJENESTERNE ER UNDERLAGT AMERIKANSK LOVGIVNING, SOM DET FREMGÅR AF PARTNERE OG GÆLDENDE LOVVILKÅR.

Denne Voldgiftsaftale indeholder klausuler, der bestemmer løsningen af juridiske krav, der opstår mellem dig og os, som kræver, at du rejser de krav, du har mod os, til bindende og endelig afgørelse, med mindre du framelder dig Voldgiftsaftale inden for 30 dage efter den dato, du accepterer Servicebetingelserne første gang.

DU SAMTYKKER HERMED TIL AFGØRELSE AF ALLE KRAV VED EN ENKELT VOLDGIFTSMAND. VOLDGIFTSMANDEN VIL BLIVE UDVALGT OG VOLDGIFTSSAGEN UDFØRT I HENHOLD TIL REGLERNE FOR KOMMERCIELLE VOLDGIFTER OG MÆGLINGSPROCEDURER FRA THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ("AAA"). INTET "KOLLEKTIVT" ELLER LIGNENDE TYPER VOLDGIFTSSAGER ER TILLADT. ALLE VOLDGIFTSHØRINGER OG LIGNENDE FORHANDLINGER FINDER STED I AUSTIN, TEXAS, MEN DU KAN DOG VÆLGE TELEFONMØDER ELLER FRAVÆLGE HØRINGER I DET HELE TAGET.

REGLERNE FOR KOMMERCIELLE VOLDGIFTER OG MÆGLINGSPROCEDURER FRA THE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION ("AAA") KAN LÆSES HER: HTTPS://WWW.ADR.ORG/AAA/FACES/RULES (KLIK PÅ "RULES", DEREFTER "COMMERCIAL ARBITRATION RULES AND MEDIATION PROCEDURES"). VED AT ACCEPTERE AT VÆRE UNDERLAGT SERVICEBETINGELSERNE, VÆLGER DU ENTEN (A) AT ANERKENDE OG ACCEPTERE, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DISSE REGLER, ELLER (B) AT FRASIGE DIN MULIGHED FOR AT LÆSE DISSE REGLER OG DERMED ETHVERT KRAV OM, AT DISSE REGLER ER URETFÆRDIGE ELLER IKKE BURDE GÆLDE UANSET ÅRSAG.

ENHVER AFGØRELSE I EN VOLDGIFTSSAG ER ENDELIG OG BINDENDE OG KAN BLIVE PÅLAGT AF ENHVER DOMSTOL MED PASSENDE JURISDIKTION.

DU FORSTÅR, AT TIL GENGÆLD FOR DIN ACCEPT AF DETTE AFSNIT KAN VI TILBYDE DIG TJENESTEN TIL DE FASTSATTE BETINGELSER, OG AT DIT SAMTYKKE TIL DENNE SEKTION ER EN UUNDVÆRLIG DEL AF DENNE AFTALE.

DU ANERKENDER OG FORSTÅR OGSÅ, AT MED HENSYN TIL ETHVERT KRAV:

 1. FRASIGER DU DIN RET TIL EN NÆVNINGESAG OG RETSSAG MED EN DOMMER;

 2. FRASIGER DU DIN RET TIL AT FÅ DIN SAG AFGJORT I RETTEN, og

 3. FRASIGER DU DIN RET TIL AT FUNGERE SOM REPRÆSENTANT, PRIVAT ADVOKAT, ELLER I ENHVER ANDEN REPRÆSENTATIV KAPACITET, ELLER AT DELTAGE SOM MEDLEM AF ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL MED NOGEN FORM FOR VOLDGIFT ELLER SØGSMÅL, DER OMHANDLER EN SÅDAN STRIDIGHED.

 

Med mindre du fravælger klausulen: (1) kan du kun fremsætte krav mod Hyperwallet på individuel basis, ikke som sagsøger eller som en del af et kollektivt eller fælles krav eller søgsmål, og (2) har du kun lov til at kræve erstatning (inklusive monetær, fogedforbud og anerkendelse) på individuel basis.

Hvis der skulle opstå en stridighed mellem dig og Hyperwallet, er vores mål at efterforske og adressere dine bekymringer, og hvis vi ikke kan gøre det på fyldestgørende vis for dig, vil vi tilbyde dig en neutral og økonomisk måde at løse stridigheden hurtigt på. Stridigheder mellem dig og Hyperwallet vedrørende Tjenesterne kan rapporteres ved at Kontakte Betaler og som beskrevet i klausulen om afgørelse af stridigheder ovenfor.

Du og Hyperwallet accepterer begge, at alle stridigheder eller krav, der er opstået eller kan opstå mellem dig og Hyperwallet, inklusive, uden begrænsning, føderale og delstatslige lovkrav, krav baseret i almindelig lovgivning og krav baseret på kontrakten, erstatningsret, bedrageri, vildledning og enhver anden juridisk teori, skal afgøres udelukkende gennem endelig og bindende voldgift, i stedet for i retten, bortset fra at du kan gøre krav gennem småkravsdomstolen, hvis dine krav kvalificerer sig dertil, og så længe sagen forbliver i sådan domstol og kun fremføres på en individuel (ikke gruppemæssig) basis. Denne Voldgiftsaftale er fremsat til bred fortolkning.

Du og Hyperwallet er enige om, at begge parter kun kan fremsætte krav mod den anden på en individuel basis og ikke som anklager eller medlem af en gruppe i noget påstået fælles eller kollektivt søgsmål. Med mindre både du og Hyperwallet bliver enige om noget andet, må voldgiftsmanden ikke konsolidere eller samle mere end én persons eller parts krav og heller ikke præsidere over nogen form for forening af sager eller fælles eller kollektivt søgsmål. Derudover må voldgiftsmanden kun tildele erstatning (inklusive monetær, påbud eller anerkendelse) til den individuelle part, der søger erstatning og kun i det omfang, der er nødvendigt for at erstatte det nødvendige i denne parts krav. Den tildelte erstatning må ikke påvirke andre Hyperwallet-kunder.

Du kan vælge at afvise denne Voldgiftsaftale ved at sende os en underskrevet erklæring om afvisning, som skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og den e-mailadresse(r), der anvendes til at logge ind på Betalingsportalen, hvor afvisningen skal gælde. Erklæringen om afvisning skal være poststemplet maksimum 30 dage efter den dato, du accepterede Servicebetingelserne første gang. Du skal sende erklæringen til HSI USA Inc., Attention: Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758. Dette Afsnit er lavet i henhold til en transaktion, der involverer handel på tværs af delstater, og vil være underlagt og håndhævet af The Federal Arbitration Act, 9 U.S.C.1-16.

15.       Privatlivspolitik.

Ved at acceptere disse Brugerbetingelser, anerkender og giver du samtykke til Hyperwallets Privatlivspolitik, som kan blive revideret fra tid til anden ved at publicere en revideret version af politikken. Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, den er publiceret. Vores Privatlivspolitik kan læses ved at klikke på følgende link: Privatlivspolitik og også på hyperwallet.com.

16.       Elektronisk signatur- og kommunikationsleveringspolitik.

Denne Elektronisk signatur- og kommunikationsleverings-politik beskriver, hvordan Hyperwallet kommunikerer med dig elektronisk. I den bredeste forstand tilladt, accepterer og samtykker til at modtage al kommunikation, aftaler, politikker, bilag, addendum, meddelelser, historik og oplysninger om transaktioner, dokumenter, juridiske og regulatoriske beskeder og oplysninger, samt enhver anden type indhold (samlet betegnet som "Kommunikation"), som vi leverer i forbindelse med Betalingsportalen og Tjenesterne elektronisk i stedet for i papirform. Politikken kan læses ved at klikke på følgende link: Elektronisk signatur- og kommunikationsleveringspolitik..

17.       Kontakte dig.

I tillæg til den elektroniske Kommunikation beskrevet ovenfor, forstår og godkender du, at vi må kontakte dig ved hjælp af automatiske opkald eller opkald med optagede beskeder samt SMS på det telefonnummer, du har oplyst til os for (i) at levere beskeder om Tjenesterne, din Betalingsportal eller Betalingsportalens aktivitet, (ii) besvare dine forespørgsler og/eller (iii) efterforske eller forebygge bedrageri. Standard telefontakst og SMS-gebyr kan være gældende.

Du forstår og godkender, at vi, uden notifikation eller advarsel og efter vores skøn, kan overvåge eller optage telefonsamtaler med dig eller enhver, der handler på dine vegne. Du anerkender og forstår, at dine samtaler med Hyperwallet kan høres af andre, overvåges eller optages uden yderligere oplysninger eller advarsler. 

