Vrbo-logo

Vejledning til boligejere og ejendomsforvaltere vedrørende brug af meddelelser om rabatter eller andre besparelser

Hvis du i din annonce i feltet "fritekst" tilføjer en rabat- eller besparelsesmeddelelse eller anden markedsføringsmeddelelse, er det dit eget ansvar at sikre, at disse meddelelser er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelses- og markedsføringslovgivningen. Du bør særligt overholde følgende generelle vejledning:

  1. De rabat- eller andre besparelsesmeddelelser, som du evt. tilføjer i feltet "fritekst", må ikke være misvisende og skal altid være præcise, letforståelige, utvetydige og henvise til en reel rabat.

  2. Alle de rabatter eller besparelser, som du oplyser de rejsende om i din annonce, skal rent faktisk kunne benyttes af de rejsende, der booker den pågældende bolig.

  3. Såfremt der annonceres med en nedsat pris, som alene er anvenelig på bestemte bookingdatoer eller afhænger af andre betingelser såsom opholdets varighed, skal dette klart fremgå af meddelelsen.

  4. Enhver rabat- eller besparelsesmeddelelse bør baseres på en referencepris uden nedslag, hvilket skal forstås som den standardpris, den annoncerede bolig ellers ville kunne bookes til. Dette betyder, at den annoncerede bolig skal have været udbudt til referenceprisen i en i henhold til lovgivningen tilstrækkelig lang periode. Du bør eksempelvis ikke annoncere med, at en bolig på stranden, der udbydes til lavsæsonpris (f.eks. i forbindelse med en booking i februar), udbydes med rabat sammenlignet med priserne for leje af boligen om sommeren i højsæsonen (f.eks. august). Dette skyldes, at lejen for august sandsynligvis aldrig vil kunne finde anvendelse på bookinger af boligen i lavsæsonen i februar.

  5. De rejsende skal informeres om, hvad der skal forstås ved "standardpris" (f.eks.

    "standardprisen er den generelt gældende pris for denne bolig på dette tidspunkt af året

    "). Forklaringen skal fremgå klart og tydeligt af feltet "fritekst".

  6. Såfremt du annoncerer med en tidsbegrænset rabat (f.eks. et "72-timers tilbud" eller ”Tilbud på ny annonce"), må rabatten for din annoncerede bolig kun være tilgængelig i dette tidsrum, hvorefter prisen bør ændres til den standardpris, du har angivet for boligen i en rimelig tidsperiode efter tilbuddets udløb.

Bemærk venligst, at ovenstående blot er tænkt som en generel vejledning vedrørende dine retlige forpligtelser og ikke udgør juridisk rådgivning. Det er og forbliver dit eget ansvar at sikre, at alle aspekter af din annoncering (herunder men ikke begrænset til fastsættelse af priser samt tilføjelse af rabat- og besparelsesmeddelelser) overholder gældende lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelses- og markedsføringslovgivningen.

Bemærk venligst, at HomeAway som anført i dokumentet "Vilkår og betingelser" kan kræve, at du godtgør ethvert tab i form af bøder, erstatningskrav, omkostninger, tab, forpligtelser, gebyrer, straffe og udgifter, som HomeAway måtte lide som følge af et eventuelt brud på gældende lovgivning, bestemmelser eller regler, der skyldes rabat- eller besparelsesmeddelelser, andre markedsføringsmeddelelser og/eller meddelelser om referencepriser i din annonce på HomeAway's platform.

HomeAway forbeholder sig i overensstemmelse med dokumentet "Vilkår og betingelser" retten til at suspendere eller fjerne en annonce, såfremt HomeAway er blevet advaret om, at annoncen muligvis overtræder disse retningslinjer og/eller gældende lovgivning, bestemmelser eller regler vedrørende rabat- eller besparelsesmeddelelser, andre markedsføringsmeddelelser og/eller meddelelser om referencepriser.