Vrbo-logo

Retningslinjer for indhold

Indledning:

Vi anerkender, at Indhold tilvejebragt af Udlejere og Feriegæster udgør en værdifuld ressource for andre Udlejere og Feriegæster, og vi opfordrer dig derfor til at indsende og slå indhold op på vores website i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Vores website benyttes bl.a. af familier og indhold, der indsendes eller opslås, skal derfor være passende for fællesskabet på vores website. Der er forskellige måder, hvorpå en ejendomsadministrator eller ejer ("Udlejer"), feriegæst ("Feriegæst") eller bruger af vores website ("Bruger") kan bidrage med indhold til vores websted, herunder eksempelvis ved en Ejers beskrivelse af en ejendom, en Ejers anmeldelse af en Feriegæst, en Ejers svar på en Feriegæsts anmeldelse, en Feriegæsts anmeldelse af en ejendom, forumindlæg eller andet indhold indsendt af en Bruger (samlet benævnt "Indholdsbidrag"). Alle Indholdsbidrag afspejler den givne Brugers subjektive holdning, og alle sådanne Indholdsbidrag afspejler ikke HomeAways mening eller opfattelse og er heller ikke godkendt af os.

Alle Indholdsbidrag skal være sandfærdige og nøjagtige, og ved at indsende og opslå Indholdsbidrag, bekræfter du sandfærdigheden og nøjagtigheden deraf. HomeAway er ikke ansvarlig for eventuelle Indholdsbidrag og kontrollerer ikke nøjagtigheden, rigtigheden eller lovligheden af Indholdsbidrag. Alle Brugere bør være opmærksomme på, at indsendelse af Indholdsbidrag kan gøre dem til genstand for retskrav (for eksempel som følge af vildledning eller injurier), og HomeAway vil ikke mægle eller være en del af et sådant krav.

Retningslinjer

Alle Indholdsbidrag skal overholde de vilkår og betingelser, som er gældende for det HomeAway-website, hvor Indholdsbidragene indsendes til eller opslås. I tillæg hertil skal følgende retningslinjer overholdes:

 • Indholdsbidrag skal være sandfærdige, nøjagtige og passende (og må eksempelvis ikke indeholde indhold, der er ulovligt eller kan opfattes som uanstændigt, stødende, krænkende, truende, krænkende for privatlivets fred eller på anden måde anstødeligt).

 • Indholdsbidrag må ikke indeholde upassende, stødende eller uanstændigt indhold, som – uden undtagelse – omfatter indhold, som: (a) bagvasker, forvansker eller indeholder nedsættende bemærkninger eller andet indhold, der kan have en negativ indvirkning på HomeAways navn, omdømme eller goodwill, eller en hvilken som helst anden enkeltperson og/eller juridisk enhed (vurderingen af detteer alene HomeAways), (b) indeholder pornografisk eller seksuelt indhold eller enhver art af hadefuldt eller diskriminerende indhold (herunder racisme, sexisme, osv.), eller (c) fremmer vold eller skade på andet levende væsen.

 • Brugere, der indsender eller opslår Indholdsbidrag på HomeAways website, skal have alle rettigheder til indholdet.

 • Indholdsbidrag må ikke overtræde gældende lovgivning eller tredjepartsrettigheder.

 • Indholdsbidrag skal være direkte relateret til deres formål. Eksempelvis gælder følgende:

  • En Feriegæsts beskrivelse af sig selv (på dennes Feriegæstprofil) må kun vedrøre den pågældende Feriegæst.

  • Ejendomsopslag må kun vedrøre den pågældende ejendom.

  • Ejendomsopslag må ikke dirigere brugere til tredjepartswebsites, angive e-mailadresser eller indeholde markedsføringsmateriale.

  • Fotografisk indhold eller videoindhold skal vedrøre den angivne ejendom eller det angivne område (og må ikke indeholde foto eller video af enkeltpersoner), må ikke være en collage af flere billeder og skal i øvrigt overholde HomeAways fotoretningslinjer.

  • Indholdsbidrag må ikke anvendes som trussel mod eller have til formål at true andre parter (til for eksempel  at betale eller tilbagebetale midler eller på anden vis tilvejebringe en form for økonomisk fordel).

 • Bemærk venligst, at vi forbeholder os ret til at afgøre hensigtsmæssigheden af Indholdsbidrag i alle tilfælde samt til ikke at vise eller til at fjerne Indholdsbidrag, der ikke overholder vores retningslinjer eller som vi i øvrigt og uanset årsag anser for upassende.

Anmeldelser og bedømmelser

For at sikre en rimelig vurdering af Indholdsbidrag og beskytte Feriegæster og Udlejere anvender HomeAway et 2-vejsanmeldelsessystem. For anmeldelsessystemet gælder:

 • Når enten Feriegæsten eller Udlejeren skriver en anmeldelse har den anden part 14 dage til at skrive en anmeldelse.

 • Med forbehold for overholdelse af disse retningslinjer offentliggøres både anmeldelser og bedømmelser på samme tid og kan ikke redigeres.

 • Hvis kun den ene part efter udløbet af de 14 dage har skrevet en anmeldelse, offentliggøres anmeldelsen, hvorefter ingen yderligere anmeldelser eller bedømmelser kan skrives i forbindelse med det pågældende ophold. Anmeldelsen kan offentliggøres på ethvert af HomeAways og Expedias websteder i en ubestemt periode.

