Din og feriegjestenes sikkerhet er uhyre viktig for oss. Vi følger nøye med på de offisielle anbefalingene fra lokale myndigheter og helsetjenester angående det pågående utbruddet av det nye koronaviruset, kjent som Covid-19

Dette kan du gjøre
  • Gjennomgå lokale reiseråd og -begrensninger og følg anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon.
  • Gjennomgå avbestillingsreglene dine og vurder om du vil innføre fleksible eller moderate regler inntil videre.
  • Gjennomgå sikkerhetsfunksjonene i redigeringsverktøyet for ferieboligen din, og legg eventuelt til informasjon om lokale sykehus og nødnumre.
  • Les anbefalingene fra de lokale helsemyndighetene om standarder for rengjøring og hygiene.
  • Hvis du rammes av de gjeldende reiserestriksjonene, kan du velge å skjule annonsen din midlertidig eller blokkere kalenderen din.
  • Hvis feriegjester ønsker å avbestille eller utsette oppholdene sine på grunn av COVID-19, ber vi deg om å tilby dem et tilgodebeløp (enten for hele eller store deler av totalbeløpet) som kan brukes i løpet av det neste året (uten ekstra kostnad).
  • Hvis feriegjestene ikke ønsker et tilgodebeløp, oppfordrer vi deg til å tilbakebetale alt gjesten har betalt. Vi forventer at du refunderer minst 50 % av totalbeløpet for avbestillinger av opphold der minst én natt er innenfor tidsperioden 13. mars og 30. april 2020. Dette gjelder også for reiser som faller utenfor de angitte avbestillingsreglene. Vi vil dessuten refundere hele servicegebyret vårt for alle avbestillinger. 
Det er forståelig at du vil beskytte deg selv og ferieboligen din, men vi ber deg om å vise mest mulig respekt dersom du spør feriegjestene om de har vært i områder som er rammet av viruset. Hvis du kansellerer basert på feriegjestens opprinnelsesland, fjerner vi annonsen din fra markedsplassen, i samsvar med prinsippene i inkluderingserklæringen vår. Hvis du skremmer feriegjester, for eksempel ved å si at det er tryggere å reise enn å bli hjemme, eller ved å avfeie krisens alvorlighetsgrad, mister du tilgangen til plattformen vår for godt.

Svar på bookingspørsmål knyttet til COVID-19
 
Hvordan endrer jeg datoer eller kansellerer en booking? 
Hvordan tilbyr jeg et tilgodebeløp?
Feriegjesten vil ikke ta i mot et tilgodebeløp. Hva er alternativene?
Kan jeg få litt mer informasjon om hva jeg får igjen for å vise godvilje? 
Selv i det best tenkelige scenarioet er jeg bekymret for at omdømmet mitt skal lide på grunn av anmeldelser fra feriegjestene. Kan dere forsikre meg om at anmeldelsene mine og omdømmet mitt ikke blir berørt?
Hvordan får jeg påskjønnelse fra dere hvis en feriegjest selv avbestiller bookingen?
Blir vi som samarbeidspartnere påvirket hvis feriegjestene har reiseforsikring?
Hvordan tar jeg hensyn til sesongvariasjonene når jeg setter opp nye datoer for en feriegjest?
Hva skjer med tilgodebeløp for fremtidige opphold hvis ferieboligen skifter eier eller forvalter?
Hvor lenge kan tilgodebeløpene som tilbys, brukes?
Tjener jeg fortsatt oppgraderingspoeng på bookinger jeg har måttet avlyse?
Jeg må skjule annonsen midlertidig på grunn av covid-19. Hvordan kan jeg gjøre dette på Vrbo?

Hvis du bruker programvare for administrering av overnattingssteder, kan du lese artikkelen vår for integrerte utleieagenturer for å få mer informasjon.


Hvordan endrer jeg datoer eller kansellerer en booking? 
Hvis du må kansellere eller feriegjesten må avbestille på grunn av koronaviruset (COVID-19), bør du vurdere å gi vedkommende et tilgodebeløp tilsvarende kostnaden for hele oppholdet og muligheten til å booke på nytt i løpet av det neste året. Hvis gjesten godtar dette, velger du «Tilgodebeløp for fremtidig booking» som årsak og refunderer 0 %. Du må koordinere dette med gjesten og dokumentere den godkjente avtalen skriftlig.

Hvis du likevel må kansellere på grunn av koronaviruset, velger du det som årsak, så frafaller vi automatisk avbestillingsgebyret hvis du refunderer 50 % eller mer. Hvis du refunderer hele beløpet, vil vi dessuten sørge for at synligheten din i søkeresultatene forbedres i fremtiden. Det kan ta opptil syv dager før avbestillingsgebyret innbetales på kontoen din.

Hvordan tilbyr jeg et tilgodebeløp?
Du bør kommunisere direkte med feriegjestene om å tilby et tilgodebeløp for et fremtidig opphold. Du behøver ikke å ringe oss. Det eneste vi ber om, er at du dokumenterer tilgodebeløpet skriftlig, helst gjennom vårt sikre meldingssystem, for å sørge for at du har dokumentasjon på kommunikasjonen og vilkårene dere har blitt enige om. Hvis du bruker administrasjonsprogramvare, anbefaler vi at du sporer tilgodebeløpet i dette systemet for å sørge for at finans- og regnskapsoversiktene dine er konsekvente. Hvis du er usikker om hvordan du sporer tilgodebeløpet, vil du måtte gjennomgå prosessen med leverandøren av administrasjonsprogramvaren din. Du bør også dokumentere tilgodebeløpet skriftlig, slik at du og feriegjesten har dokumentasjon på kommunikasjonen mellom dere samt vilkårene dere har blitt enige om.

