Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα ταξίδια μετά το Brexit.

http://www.gov.uk/euexit
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit
https://www.gov.uk/driving-abroad
https://www.gov.uk/government/publications/mobile-roaming-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/guidance/uk-nationals-travelling-to-eu-essential-information
https://www.gov.uk/european-health-insurance-card