For at være berettiget til at skrive en anmeldelse skal en Feriegæst eller Udlejer opfylde følgende krav:

 • Feriegæsten skal have booket ejendommen online gennem HomeAway.

 • En Feriegæsts eventuelle anmeldelse af en ejendom skal indsendes inden for et år af Feriegæstens opholdsdato.

 • Feriegæster, der har booket gennem HomeAway-websitet, eller hvis oplysninger er blevet indtastet manuelt i Udlejerens booking-kalender, vil få tilsendt et link til brug for indsendelse af en anmeldelse, efter at opholdet er afsluttet.

 • Feriegæsten eller Udlejeren skal kunne fremvise tilfredsstillende dokumentation for opholdet på den pågældende ejendom eller, i tilfælde af et ikke påbegyndt eller afbrudt ophold, den anden parts handling eller undladelse). Tilfredsstillende dokumentation omfatter eksempelvis:

  • Besiddelse af oplysninger om adgang til ejendommen modtaget fra HomeAways Mobile Hospitality Manager,

  • Bekræftelse af betaling i overensstemmelse med en lejeaftale, der blev annulleret inden datoen for Feriegæstens ankomst,

  • Betaling foretaget i overensstemmelse med lejeaftalen, hvorved Feriegæsten ankom og måtte bo i en alternativ ejendom på grund af uforudsete omstændigheder.

 • Udlejere må ikke skrive en anmeldelse af en ejendom, som de ejer, administrerer eller på anden måde er forbundet med, og Feriegæster må ikke skrive en anmeldelse af dem selv.

 • Alle Feriegæster og Udlejere, der skriver en anmeldelse, skal også kunne bekræfte deres identitet og/eller e-mailadresse ved indsendelse til HomeAway. Anmeldelser af en ejendom skal enten fokusere på Feriegæstens oplevelse med leje af ejendommen fra Udlejeren eller Udlejerens oplevelse med at udleje ejendommen til Feriegæsten, og må ikke indeholde links til andre websites, e-mailadresser eller markedsføringsmaterialer.

 • Anmeldelser og svar bør ikke indeholde oplysninger om: (i) ejendommens postadresse eller en eventuel Bruger eller (ii) de faktiske priser, som en Feriegæst har betalt til Udlejeren.

Bemærk venligst, at ovenstående betingelser skal opfyldes for at skrive en anmeldelse. Enhver betingelse, der ikke er opfyldt, giverHomeAway ret til ikke at offentliggøre anmeldelsen eller fjerne den.

Yderligere oplysninger vedrørende anmeldelser og bedømmelser

Når der skrives en anmeldelse af en ejendom, skal Feriegæsten bedømme ejendommen ved at angive mellem 1 og 5 stjerner afhængigt af oplevelsen i ejendommen. Vi kan automatisk eller manuelt kontrollere anmeldelser for at sikre overholdelse af disse retningslinjer. Hvis vi konstaterer, at en anmeldelse ikke overholder vores retningslinjer, underretter vi Feriegæsten.  

Vi hverken redigerer eller fjerner anmeldelser på vegne af en Feriegæst eller Udlejer. En Feriegæst eller Udlejer kan kontakte Kundeservice med henblik på at fjerne deres offentliggjorte anmeldelse(r).

Feriegæster og Udlejere kan kontakte hinanden vedrørende anmeldelser.

Juridiske meddelelser

Hvis du ønsker at sende os en juridisk meddelelse i forbindelse med et eller flere Indholdsbidrag, bedes du gøre det ved at forkynde meddelelsen i overensstemmelse med bestemmelserne for juridiske meddelelser angivet nedenfor.

I tilfælde af juridiske problemstillinger i forbindelse med eventuelle Indholdsbidrag, forbeholder vi os ret (men ikke pligt), og uden nogen erkendelse af eventuelt erstatningsansvar, til at fjerne eventuelle Indholdsbidrag fra vores website, herunder bl.a. som svar på enhver juridisk meddelelse, som vi modtager, indtil eventuelle juridiske problemstillinger er blevet løst, på hvilket tidspunkt vi forbeholder vi os ret, men ikke pligt, til at genoprette det pågældende indhold.

Enhver juridisk meddelelse vedrørende Indholdsbidrag, herunder for eksempel en meddelelse om krænkelse af ophavsret, skal sendes til os via legal@HomeAway og skal angive følgende:

 • Indberetningsdato;

 • Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, job, nationalitet, dato og fødested (og yderligere oplysninger, hvis den indberettende part er en juridisk enhed);

 • Modtagerens navn og adresse;

 • Detaljerede oplysninger om det pågældende indhold (visning af billedet eller teksten), herunder et link til websitet;

 • Beskrivelse af de omtvistede fakta, og årsager til, at indholdet skal fjernes (gerne med henvisninger til relevante lovbestemmelser);

 • Kopi af skrivelserne sendt til forfatteren/redaktøren, der anmoder om fjernelse/ændring - eller årsager til, at forfatteren/redaktøren ikke kunne kontaktes, og

 • Hvis meddelelsen er relateret til krænkelse af ophavsret, en formel erklæring, som viser, at du:

  • Er indehaveren af den eksklusive brugsret til værket.

  • Ikke har godkendt brugen af det pågældende materiale i denne form.

Sidst opdateret den april 2018