18.       Kontakte os.

Hvis du har spørgsmål til Tjenesterne, din Betalingsportal, en overførsel og/eller behov for teknisk support, opfordrer vi dig til at kontakte din Betaler direkte. Din betaler kan så kontakte os, hvis yderligere hjælp eller support er nødvendig.

Alle erklæringer til Hyperwallet skal sendes med almindelig post til den adresse for Juridiske Erklæringer, der er affilieret med den Hyperwallet-Partner, som du har indgået kontrakt for Tjenesterne med, som beskrevet i Partnere og gældende lovvilkår.

19.       Copyright og anden intellektuel ejendomsret.

Betalingsportalen indeholder materiale med copyright, varemærker og andre proprietære og i nogle tilfælde fortrolige oplysninger tilhørende Hyperwallet og andre (samlet set "Ejendomsbeskyttet Materiale"), som kan omfatte, men ikke være begrænset til, tekst, dokumenter, oplysninger, data, artikler, billeder, fotografier, grafik, software, applikationer, videooptagelser, lydoptagelser, lyde, design, funktioner og andet materiale (samlet set inklusive Ejendomsbeskyttet Materiale: "Indhold"). Alt Ejendomsbeskyttet Materiale ejes af Hyperwallet, dets licenshavere og diverse tredjeparter og er beskyttet af forskellige gældende regler om ejerskab, herunder copyright-, patent- og varemærkelovgivning samt aftaler. Du accepterer ikke at ændre, publicere, kopiere, sende, registrere eller påberåbe ejerskab af, deltage i forsendelse og salg af, skabe afledte værker af eller på nogen måde udnytte, helt eller delvist, noget Ejendomsbeskyttet Materiale, bortset fra kopiering, der opstår i forbindelse med normal browsing af internettet samt personlige kopier af oplysninger fra Betalingsportalen, som du må lave til eget personlige brug, herunder til dit eget arkiv. Du accepterer at respektere enhver copyright, varemærke-, patent- eller andre ejendomsrettigheder, der er tilknyttet Ejendomsbeskyttet Materiale på Betalingsportalen. De eneste rettigheder, du har til Ejendomsbeskyttet Materiale uden for Servicebetingelserne, er dem, der bliver tildelt på skrift af Hyperwallet og andre ejere med rettigheder til Ejendomsbeskyttet Materiale.

20.       Links og indhold.

Links, der er inkluderet på Betalingsportalen, kan føre dig væk fra Betalingsportalen med det formål at få adgang til andre hjemmesider, inklusive sider relateret til Tjenester fra tredjepart ("Linkede Hjemmesider"). De Linkede Hjemmesider ligger ikke under Hyperwallets kontrol, og vi er ikke ansvarlige for indholdet på nogen af de Linkede Sider, de tilbudte tjenester på Linkede Hjemmesider, andre links på Linkede Hjemmesider eller ændringer og opdateringer af sådanne sider, med mindre det fremgår på disse sider. Vi leverer udelukkende disse links til dig som en service. Vi kan ændre, tilføje og fjerne links på Betalingsportalen, som vi finder nødvendigt. Inkluderingen af et link til en Linket Hjemmeside på vores Betalingsportal eller et link på en tredjeparts side til vores Betalingsportal afspejler ikke en godkendelse fra os og ej heller betyder det en tilknytning med ejerne. Når du besøger Linkede Hjemmesider, gør du det på eget ansvar.

Indholdet er udelukkende af vejledende karakter. Selvom vi tager rimelige forholdsregler for at sikre deres kvalitet og korrekthed, kan der forekomme fejl, eller oplysningerne er muligvis ikke komplette, opdateret eller gældende for din situation. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Du er selv ansvarlig for at vurdere korrektheden, kompletheden og brugbarheden af enhver mening, rådgivning eller andet indhold, der er tilgængeligt gennem Betalingsportalen eller gennem en Linket Hjemmeside.

21.       Ansvarsfralæggelse.

ANVENDELSEN AF TJENESTERNE OG BETALINGSPORTALEN ER PÅ EGET ANSVAR. BETALINGSPORTALEN OG ALLE RELATEREDE OPLYSNINGER, INDHOLD OG/ELLER MATERIALER BLIVER LEVERET, "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. HYPERWALLET FRALÆGGER SIG HERMED ANSVARET FOR ALLE GARANTIER, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, UDEN KRÆNKELSE OG DEM DER OPSTÅR GENNEM VEDTÆGT ELLER ANDEN LOVMÆSSIG MÅDE, I LØBET AF EN HANDEL ELLER ANVENDELSE, UDOVER DE GARANTIER, DER PÅLÆGGES OG IKKE KAN EKSKLUDERES, ¨BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES I HENHOLD TIL LOVE, DER GÆLDER FOR DENNE AFTALE. GARANTIFRALÆGGELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER I YDERSTE KONSEKVENS AF LOVEN.

Uden begrænsning af den generelle gyldighed af det foregående, accepterer du, at Hyperwallet ikke garanterer eller lover, at:

 1. driften af Tjenesterne vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at mangler bliver rettet.

 2. Tjenesten, eller de servere, der gør den mulig, er fri for virus og andre skadelige programmer, og/eller

 3. anvendelsen eller resultatet af anvendelsen af Tjenesten vil være korrekt, præcist eller på anden måde pålideligt.

Vi gør vores bedste for at udelukke virusser fra Betalingsportalen, men kan ikke sikre at Betalingsportalen altid er fri for virus eller andet ødelæggende software.

Du accepterer videre, uden begrænsning til den generelle gyldighed af det foregående, at Hyperwallet ikke er ansvarlig overfor dig med hensyn til:

 1. nogen Betaler eller manglende betaling fra en Betaler til dig.

 2. produkterne eller tjenesterne som du modtager eller forventer at modtage betaling for via Betalingsportalen eller Tjenesterne.

 3. uautoriseret adgang til eller ændring af dine overførsler eller data, materiale eller sendte eller modtagne data eller ikke sendt eller modtaget, eller transaktioner indgået gennem Tjenesten.

 4. tab på grund af betalinger til forkerte brugere på grund af indtastning af forkerte oplysninger fra din side eller for betalinger af forkerte beløb.

 5. enhver afbrydelse af tjenesten, inklusive men ikke begrænset til systemnedbrud, strømafbrydelser eller andre afbrydelser, der påvirker driften, afregning, godkendelse eller udbetaling i forbindelse med Tjenesterne, og/eller

 6. ikke være i stand til at udføre vores forpligtelser på grund af faktorer uden for vores kontrol.

