Ως ταξιδιώτης μπορείτε να δείτε τα μηνύματα μεταξύ εσάς και του ιδιοκτήτη/διαχειριστή καταλύματος αν συνδεθείτε στον λογαριασμό ταξιδιώτη σας και μεταβείτε στα Εισερχόμενά σας.  Αυτά τα μηνύματα μπορούν να αρχειοθετηθούν ή καταργηθεί η αρχειοθέτησή τους για καλύτερη οργάνωση των εισερχομένων σας.  Τα μηνύματα δεν μπορούν να διαγραφούν για πάντα.  Επιπλέον, η εφαρμογή ταξιδιωτών για κινητές συσκευές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχειοθέτηση ή την κατάργηση της αρχειοθέτησης μηνυμάτων.

Για να αρχειοθετήσετε ένα μήνυμα
  1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό ταξιδιώτη σας.
  2. Πηγαίνετε στα Εισερχόμενα.
  3. Επιλέξτε το μήνυμα (μηνύματα) που θα θέλατε να αρχειοθετήσετε.
  4. Κάντε κλικ στην Αρχειοθέτηση.
Για να καταργήσετε την αρχειοθέτηση ενός μηνύματος
  1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό ταξιδιώτη σας.
  2. Πηγαίνετε στα Εισερχόμενα.
  3. Κάντε κλικ στα Αρχειοθετημένα.
  4. Επιλέξτε το μήνυμα (μηνύματα) για τα οποία θέλετε να καταργήσετε την αρχειοθέτηση.
  5. Κάντε κλικ στο Μεταφορά στα Εισερχόμενα.