Οι καταχωρίσεις αφαιρούνται από την ιστοσελίδα μας για διάφορους λόγους. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του καταλύματος ενδέχεται να έχει ήδη κλείσει τα δωμάτια του καταλύματος για όλες τις διαθέσιμες ημερομηνίες ή ενδέχεται να μην έχει ανανεώσει ακόμη τη συνδρομή της καταχώρισής του.

Αν έχετε ήδη κάνει κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να δείτε την κράτησή σας και τα στοιχεία του καταλύματος, καθώς και να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του καταλύματος μέσω του λογαριασμού ταξιδιώτη σας.

Μάθετε περισσότερα για την ασφαλή ενοικίαση από το Κέντρο Ασφάλειάς μας.