22.       Ansvarsbegrænsning.

I INTET TILFÆLDE ER HYPERWALLET, DETS PARTNERE, AGENTER, UNDERLEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER, NETVÆRKSPARTNERE ELLER DIN BETALER ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART, OG DU FRASIGER DIG HERMED ENHVER RET DU MÅTTE HAVE FOR AT SAGSØGE NOGEN AF DE FØRNÆVNTE FIRMAER ELLER PERSONER FOR NOGET TAB ELLER PERSONSKADE ELLER SKADER, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, STRAFBARE, SPECIELLE, HÆNDELIGE, FØLGEHÆNDELSER OG LIGNENEDE (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDTJENINGSTAB ELLER TABT OPSPARING), DER ER RESULTAT AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE FORBUNDET MED: (A) DIN ANVENDELSE AF BETALINGSPORTALEN ELLER TJENESTERNE, (B) ENHVER FEJL, NEDBRUD ELLER FORSINKELSE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE TJENESTERNE, EN FUNKTION I TJENESTERNE ELLER EN DEL AF BETALINGSPORTALEN, UANSET AF HVILKEN GRUND, (C) YDELSESEVNE ELLER MANGLENDE YDELSESEVNE HOS HYPERWALLET ELLER DETS KUNDESERVICEMEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER ELLER NETVÆRKSPARTNERE, BETALERE, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER, PRODUKTER ELLER SERVICES, ELLER LINKEDE HJEMMESIDER, (D) ALLE UAUTORISEREDE ELLER SVIGAGTIGE TRANSAKTIONER, DER BERØRER DIG, ELLER (E) SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF EN TREDJEPART TJENESTELEVERANDØRS ANVENDELSE AF DELTE OPLYSNINGER, SELV HVIS SÅDANNE PARTER VAR BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SKADER, DER KUNNE OPSTÅ SOM FØLGE AF NOGET AF DET FORESTÅENDE. ANSVARSBEGRÆNSNINGEN GØRES GÆLDENDE UANSET OM DET FREMSATTE KRAV BASERES PÅ KONTRAKTEN, ERSTATNING, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HYPERWALLET, DETS PARTNERE, DIREKTØRER, LEDERE ELLER ANSATTE SAMT DIN BETALER ANSVARLIG FOR NOGEN HANDLING ELLER UDELADELSE FRA EN TREDJEPART, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, NOGEN AF HYPERWALLETS KUNDESERVICEMEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER ELLER NETVÆRKSPARTNERE, NOGEN ANDEN BRUGER AF BETALINGSPORTALEN, TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER, LEVERANDØRER AF EN LINKET HJEMMESIDE, ELLER FOR NOGEN OMSTÆNDIGHED UDENFOR HYPERWALLETS RIMELIGE KONTROL.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED SKAL HYPERWALLETS TOTALE ANSVAR (INKLUSIVE ALLE HYPERWALLETS PARTNERE, KUNDESERVICEMEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER OG NETVÆRKSPARTNERE) OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER I EN ELLER FLERE SAGER OVERSKRIDE DET MINDSTE AF DE FAKTISKE DIREKTE SKADER DU HAR LIDT OG DET DU HAR BETALT I GEBYRER FOR DE BERØRTE TJENESTER, SOM HAR FORÅRSAGET DIT KRAV ELLER SØGSMÅL FOR ERSTATNING.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF BESTEMTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGEN ELLER UDELUKKELSEN AF ANSVARET FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER. SOM FØLGE HERAF KAN NOGLE AF DE OVENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNINGER VÆRE INDSKRÆNKET I HENHOLD TIL LOVEN I DIN JURISDIKTION I DET OMFANG SÅDANNE LOVE GØR SIG GÆLDENDE OVER FOR SERVICEBETINGELSERNE. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING, DER BERØRER DE SERVICEBETINGELSER, DER GÆLDER FOR DIG, BEGRÆNSER ELLER FORBYDER NOGEN AF BEGRÆNSNINGERNE I SERVICEBETINGELSERNE, VIL DET TOTALE ANSVAR INDEN FOR DE BEGRÆNSNINGER ELLER FORBUD FRA HYPERWALLETS (INKLUSIVE ALLE HYPERWALLETS PARTNERE, KUNDESERVICEMEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER, REPRÆSENTANTER OG NETVÆRKSPARTNERE) ANSVAR OVER FOR DIG VÆRE AT AFSLUTTE UDFØRELSEN AF DEN BERØRTE TRANSAKTION, DER IKKE KUNNE UDFØRES FOR DIG PÅ GRUND AF MANGLENDE UDFØRSEL AF TJENESTERNE AF HYPERWALLET.

DU FRASIGER DIG HERMED ALLE OG ENHVER RET TIL AT FREMFØRE ETHVERT KRAV ELLER SØGSMÅL RELATERET TIL BETALINGSPORTALEN UD OVER ET (1) ÅR EFTER DEN FØRSTE FOREKOMST AF DEN SLAGS HANDLING, BEGIVENHED, BETINGELSE ELLER UDELADELSE, DER LIGGER TIL GRUND FOR KRAVET ELLER SØGSMÅL.

Intet i denne aftale ekskluderer vores ansvar for ansvar på vores side, der ikke kan udelukkes i henhold til loven. Partnerne anerkender, at den anden part indgik denne aftale med tillid til ansvarsbegrænsningerne, der er nævnt i denne sektion, og at disse begrænsninger er et vigtigt grundlag for forhandlingerne mellem parterne.

23.       Skadesløsholdelse.

Du accepterer at holde Hyperwallet, dets investorer, datterselskaber, partnere, direktører, ledere og ansatte skadesløse i forbindelse med eventuelle tab, krav, forlangende eller skade (faktisk og følge) af enhver slags, kendt eller ukendt, formodet eller uformodet, offentliggjort eller ej, inklusive alle tredjeparts krav, ansvar, tab, udgifter, skader, bøder, straffe (inklusive erstatninger eller aftalte beløb og rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i forbindelse med dit brud på denne aftale, dit forhold til eller forretninger med Betaler, eller brug af Tjenesterne eller Betalingsportalen. Endvidere accepterer du at holde Hyperwallet skadesløs for alle tab, der måtte opstå fra vores handlinger baseret på instruktioner fra dig eller din Betaler (medmindre disse opstår som følge af vores grove uagtsomhed, overlagte handling eller bedrageri). Du accepterer også at holde os skadesløse fra eventuelle tab, vi pådrager som følge af fejl begået af dig ved at afgive oplysninger eller instruktioner til Hyperwallet, uanset om det er mundtligt eller på skrift eller gennem Betalingsportalen (med mindre de opstår som følge af vores grove uagtsomhed, overlagte handling eller bedrageri).

24.       Ret til modregning.

Du accepterer, at vi har fuldmagt til når som helst at modregne din gæld eller forpligtelser, du skylder os. Vi udnytter muligvis denne ret til modregning uden forudgående besked til dig.

25.       Ingen anbefalinger.

Ingen anbefalinger eller godkendelser af nogen tredjepart eller deres rådgivning, meninger, oplysninger, produkter eller tjenester gives, udtrykkes eller antydes af Betalingsportalen, inklusive, uden begrænsning, enhver anbefaling eller godkendelse af nogen Betaler eller tredjepart.

26.       Jurisdiktion.

Servicebetingelserne er underlagt og fortolkes i henhold til gældende lovgivning i det land, du befinder dig, som beskrevet i Partnere og gældende lovvilkår uden hensyntagen til eventuelle principper om lovkonflikter. De steder, hvor USA's love er gældende, skal alle krav og stridigheder, der opstår under eller i forbindelse med Servicebetingelserne, løses gennem bindende voldgiftsafgørelse samt andre betingelser og vilkår som beskrevet i Voldgiftsaftale ovenfor. De steder, hvor England og Wales' love er gældende, har domstolene i England og Wales eksklusiv jurisdiktion til at afgøre ethvert krav eller stridighed, der opstår som følge af eller i forbindelse med Servicebetingelserne eller deres emner eller opståen (inklusive ikke-kontraktmæssige stridigheder eller krav). De steder, hvor Canadas love er gældende, skal alle krav og stridigheder, der opstår under eller i forbindelse med Servicebetingelserne, anmeldes til og være underlagt domstolene i provinsen British Columbia, og du underlægger dig hermed den eksklusive jurisdiktion af domstolene i provinsen British Columbia til endeligt at dømme eller afgøre alle søgsmål og lignende på baggrund af eller i forbindelse med Tjenesterne og Betalingsportalen.

I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL LOVEN OG SOM FREMSAT I VOLDGIFTSAFTALE-KLAUSULEN, DER ER GÆLDENDE FOR DISSE SERVICEBETINGELSER, FRASIGER PARTERNE SIG HERMED DERES RESPEKTIVE RETTIGHED TIL EN NÆVNINGESAG, KOLLEKTIVT SØGSMÅL OVER ETHVERT KRAV ELLER SØGSMÅLSGRUND BASERET PÅ ELLER OPSTÅET UD FRA, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SERVICEBETINGELSERNE OG RELATEREDE DOKUMENTER OG/ELLER FORRETNINGER IMELLEM DEM RELATERET TIL EMNET FOR DISSE SERVICEBETINGELSER.

27.       Tredjepartsbegunstigelse.

Du godkender og accepterer, at: (i) du er ikke en begunstiget tredjepart i forbindelse med nogen kontrakt mellem Hyperwallet og nogen tredjepart, og (ii) hvis du anvender Tjenesterne til at modtage betaling fra en Betaler, så er denne Betaler alene ansvarlig for at betale dig. Enhver stridighed med relation til Betalerens mangel på betaling er udelukkende en sag mellem dig og Betaler. En person, der ikke er en part i Servicebetingelserne, har ingen rettigheder i forbindelse med Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 fra Storbritannien eller på anden vis mulighed for at påkalde sig Servicebetingelserne. På trods af indholdet heri er HomeAway Holdings Inc. og dets partnere bestemt som begunstigede tredjeparter under disse Servicebetingelser og har ret til rettighederne og fordelene herunder og kan håndhæve klausulerne heri, som om de var en del af dem.

28.       Frasigelse.

Vores manglende handling i forbindelse med et brud på nogen af dine forpligtelser i henhold til Servicebetingelserne fra dig eller andre betyder ikke, at vi frasiger os vores ret til at tage handling ved efterfølgende eller lignende brud.

29.       Overdragelighed.

Du må ikke overdrage, videregive eller på anden måde overføre nogen rettigheder eller forpligtelser, du har i henhold til Servicebetingelserne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hyperwallet. Vi må overdrage enhver rettighed eller forpligtelse forbundet med Servicebetingelserne uden din tilladelse.

