Vrbo zet zich in voor een inclusieve marktplaats, gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en respect, en voor een wereldwijd platform voor reizigers, eigenaars en agentschappen.

Een plek voor iedereen laat geen ruimte voor haat

Als u mensen onjuist bejegent, is er geen ruimte voor u op Vrbo. Iedereen verdient het om vriendelijk behandeld te worden.

We verwachten dat alle leden van onze gemeenschap respect en verdraagzaamheid tonen in onderlinge interacties, zowel online als offline. We behouden ons het recht voor om iedereen die deze beginselen niet nakomt, van onze marktplaats te verwijderen.