ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εισαγωγή:Οδηγίες για την καταλληλότητα


Για να δημοσιεύσει μια κριτική για ένα κατάλυμα, ο ταξιδιώτης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Απαντήσεις ιδιοκτητών ή μελών σε κριτικέςΕπιπλέον οδηγίες περιεχομένου

Κανένας χρήστης αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να συνεισφέρει οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά καταχωρίσεων καταλυμάτων, κριτικών και απαντήσεων), το οποίο παραβιάζει τις ακόλουθες οδηγίες:Αν δείτε μια κριτική ή μια απάντηση που δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών. Θα διερευνήσουμε την αναφερόμενη κατάχρηση και θα αφαιρέσουμε αμέσως τις κριτικές ή τις απαντήσεις που θεωρούμε ότι παραβαίνουν τις οδηγίες μας.


Οι παρούσες Οδηγίες περιεχομένου ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 23 Φεβρουαρίου 2011.

check