30.       Diverse.

Hvis nogen del af Servicebetingelserne findes ugyldig eller ikke kan håndhæves under den gældende lovgivning, inklusive, men ikke begrænset til, de garanti- og ansvarsbegrænsninger, der er fremsat ovenfor, skal resten af Betingelserne forblive i fuld effekt. Medmindre andet er nævnt heri, udgør Servicebetingelserne den fulde aftale mellem dig og Hyperwallet med hensyn til Tjenesterne og Betalingsportalen og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer og forslag, uanset om de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og Hyperwallet i forbindelse med Tjenesterne og Betalingsportalen. Overskrifterne til afsnittene i Servicebetingelserne er udelukkende til hjælp for parterne og har ingen juridisk eller kontraktmæssig betydning. Det er parternes udtrykkelige vilje, at Servicebetingelserne og alle relaterede dokumenter er udfærdiget på engelsk. Hvis du læser disse Servicebetingelser på et andet sprog, er det den engelske udgave, der er gældende i tilfælde af en uoverensstemmelse med det andet sprog.

31.       Definitioner.

De følgende ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret i Brugerbetingelserne, har den betydning, der fremsættes nedenfor:

"ACH" betyder en elektronisk overførselsmetode, der anvendes af finansielle institutioner i USA, og som drives af Automated Clearing House.

"Partner" betyder en enhed, der på ethvert tidspunkt kontrollerer, er kontrolleret af eller under fælles kontrol med Hyperwallet eller din Betaler, alt efter omstændighederne. Begrebet "kontrol" bruges i denne definition med betydningen juridisk, retmæssig eller ligelig ejerskab, direkte eller indirekte, af mere end 50% af det samlede antal stemmer i en sådan enhed.

"BACS" betyder en elektronisk overførselsmetode, der anvendes af finansielle institutioner i Storbritannien, og som drives af Bacs Payment Schemes Limited.

"Arbejdsdag" betyder fra kl. 06.00 til kl. 17.00 Pacific Standard Time (PST), mandag til fredag, bortset fra offentlige fridage i USA eller British Columbia, Canada eller banklukkedage i Storbritannien.

"Kort" betyder et forudbetalt debetkort af plastik med kontaktløs betaling, chip og pinkode, magnetstribe eller i virtuel form, der er udstedt af en finansiel institution eller en anden autoriseret institution, hvortil en betaling kan foretages via Tjenesterne.

 

"EØS" Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der består af følgende lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

 

            "Hyperwallet Systems Europe Limited-Bruger" en Betalingsmodtager i EØS der direkte modtager E-penge eller pengeforsendelser fra Hyperwallet Systems Europe Limited.

 

"Udsteder" betyder en finansiel institution eller en anden autoriseret institution, der udsteder Kort.

"Netværkspartner" betyder en tredjepart såsom en deltagende bank, forretning der tilbyder monetære tjenester, kortforeninger, Udstedere, behandlere, kontantudbetalere eller andre leverandører.

"Udbetalingsmetode" betyder en eller flere udbetalingsmetoder, såsom bank- eller elektronisk pengeoverførsel, overførsel til forudbetalt eller debetkort, check, kontantudbetaling eller andre lignende metoder, som understøttes af Hyperwallet fra tid til anden.

"Profil" betyder dine Identifikations- og indstillingsoplysninger i Betalingsportalen.

"SEPA" betyder fælles eurobetalingsområde, som er et betalingsintegrationsinitiativ fra Den Europæiske Union til simplificering af bankoverførsler i euro.

"Servicebetingelser" betyder de gældende betingelser og vilkår, der styrer tilgang og anvendelse af Applikationen som den er og bliver opdateret fra tid til anden af Hyperwallet.

 

 

 

PARTNERE OG GÆLDENDE LOVVILKÅR

 

Partnere og gældende lovvilkår-dokumentet er et bilag til Brugerbetingelserne og angiver den Hyperwallet -driftspartner, der leverer Tjenesterne til dig, og som du indgår kontrakten med om at modtage Tjenesterne baseret på det land, du befinder dig i og de love, hvorunder Betingelserne er underlagt som beskrevet nedenfor.

 

Vi forbeholder os retten til at ændre betingelserne på ethvert tidspunkt ved at publicere en revideret version på Betalingsportalen. Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, den er publiceret på Betalingsportalen. Alle ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret heri, har den betydning, der fremsættes i Brugerbetingelserne.

 

DIN PLACERING LEVERANDØRPARTNER STATUS LOVE, SOM BETINGELSERNE ER UNDERLAGT JURIDISK ERKLÆRING-POSTADRESSE TIL AT KONTAKTE OS
USA HSI USA Inc. HSI USA, Inc. En pengeoverførselstjeneste med licens i flere amerikanske delstater. HSI USA Inc, et firma stiftet i henhold til lovgivningen i delstaten Utah (Inkorporeringsnummer: 8753167-0142), med registreret adresse i The New York Times Building, 620 Eighth Avenue, New York, NY 10018 USA, delstaten Texas[1] Attention: Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758
Storbritannien og landene i EØS, inklusive: Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Holland Ungarn Island Irland Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Norge Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Hyperwallet Systems Europe Limited En E-penge-institution autoriseret af Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA-firma-referencenummer: 900698). Hyperwallet Systems Europe Limited, et firma stiftet i England og Wales (firmanummer: 10215249), med registreret kontor på adressen 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, United Kingdom, M3 3EB England og Wales Attention: Legal Department, Suite 211, 63 St Mary Axe, London, EC3A 8LE
Canada og andre lande serviceret af Hyperwallet Hyperwallet Systems Inc. Et pengetjenesteselskab registreret hos FINTRAC. Hyperwallet Systems Inc, et firma stiftet i henhold til lovgivningen i Canada (Inkorporeringsnummer: 373895-7), med registreret kontor på adressen Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver B.C. V6E 0C5 Canada Britisk Columbia, Canada[2] Attention: Legal Department, 300-950 Granville Street, Vancouver, BC V6Z 1L2

 

BETALINGSSERVICEVILKÅR

Betalingsservicevilkår-dokumentet er et bilag til Brugerbetingelserne og angiver yderligere betingelser og vilkår, der gør sig gældende ved bestemte betalingstjenester og funktioner, som kan blive gjort tilgængelige gennem Tjenesterne og Betalingsportalen og som tilbudt af visse Hyperwallet-partnere.

 

Vi forbeholder os retten til at ændre dette bilag på ethvert tidspunkt ved at publicere en revideret version på Betalingsportalen. Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, den er publiceret på Betalingsportalen. Alle ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret heri, har den betydning, der fremsættes i Brugerbetingelserne.

1.          Beskrivelse af betalingstjenester

Tjenesterne gør det muligt for dig at modtage betalinger fra din Betaler gennem en af flere Udbetalingsmetoder, som bliver stillet til rådighed. Din Betaler afgør typisk, hvilke af Udbetalingsmetoderne, der er tilgængelige for dig. De Udbetalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, kan inkludere muligheden for at modtage din betaling via:

 

 • overførsel til din bankkonto via lokale banker eller elektronisk pengeoverførsel;

 • overførsel til dit Hyperwallet-kort (som defineret nedenfor);

 • overførsel til dit personlige debetkort;

 • oprettelse af en e-penge-konto (hvor det er muligt);

 • check;

 • udbetaling af kontanter på steder, der udbydes af tredjeparts pengeoverførselsfirmaer (f. eks. Western Union, MoneyGram); og

 • andre betalingsmetoder , der understøttes og stilles til rådighed af Hyperwallet fra tid til anden.

 

Hvis du er berettiget til at anvende Tjenesterne i henhold til Brugerbetingelserne , og efter din registrering af oplysninger om Udbetalingsmetode (f. eks. bankkontooplysninger) og indstillinger er gennemført, enten af dig eller via din Betaler, vil Hyperwallet som følge og i omfang af modtagelse af penge og fuldstændige betalingsinstruktioner fra din Betaler sikre, at pengene kan modtages af dig gennem din valgte Betalingsmetode i henhold til Betalers instruktioner. Du kan have muligheden for at vælge en Udbetalingsmetode for hver udbetaling, eller du kan sætte en standard Udbetalingsmetode, der skal bruges ved alle udbetalinger. Udbetalingsmetoder vil enten indebære en overførsel fra Hyperwallet af penge fra og på vegne af Betaler til din valgte Betalingsmetode, eller, hvor det tydeligt er anført, at pengene opbevares af Hyperwallet på dine vegne som værdiopbevaring eller via udstedelsen af E-penge som beskrevet nedenfor.