Feriegjesten vil ikke ta i mot et tilgodebeløp. Hva er alternativene?
Partnere som refunderer hele beløpet, belønnes med økt synlighet. Vi arbeider fremdeles med detaljene, men «økt synlighet» kan bety høyere plassering i søkeresultatene eller ekstra markedsføringsalternativer som kan gjøre annonsen din attraktiv overfor potensielle feriegjester. Et annet eksempel på belønning er at vi også kan komme til å gi femstjernersanmeldelser. Det vil snart komme spesifikke detaljer om dette, og vil skal holde deg oppdatert om disse.

Kan jeg få litt mer informasjon om hva jeg får igjen for å vise godvilje?
Partnere som refunderer hele beløpet, belønnes med økt synlighet. Vi arbeider fremdeles med detaljene, men «økt synlighet» kan bety høyere plassering i søkeresultatene eller ekstra markedsføringsalternativer som kan gjøre annonsen din attraktiv overfor potensielle feriegjester. Et annet eksempel på belønning er at vi også kan komme til å gi femstjernersanmeldelser. Det vil snart komme spesifikke detaljer om dette, og vil skal holde deg oppdatert om disse.

Selv i det best tenkelige scenarioet er jeg bekymret for at omdømmet mitt skal lide på grunn av anmeldelser fra feriegjestene. Kan dere forsikre meg om at anmeldelsene mine og omdømmet mitt ikke blir berørt?
Anmeldelser kan kun sendes inn av noen som har overnattet i ferieboligen din. En feriegjest som avbestiller og ikke overnatter, kan ikke legge igjen en anmeldelse. For opphold i denne perioden anbefaler vi at du fortsetter å fokusere på gjestfrihet ved å gjennomgå renholdsstandardene dine og sørge for at feriegjestene har all nødvendig kontaktinformasjon for nødstilfeller. Å vise gjestene at du bryr deg om deres sikkerhet, vil hjelpe deg med å få gode anmeldelser. Vi undersøker hvordan vi kan bruke anmeldelser til å belønne partnere som gir tilbakebetalinger, og vi oppdaterer deg om dette så snart vi vet hvordan denne ordningen utformes.

I tillegg vil COVID-19-relaterte avbestillinger ikke ha konsekvenser for din Premium-partner-status hvis du tilbakebetaler minst 50 %. Vi vet at du tar vare på feriegjestene i denne perioden, og kanselleringer vil ikke ha noen konsekvenser for avbestillingsstatistikken din.

Hvordan får jeg påskjønnelse fra dere hvis en feriegjest selv avbestiller bookingen?
I de tilfellene der feriegjesten avbestiller fra kontoen sin, kan det være at refusjonsbeløpet blir lavere enn 100 %. For å få mest mulig påskjønnelse kan du utbetale resten av beløpet gjennom kontoen din.

Blir vi som samarbeidspartnere påvirket hvis feriegjestene har reiseforsikring?
Samarbeidspartnerne påvirkes ikke av at feriegjestene har kjøpt reiseforsikring. Samarbeidspartnerne bør holde seg til anbefalingen om å refundere betalingen for oppholdet eller tilby feriegjestene et tilgodebeløp, uavhengig av om hvorvidt den reisende har reiseforsikring.

Hvordan tar jeg hensyn til sesongvariasjonene når jeg setter opp nye datoer for en feriegjest?
Til syvende og sist er det samarbeidspartnerens beslutning om det skal være mulig å endre til nye datoer. Vrbo er en tosidig markedsplass, og det er fortsatt utleierne som administrerer og selv styrer sin egen virksomhet – herunder kalendere, priser osv. Vrbos anbefaling er å uttrykkelig informere feriegjestene om hvilke datoer som er blokkert på grunn av sesongvariasjoner, når oppholdet skal endres.

Hva skjer med tilgodebeløp for fremtidige opphold hvis ferieboligen skifter eier eller forvalter?
Vi forventer at samarbeidspartnerne sørger for at den nye eieren eller forvalteren innfrir tilgodebeløp som er gitt til feriegjestene, og formidler all dokumentasjon til feriegjesten og den nye utleieren av ferieboligen.

Hvor lenge kan tilgodebeløpene som tilbys, brukes?
Til syvende og sist er dette en avtale mellom samarbeidspartneren og feriegjesten, men Vrbo anbefaler at tilgodebeløp skal være gyldige for bruk i minst 365 dager etter den opprinnelige utsjekkingsdatoen.

Tjener jeg fortsatt oppgraderingspoeng på bookinger jeg har måttet avlyse?
Du kommer fortsatt til å tjene oppgraderingspoeng for å ha godtatt bookingen, men ikke for å ha fullført oppholdet.

Jeg må skjule annonsen midlertidig på grunn av covid-19. Hvordan kan jeg gjøre dette på Vrbo?
Hvis du trenger å skjule en annonse midlertidig, velger du «Koronavirus (covid-19)» som årsak. Du finner alle instruksjonene på denne siden.