Sending av et oppdatert tilbud med nye datoer
 1. Logg inn på kontoen din.
 2. Klikk på ikonet Innboks i den venstre navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på den aktuelle avventende bookingforespørselen for å åpne den.
 4. Rull ned til området Tilbud.
 5. Angi de nye datoene.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Klikk på Svar og forhåndsgodkjenn* eller Svar med tilbud.
*Alternativet Svar og forhåndsgodkjenn er kun tilgjengelig om du har aktivert betalinger i annonsen din.

Avslå en bookingforespørsel
 1. Logg inn på kontoen din.
 2. Klikk på ikonet Innboks i den venstre navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på den aktuelle avventende bookingforespørselen for å åpne den.
 4. Under Velg en mal klikker du på Avslå.
 5. Velg en mal å svare med eller skriv et svar.
 6. Velg årsaken til at du avslår forespørselen fra rullegardinmenyen.
 7. Klikk på Avslå.
Feriegjesten får deretter tilsendt en e-post med beskjed om at bookingforespørselen ble avslått.