2.          Generelle Betalingsvilkår og -betingelser.

Bankkonto

 

Ved at bede os og/eller din Betaler (alt efter omstændighederne) om at foretage en overførsel til din bankkonto, bekræfter du, at du er ejeren af bankkontoen, og at du har bekræftet korrektheden af de oplysninger om bankkontoen, du har givet os, og at du er autoriseret til at påbegynde transaktioner i forbindelse med bankkontoen. Hyperwallet foretager elektroniske krediteringer og debiteringer via banknetværk og/eller pengeoverførsel til din bank på det beløb, der oplyses af din Betaler, med mindre der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed. Du godkender, at dine anmodninger om overførsel til din bankkonto også udgør din autorisation til, at Hyperwallet kan fortager overførsler til og fra din benævnte løn- eller opsparingskonto, inklusive eventuelle justeringer, der er nødvendige ved transaktioner, der er krediteret eller debiteret fejlagtigt. Vi kan tillade dig, eller vi kan anvende andre metoder til behandlingen af en bestemt overførsel, såsom en elektronisk pengeoverførsel. Når du først har givet din godkendelse af overførslen, kan du ikke annullere den pågældende elektroniske overførsel, med mindre du gør det på en måde, der giver os og din bank en rimelig mulighed for at reagere på en sådan annullering.

 

Det kan tage to til fem arbejdsdage for overskuddet fra overførslen at nå frem til din bankkonto. I nogle situationer kan vi give dig en anslået behandlingstid, som din transaktion vil kræve via Betalingsportalen. Selvom vi kan være i stand til at give en tidsramme, hvor pengene vil nå frem til din valgte bank, kan vi ikke holdes ansvarlige for nogen forsinkelser stammende fra noget banknetværk eller din banks behandling af en transaktion, og vi kan ikke garantere, at din bank vil stille pengene til rådighed for dig på den dag, den modtager overførslen.

 

Du skal oplyse os de korrekte oplysninger om bankkontoen, som du gerne vil overføre penge til. Hvis du indtaster forkerte oplysninger om bankkontoen, accepterer du, at du ikke vil gøre Hyperwallet ansvarlig for noget krav eller tab, hvis en overførsel ikke udføres korrekt, inklusive, men ikke begrænset til, tilfælde hvor penge sendes til en bankkonto ved en fejl og lignende. Din bank og/eller en bank, der udgør en del af banknetværket, kan opkræve et returneringsgebyr eller et lignende gebyr i forbindelse med et overførselsforsøg. Hvis et sådant gebyr opkræves eller på anden måde pålægges Hyperwallet, vil gebyret blive sendt videre til dig og fratrukket din Betalingsportal-beholdning eller andre beløb, der skal udbetales til dig.

 

Vi er ikke ansvarlige i de tilfælde, hvor du ikke har nok penge tilgængelige til at overføre, din bankkonto er lukket, transaktionen overskrider begrænsningerne for beløbsstørrelse eller overførselsfrekvens fastsat af os eller din bank, din bank ikke gennemfører en transaktion eller deltager i elektronisk overførsel, transaktionen ikke behandles, transaktionen returneres af din bank, eller hvor vi på anden måde meddeler dig, at din anmodning ikke vil blive gennemført. Vi har intet ansvar for nogen handling, din bank foretager sig med hensyn til en sådan overførsel til din bankkonto, inklusive fratrækning af beløb, der skyldes til banken, fra overførslen på grund af en overtrukket konto, skyldige gebyrer eller andet.

 

Hyperwallet-kort

 

Du kan få udstedt et Visa® eller MasterCard® forudbetalt kort i forbindelse med Tjenesterne ("Hyperwallet-kort"). Hyperwallet-kortet kan være udstyret med navnet og logoet "Hyperwallet" eller navn og logo fra din Betaler. Hyperwallet-kortet kan være et fysisk eller virtuelt kort. Dit Hyperwallet-kort udstedes af en finansiel institution ("Udsteder"), og din anvendelse af Hyperwallet-kortet er underlagt vilkår og betingelser fra den pågældende Udsteders Kortindehaveraftale, som kan læses via følgende link: Juridisk eller du kan modtage et eksemplar af Kortindehaveraftalen ved at Kontakte Betaleren.

 

Hyperwallet-kortet udgør ikke et kreditkort eller et check-, opsparings-, indlåns- eller anden type bankkonto i dit navn. Det er kun tilgængeligt for dig i forbindelse med din anvendelse af Tjenesterne og er ikke på nogen måde forbundet til nogen anden konto, du måtte have. Penge, der overføres til dit Hyperwallet-kort, er ikke længere i Hyperwallets besiddelse, men bliver i stedet opbevaret af Udstederen. Ethvert indestående på et Hyperwallet-kort bliver opbevaret af Udstederen på en relevant FDIC- eller tilsvarende forsikret konto/konti.

 

Hvis du eller din Betaler beder os om at overføre penge til dit Hyperwallet-kort, autoriserer du os til regelmæssigt og uden yderligere instruktioner fra dig at overføre penge til dit Hyperwallet-kort, inden for de begrænsninger, der måtte gælde for dit Hyperwallet-kort. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at forsinke eller på anden måde begrænse beløbene, der overføres til dit Hyperwallet-kort, som vi finder nødvendigt og/eller kræve yderligere dokumentation, inden vi overfører penge.

 

Penge, der bliver overført til dit Hyperwallet-kort, er normalvis tilgængelige inden for en (1) Arbejdsdag (defineret nedenfor), fra den dag overførselsbegæringen blev modtaget af os. Valutaen, der overføres til Hyperwallet-kortet, bliver afgjort af de beløb, der modtages fra din Betaler og af kravene fra Udstederen samt kan yderligere blive dikteret af Visa eller MasterCard (alt efter omstændighederne).

 

Hyperwallet-kort tilbyder ikke nogen muligheder for kredit eller overtræk. Hyperwallet godkender ikke betalinger med forudbetalte kort, hvor kortet ikke har nok eller nogen midler til rådighed. I de tilfælde, hvor en forretning gennemtvinger en transaktion, eller der opstår tidsforskydning eller fejl ved afregningen, og der opstår en negativ saldo, vil Hyperwallet ikke opkræve et gebyr for overtræk fra dig.

 

Personligt debetkort

 

I visse tilfælde kan din Betaler understøtte muligheden for, at du overfører dine betalinger til et eksisterende Visa® eller MasterCard® debetkort, der er tilknyttet din amerikanske bankkonto ("Debetkort"). Dit Debetkort skal være aktiveret af den bank, der har udstedt Debetkortet til dig. Anvendelse af dit Debetkort, inklusive saldo, transaktionshistorie, gebyrer og andre begrænsninger eller restriktioner vil være underlagt vilkår og betingelser, der er fastlagt af din bank.

 

Ved at bede os og/eller din Betaler (som tilfældet måtte være) om at foretage en overførsel til dit Debetkort, bekræfter du, at du er ejeren af Debetkortet og bankkontoen, der er forbundet med det, og at du har bekræftet korrektheden af de oplysninger om Debetkortet, du har givet os, og at du er autoriseret til at påbegynde transaktioner i forbindelse med Debetkortet. Hyperwallet vil foretage elektroniske krediteringer og debiteringer via Visa®, MasterCard® eller andre bank-netværk på det beløb, du angiver, med mindre der ikke er nok penge tilgængelige. Du accepterer, at dine anmodninger om overførsel til dit Debetkort udgør din autorisation til, at Hyperwallet foretager overførsler til og fra dit udvalgte Debetkort, inklusive eventuelle justeringer, der er nødvendige ved transaktioner, der er blevet krediteret eller debiteret fejlagtigt. Overførsler til et debetkort, der ikke ejes af dig, eller overførsler til kreditkort, uanset om de ejes af dig eller ej, er ikke tilladt.

 

Når penge er overført til dit Debetkort, er disse penge ikke længere opbevaret af Hyperwallet, men i stedet af banken, der har udstedt Debetkortet til dig. Hvis du eller din Betaler beder os om at overføre penge til dit Debetkort, autoriserer du os til regelmæssigt og uden yderligere instruktioner fra dig at overføre penge til dit Debetkort, inden for de begrænsninger, der måtte gælde for dit Debetkort. Vi forbeholder os retten til at begrænse de beløb, der overføres til dit Debetkort, når som helst vi finder det nødvendigt og/eller at kræve yderligere dokumentation, inden overførsel af penge.

 

Penge, der bliver overført til dit Debetkort, er normalvis tilgængelige inden for en (1) Arbejdsdag (defineret nedenfor), fra den dag overførselsbegæringen blev modtaget af os. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser forårsaget af Visa® eller MasterCard®, noget netværk eller tredjepartsbehandler eller din banks behandling eller mangel eller forsinkelse i behandlingen af transaktionen, og vi kan ikke garantere, at din bank vil stille pengene til rådighed for dig på den dag, den modtager overførslen til dit Debetkort. Valutaen, der overføres til Debetkortet, bliver afgjort af de beløb, der modtages fra din Betaler og af kravene fra banken, der har udstedt dit Debetkort, samt kan yderligere blive dikteret af Visa® eller MasterCard® (alt efter omstændighederne).

 

Du skal oplyse os de korrekte oplysninger om Debetkortet, som du gerne vil overføre penge til. Hvis du indtaster forkerte oplysninger om Debetkortet, accepterer du, at du ikke vil gøre Hyperwallet ansvarlig for noget krav eller tab, hvis en overførsel ikke udføres korrekt, inklusive, men ikke begrænset til, tilfælde hvor penge sendes til et andet debetkort ved en fejl og lignende. Din bank kan opkræve et returneringsgebyr eller et lignende gebyr i forbindelse med et overførselsforsøg. Hvis et sådant gebyr opkræves eller på anden måde pålægges Hyperwallet, vil gebyret blive sendt videre til dig og fratrukket din Betalingsportal-beholdning eller andre beløb, der skal udbetales til dig.

 

Vi er ikke ansvarlige i de tilfælde, hvor du ikke har nok penge tilgængelige til at overføre, dit Debetkort og den tilhørende bankkonto er lukket, transaktionen overskrider begrænsningerne for beløbsstørrelse eller overførselsfrekvens fastsat af os, Visa® eller MasterCard®, nogen netværks- eller tredjepartsbehandler eller din bank, din bank ikke gennemfører en transaktion eller deltager i elektronisk overførsel, transaktionen ikke behandles, transaktionen returneres af din bank, eller hvor vi på anden måde meddeler dig, at din anmodning ikke vil blive gennemført. Vi har intet ansvar for nogen handling, din bank foretager sig med hensyn til en sådan overførsel til dit Debetkort, inklusive fratrækning af beløb der skyldes til banken fra overførslen på grund af en overtrukket konto, skyldige gebyrer eller andet.

 

Check

 

Hvis du anmoder os om at overføre penge til dig ved at udstede en check som din Betalingsmetode, er du ansvarlig for at bekræfte korrektheden af den postadresse, du oplyser. Vi sender ikke check til postbokse. Vi udsteder kun checks, der står til udbetaling til dig som gyldig betalingsmodtager fra en Betaler, og vi vil ikke udstede en check til nogen tredjepart.

 

Penge, der overføres til check, bliver normalvis postet som A-brev til dig inden for fem (5) arbejdsdage fra modtagelse af din anmodning og bekræftelse af komplet og korrekt betalings- og adresseoplysninger. Forsendelsestiden varierer afhængig af den geografiske beliggenhed. Hyperwallet tilbyder ingen form for ekspreslevering. Hyperwallet kan begrænse antallet af overførsler via check og/eller adressen eller landet, hvortil en check kan sendes. Hvis du ikke indløser en check inden for 90 dage fra udstedelsesdatoen, vil checken blive annulleret, og vi vil returnere pengene til Betalingsportalen. Dette sker mod et gebyr.

 

Afhentning af kontanter

 

Hvis du anmoder os om at overføre penge til afhentning i kontanter hos tredjeparts leverandører af kontantoverførsler, der understøttes af Hyperwallet, såsom Western Union eller MoneyGram, autoriserer du os til at overføre penge og forsendelsesinstruktioner til sådanne tredjeparter, hvorover Hyperwallet ikke har nogen kontrol. Tjenesterne for afhentning af kontanter er underlagt disse enheders vilkår og betingelser, inklusive eventuelle gebyrer fastlagt af Western Union eller MoneyGram (afhængig af dit valg) som beskrevet på www.westernunion.com eller www.moneygram.com, alt efter hvilken tjeneste, du har valgt (og tilgængelighed).

 

Tjenester og tilgængelighed af penge afhænger af visse faktorer, inklusive den valgte tjeneste, valg af forskudte leveringsmuligheder, det sendte beløb, modtagerland, tilgængelig valuta, lovmæssige forhold, forbrugerbeskyttelsesforhold, krav til identifikation, leveringsrestriktioner, kontortid for agenten og forskelle i tidszoner.

 

Overførsler, der ikke er afhentet eller annulleret inden for den periode, som kræves af Western Union eller MoneyGram (afhængig af dit valg) fra forsendelsesdatoen, kan blive pålagt administrative og/eller valutaomvekslings-gebyrer og/eller tab, som kan blive fratrukket det sendte beløb.

 

Valutaer

 

Under visse omstændigheder kan penge fra Betaler til dig være tilgængelige i forskellige valutaer, som vi understøtter fra tid til anden. Valutaerne, der stilles til rådighed, afhænger af betalingskravene fra din Betaler. Du har ikke mulighed for at konvertere penge i din Betalingsportal for at opbevare pengene i en anden valuta (bortset fra i forbindelse med en udbetaling til en Udbetalingsmetode, hvor sådanne muligheder for valuta er tilgængelige), og du accepterer, at du ikke vil forsøge at anvende flere valutaer til spekulativ handel. Du kan kun anmode om at modtage penge, der forefindes i din Betalingsportal, i en anden valuta på tidspunktet for og i forbindelse med din anmodning om udbetaling via en Udbetalingsmetode. Hvis du anmoder om en udbetaling i en anden valuta end den valuta, som din Betalingsportal blev opfyldt med, vil valutakursen, som vil indeholde et transaktionsgebyr, blive fastsat på tidspunktet for behandling af din transaktion og fratrukket det overførte beløb. Gebyrerne og valutakursen, der vil være gældende for din transaktion, vil blive oplyst til i Betalingsportalen, når du påbegynder din transaktion. Du er ansvarlig for alle risici forbundet med at modtage en udbetaling i enhver valuta.

 

Yderligere valgfri tjenester

 

Hyperwallet kan af og til tilbyde dig yderligere valgfri tjenester. Sådanne tjenester kan inkludere muligheden for at købe eller tilskynde til at købe varer og tjenester fra din Betaler fra din Betalingsportal ("Tilbagekøb" og "Tilbagekøbstilskyndelse"), overføre dine egne penge til din Betalingsportal som "Produktdollars", der kan anvendes til Tilbagekøbs-handler, gennem deltagende PayNearMe-overførselsagenter, overføre penge fra et Hyperwallet-kort til din bankkonto, udfyldelse og fremstillelse af amerikanske forbundsskatteformularer til indenlandske og udenlandske Betalingsmodtagere og sådanne lignende tjenester og funktioner, som udbydes og understøttes af os fra tid til anden.Hyperwallet kan tilbyde, begrænse eller afslutte enhver sådan tjeneste uden at give besked til dig.

 

Udpegelse af Partnere som Agenter

 

Tjenesterne leveres gennem Hyperwallets platform for betalingsteknologi, dets Partnere og et netværk af banker og finansielle tjenesteudbydere (sådan et netværk af banker og finansielle tjenesteudbydere kaldes "Netværkspartnere"). Med hensyn til disse Partnere, godkender og accepterer du, at den Hyperwallet-enhed, som du har indgået kontrakt med, udtrykkeligt udpeger hver Partner som sin agent og uddelegerer ansvaret for at opfylde ethvert eller alle dens juridiske, lovmæssige og kontraktlige forpligtelser og krav i henhold til disse Vilkår, i det omfang, den finder nødvendigt.

 

 

Yderligere restriktioner

 

Alle Tjenesterne, gebyrer, priser og tilgængeligheden og timingen for din modtagelse af en betaling kan blive påvirket, begrænset, forsinket eller underlagt restriktioner på grund af flere forskellige faktorer uden for vores kontrol, inklusive, men ikke begrænset til, betalingen fra din Betaler, valgt Udbetalingsmetode, krav fra Netværkspartnere, tilgængelighed af valuta, lovmæssige krav, lande- og leveringsrestriktion, forskel i tidszoner samt socioøkonomiske og statslige faktorer. Hyperwallet garanterer ikke tilgængeligheden af nogen Betalingsmetode og står ikke inde for, giver garanti eller andet for pågældende tjenesteniveau, gebyrer, priser, tilgængelighed eller tidslinje og vil ikke være ansvarlig overfor dig vedrørende negative konsekvenser, begrænsninger, forsinkelser eller restriktioner.

 

Du bekræfter hermed, at du kun vil anvende Tjenesterne til at behandle transaktioner i på vegne af den registrerede Betalingsportalindehaver. Hyperwallet forbyder at anvende Tjenesterne, imens du foregiver at være en anden person eller enhed, eller forkert forsøger at foregive et forhold til en anden person eller enhed. Hvis en Betaler sender betalinger til overførsel til din Betalingsportal, må du overføre disse penge til enten en bankkonto eller en anden tilladt Betalingsmetode, hvor du står som indehaver.

 

Du må ikke overføre penge til konti tilhørende tredjepart, såsom en firmakonto (heller ikke selvom dit navn er tilknyttet kontoen). Vi kan behandle ethvert forsøg fra din side på at sende penge til en konto eller Betalingsmetode eller et andet betalingsmiddel, som du ikke er indehaver af, som et forsøg på bedrageri.

 

Du må ikke tilføje penge til din Betalingsportal eller sende/overføre penge til nogen anden end dig selv via Tjenesterne. Det er strengt forbudt at anvende Tjenesterne til at udføre person-til-person-overførsler. Du må ikke anvende Tjenesterne til at administrere flere valutaer eller til spothandel eller oprettelse af terminskontrakter. Vi forbeholder os retten til at afvise eller begrænse betalinger, når som helst vi finder nødvendigt, inklusive, men ikke begrænset til, mistanke om hvidvaskning af penge eller risikostyring. Vi bevarer retten til at afvise at acceptere enhver bruger eller til at gennemføre instruktioner fra en Betaler eller fra dig om at foretage betalinger ved hjælp af Tjenesterne.

 

Afviste transaktioner

 

Vi forbeholder os ret til efter vores eget skøn at afvise enhver overførsel eller anden anmodning. Årsagen til afvisning kan inkludere, men er ikke begrænset til, utilstrækkelige midler, forkerte eller forældede oplysninger eller aktivitet, som vi finder mistænkelig. Generelt vil vi forsøge at give dig besked om en afvisning ved at anvende kontaktoplysningerne fra din profil, hvor vi oplyser (hvis muligt) årsagerne til afvisning, og om problemet kan løses. Vi vil ikke oplyse dig om en afvisning, hvis det er ulovligt eller på anden måde imod lovgivningen.

 

Tjenesterne kan også være underlagt begrænsninger for overførselsbeløb. Disse begrænsninger kan være dynamisk justeret afhængig af den type ID-dokumenter, du har givet os, såvel som andre kriterier, vi kan kræve fra tid til anden. Vi kan bede dig om at give os oplysninger, der kan bekræfte din identitet, adresse eller andre oplysninger, inden du får lov til at hæve eller overføre penge. Du accepterer at samarbejde med os ved alle sådanne forespørgsler.

 

Annullering af transaktioner

 

Du kan annullere en Tilbagekøbs- eller Tilbagekøbstilskyndelses-ordre og få pengene tilbage fratrukket transaktionsgebyrer, (a) inden for 30 minutter fra du har godkendt forespørgslen, eller (b) når som helst derefter, givet at vi ikke allerede har påbegyndt behandlingen i henhold til din ordre. På grund af de særlige krav og regler, der styrer behandlingen af overførsler til Betalingsmetoder såsom pengeoverførsler, kan overførsler og indfrielser til sådanne Betalingsmetoder ikke annulleres. Hvis du mener, der er opstået en fejl i forbindelse med en overførsel, skal du straks give os besked ved at Kontakte  Betaler.

 

Ansvar for overførselsfejl

 

Du skal sikre, at betalingsoplysningerne, du indtaster, når du overfører penge, er korrekte og komplette. Undladelse i at give Hyperwallet korrekte oplysninger er udelukkende dit ansvar. Vi kan ikke holdes ansvarlige for handlinger, du udfører i forbindelse med instruktionerne til os om overførsel af penge, og kan være afhængige af de oplysninger, du giver os. Vi kan ikke holdes ansvarlige for overførte penge, der er sendt til den forkerte Betalingsmetode som følge af, at du har leveret forkerte betalingsoplysninger. DET ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT ALLE OPLYSNINGER PÅ BETALINGSPORTALEN, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BANKKONTONUMRE, OPLYSNINGER OM BANKKONTOLEVERANDØR, KORTOPLYSNINGER, VALGT VALUTA, OSV. ER KORREKTE, INDEN PENGENE AFSENDES. HVIS NOGEN AF DISSE OPLYSNINGER ER FORKERTE, KAN DINE PENGE BLIVE DEBITERET ELLER KREDITERET TIL DEN FORKERTE KONTO, KORT ELLER ANDEN DESTINATION OG KAN MULIGVIS IKKE TILVEJEBRINGES IGEN. Hvis du mener, der er opstået en fejl i forbindelse med en overførsel, skal du straks give os besked ved at Kontakte Betaler.

3.          Yderligere vilkår for Brugere i Canada og USA

I USA og Canada, bortset fra tilfælde hvor det er tydeligt accepteret af Hyperwallet gennem disse Betalingsservicevilkår, fungerer Hyperwallet som en agent for Betaleren ved at håndtere betalingsinstruktionerne og afsendelse af penge fra sådanne Betalere til deres udvalgte betalingsmodtagere. Som en agent for Betaler, repræsenterer enhver beholdning i Betalingsportalen ikke en værdiopbevaring, der ejes af dig, men tilhører og er Betalers ejendom, indtil det faktisk modtages af dig via din Betalingsmetode, på trods af enhver mulighed du har for at styre eller instruere os til at foretage en udbetaling af penge, der fremgår af Betalingsportalen til din Betalingsmetode og/eller at udføre en Yderligere Valgfri Tjeneste såsom, men ikke begrænset til, betaling af Tilbagekøb eller Tilbagekøbstilskyndelser.

 

I begrænsede tilfælde, og kun hvor det er udtrykkeligt tilladt af Hyperwallet gennem disse Betalingsservicebetingelser eller Betalingsportalen, kan et indestående på Betalingsportalen betragtes som værdiopbevaring og ejet af dig. I disse situationer behøver du ikke at opretholde en beholdning i din Betalingsportal for at modtage Tjenesterne. Hvis du har en beholdning repræsenterer denne beholdning en usikret fordring mod Hyperwallet, og den er ikke forsikret. Ingen statsstøttet forsikring er gældende for nogen beholdning i Betalingsportalen. Du anerkender, at Tjenesterne og Betalingsportalen ikke er bankkonti, og at Hyperwallet ikke er en finansiel institution. Beløb, der fremgår af eller overføres i forbindelse med Betalingsportalen, optjener ikke renter, der bliver udbetalt til dig. Hyperwallet kombinerer din saldo med saldoen fra andre brugere og beskytter disse midler i henhold til gældende lovgivning for pengetjenester i amerikanske delstater. Vi holder de samlede beholdninger adskilte fra vores virksomheds beholdninger og vil ikke anvende disse midler til vores driftsomkostninger eller andre virksomhedsformål. Vi vil ikke frivilligt stille beholdning til rådighed for kreditorer i tilfælde af konkurs.

4.          Tillægsbetalingsbetingelser for brugere hos Hyperwallet Systems Europe Limited

Betingelser for e-penge

 

Introduktion

 

Disse Tillægsbetalingsbetingelser for brugere hos Hyperwallet Systems Europe Limited er imellem dig og Hyperwallet Systems Europe Limited som Partneren for disse betingelser og e-pengene og pengeoverførselstjenester fra denne Partner. Underlagt disse e-penge-betingelser vil vi (hvis det understøttes af din Betaler, og hvor det er tydeligt angivet i Betalingsportalen) give dig en Hyperwallet e-penge-konto, som du kan bruge til at modtage betalinger fra andre tilladte e-penge-kontoindehavere og/eller lave betalinger til andre brugere, købe varer/tjenester fra Betalere eller trække penge ud til en Betalingsmetode.

 

Som beskrevet i Brugerbetingelserne, kan vi under visse omstændigheder være nødsaget til at bekræfte din identitet, inden du kan anvende din e-penge-konto, eller inden vi kan lade dig trække penge ud til din Betalingsmetode.

 

Vi kan kræve, at du leverer flere oplysninger, hvis vi inden for rimelighedens grænser har behov for det til at udfylde vores checks eller udføre en betaling eller indfrielse til en Betalingsmetode.

 

Hvad kan du bruge din e-penge-konto til?

 

Du kan bruge din e-penge-konto til at modtage e-penge, som er blevet sendt til dig som betaling fra en Betaler, der foretager betalinger til dig gennem os. Du kan bruge beholdningen på din e-penge-konto til:

 

 • at trække penge ud gennem en af flere Betalingsmetoder, der stilles til rådighed for dig underlagt bestemte vilkår, betingelser og restriktioner; og/eller

 • at købe varer og tjenester, der tilbydes af din Betaler.

 

Du kan ikke indsætte penge på din e-penge-konto (uanset om det er via kontanter eller kort). Der kan kun indsættes penge på din e-penge-konto af din Betaler. Alle betalinger fra din konto skal foretages ved at bruge af din eksisterende e-penge-saldo (dvs. penge modtaget fra andre Hyperwallet-brugere). Du kan se dine udbetalinger og/eller køb og eventuelle refunderinger af penge i din Betalingsportal, som vi opdaterer dagligt.

 

Hvad skal du gøre for at holde din e-penge-konto sikker?

 

Som beskrevet i Brugerbetingelserne, skal du tage alle de rimelige forholdsregler, du kan, for at opretholde en passende sikkerhed og kontrol med alle ID'er, brugernavne, kodeord, pinkoder samt andre koder, du anvender til at tilgå Betalingsportalen, Tjenesterne eller i forbindelse med Tjenesterne, så ingen anden kan anvende dem til at logge ind i din Betalingsportal/e-penge-konto. Du skal informere os, så snart du kan, ved at Kontakte  Betaler, hvis du mistænker, at nogen anvender din e-penge-konto uden din tilladelse.

 

Hvilke restriktioner kan der være på din e-penge-konto?

 

Forbrugsgrænser

 

Du accepterer, at vi kan fastsætte forbrugsgrænser på din Hyperwallet-konto, og at vi vil informere dig, hvis vi gør det.

 

Stoppe en betaling

 

Vi stopper eventuelt en betaling, hvis:

 

 • du ikke har penge nok i din e-penge-konto til at gennemføre transaktionen;

 • betalingen vil bringe dig over en eventuel forbrugsgrænse, vi har fastlagt;

 • vi med god grund tror og opdager, at en betaling kan være uautoriseret, eller at du foretager ulovlige handlinger, eller at det ville være ulovligt for os at tillade en betaling at blive gennemført; og/eller

 • transaktionen ville bryde eller på anden måde være imod Servicebetingelserne.

 

Pengeoverførsel

 

Afhængig af din Betalers omstændigheder, kan visse af Betalingsmetoderne beskrevet ovenfor udgøre en lovreguleret pengeoverførselstjeneste i Storbritannien. Det vedrører ikke, at du har en beholdning eller e-penge hos os eller nogen Hyperwallet-partner. I dette tilfælde gælder Afsnit 5 og regulativer 54(1), 55(3), (4), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 og 77 fra Storbritanniens "Payment Services Regulations" ikke i forbindelse med denne aftale.

5.          Lovmæssige oplysninger

HSI USA Inc. er et firma, der er stiftet i henhold til lovgivningen i delstaten Utah med registreret kontor på adressen 620 Eighth Avenue, New York, NY, 10018. Dets hovedkvarter ligger på adressen 11401 Century Oaks Terrace, Suite 401, Austin, TX, 78758.

 

HSI USA Inc. er et pengeoverførselsselskab med licens i flere delstater i USA. Se Tilladelser og klager for at få en komplet liste.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited er et firma, der er stiftet i England og Wales (Virksomhedsnummer 10215249), med registreret kontor på adressen 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, United Kingdom, M3 3EB. Hovedkvarteret ligger på adressen Suite 211, 63 St. Mary Axe, London, EC3A 8LE.

 

Hyperwallet Systems Europe Limited er en elektronisk pengeinstitution, der er autoriseret af Storbritanniens Financial Conduct Authority underlagt Electronic Money Regulations 2011 (reference 900698 i Financial Services Register, der er tilgængelig på www.fca.gov.uk/register) til udstedelse af elektroniske penge og pengeudbetaling.

 

Hyperwallet Systems Inc. er et firma, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Canada med registreret kontor på adressen Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6E 0C5. Hovedkvarteret ligger på adressen Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2.

Hyperwallet Systems Inc. er en pengetjeneste-virksomhed, der er registreret hos FINTRAC i henhold til loven "Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (reference M08905000)" til overførsel af penge og handel med fremmed valuta.

PRIVATLIVSPOLITIK

 Vores Privatlivspolitik er tilgængelig ved at klikke på følgende link: Privatlivspolitik såvel som på hyperwallet.com. Reviderede versioner træder i kraft på det tidspunkt, vi offentliggør dem.

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT OG KOMMUNIKATIONSLEVERINGSPOLITIK

 

Denne politik beskriver, hvordan Hyperwallet kommunikerer med dig elektronisk. I det videst mulige omfang tilladt accepterer og samtykker du til at modtage al kommunikation, aftaler, politikker, bilag, vedlæg, udskrifter, oplysninger om tidligere og aktuelle transaktioner, dokumenter, juridiske og lovgivningsmæssige beskeder og oplysninger samt andet indhold af enhver slags (samlet kaldet "Kommunikation"), som vi leverer elektronisk i stedet for på papir i forbindelse med Betalingsportalen og Tjenesterne. Vi leverer denne elektroniske Kommunikation til dig ved at poste dem på Betalingsportalen og/eller sende dem med e-mail til dig på din primære e-mailadresse, som du har oplyst den i din profil for Betalingsportalen.

I løbet af det tidsrum, hvor du opretholder en Betalingsportal-konto hos os eller på anden måde anvender eller har adgang til Tjenesterne, accepterer du at give os og vedligeholde en gyldig e-mailadresse, hvor vi kan levere elektronisk Kommunikation til dig, og at du straks vil informere os i tilfælde af ændringer i din e-mailadresse. Du er indforstået med, at vores mulighed for at forsyne dig med disse oplysninger afhænger af opretholdelsen af en gyldig e-mailadresse. Du er ansvarlig for at sikre, at dine kontaktoplysninger i din profil på Betalingsportalen, inklusive e-mail- og postadresse, er opdaterede og funktionsdygtige på alle tidspunkter, og du vil være ansvarlig for eventuelt tab, der måtte opstå som følge af din mangel på at indsende eller oplyse os om en ændring i dine kontaktoplysninger. Du kan når som helst opdatere dine personlige oplysninger ved at logge ind på din Betalingsportal.

For indbyggere i USA og for andre brugere af Tjenesterne, hvor den anvendte Tjeneste er underlagt amerikansk lovgivning, anerkender og accepterer du endvidere, at dit samtykke til elektronisk Kommunikation bliver givet i forbindelse med en transaktion, der berører handel mellem delstater, som er underlagt den amerikanske forbundslov Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, og at du og vi begge har l hensigt, at loven gælder i yderst mulige udstrækning til at godkende vores mulighed for at gøre forretninger med dig gennem elektroniske midler.

Du godkender, forstår og accepterer, at: (i) Servicebetingelserne indgås elektronisk, (ii) du lever op minimumsadgangskravene, der er specificeret nedenfor og (iii) dit samtykke er gældende, indtil du trækker samtykket tilbage ved at  Kontakte Betaler. Hvis du ikke samtykker, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage uanset tidspunkt, har du ikke lov til at tilgå Portalen eller modtage Tjenesterne.

Du kan også modtage et eksemplar på papir af enhver elektronisk Kommunikation inden for 180 dage fra den dato, vi leverede Kommunikationen til dig (inklusive et eksemplar af denne Aftale) ved at sende en skriftlig forespørgsel til: Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2. Du bedes oplyse dit navn, Betalingsportalsbruger-ID og adresse. Du vil blive opkrævet et gebyr for databaseforespørgsel, plus forsendelse og administration, for at udskrive og sende dig papirudgaver. Du kan udskrive eller downloade eksemplarer fra Betalingsportalen gratis.

For at kunne modtage elektronisk Kommunikation skal du leve op til følgende hardware- og softwarekrav

 1. en personlig computer (PC)

 2. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP med Service Packs 1 og 2, Microsoft Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, eller Mac OS 10.X eller nyere

 3. en sikker (krypteret) webbrowser (Firefox 3.6 eller nyere, Internet Explorer 8.0 eller nyere, Chrome 4.0 eller nyere, Safari 4.0 (Mac) eller nyere)

 4. En tablet eller smartphone, der har adgang til internettet

 5. Internetadgang gennem en internetudbyder (ISP), og

 6. en gyldig e-mailadresse.

Al elektronisk Kommunikation bliver betragtet som leveret til dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, vi offentliggør det på vores hjemmeside eller sender det med e-mail til dig. Al Kommunikation sendt til dig med almindelig post bliver betragtet som leveret til dig tre (3) Arbejdsdage, efter vi sender den. Al Kommunikation, uanset om det er elektronisk eller på papir, fra os til dig betragtes som værende "skriftlig." Du bør udskrive eller downloade et eksemplar af Servicebetingelserne til dit eget arkiv samt af enhver anden Kommunikation, der er vigtig for dig.

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at afslutte leveringen af din elektroniske Kommunikation eller at afslutte eller ændre vilkårene og betingelserne, hvorpå vi leverer elektronisk Kommunikation.


[1] Kun underlagt omfanget af delstatsspecifikke love om uopkrævet ejendom i den delstat du bor i.

[2] Kun underlagt omfanget af provinsspecifikke love om uopkrævet ejendom i den provins, du bor i.