Vilkår og betingelser for HomeAway Premier Partnere

HomeAway Premier Partner Program (i disse bestemmelsene betegnet som «Premier Partner Program» og alle deltakende partnere betegnet som «deltakende partnere») gir fordeler til partnere som gjennomgående har bidratt med å gi eksepsjonelle erfaringer til HomeAway-reisende, gjenspeilet ved oppnåelse av visse prestasjonsstandarder. Vilkårene og betingelsene for Premier Partnere gjelder i tillegg til Vilkår og betingelser for eier og eventuelt enhver avtale om eiendomsoppføring som du har undertegnet med HomeAway (samlet, «HomeAway-betingelsene»). 

HomeAway anbefaler ikke partnere, og garanterer eller kontrollerer heller ikke kvaliteten, sikkerheten, egnetheten eller adferden til partnere, uansett om partneren er en deltakende partner eller ikke. Hvis du er kvalifisert til å bli en deltakende partner, betyr det at du har oppfylt våre prestasjonsstandarder for Premier Partner Program. Det betyr ikke at HomeAway anbefaler, bekrefter eller godkjenner din eiendomsoppføring eller deg som partner. Du forblir alene fullt ut ansvarlig for å overholde gjeldende lovgivning og for alle andre forpliktelser i henhold til HomeAway-betingelsene

Vi kan når som helst avslutte Premier Partner Program i sin helhet.

Kvalifikasjoner

For å kvalifisere deg til å kunne bli en deltakende partner i Premier Partner Program må du: (1) ha en HomeAway-konto med godt omdømme, og (2) oppfylle visse prestasjonsstandarder som HomeAway fra tid til annen fastsetter. Kvalifikasjonen for Premier Partner Program gjelder kun i kvalifiseringsperioden, og din deltakelse i Premier Partner Program kan bli opphevet i overensstemmelse med disse betingelsene, blant annet hvis du ikke oppfyller de gjeldende kvalifikasjonsstandardene. Bestemmelsene vedrørende kvalifikasjon til Premier Partner Program og prestasjonsstandardene kan også fra tid til annen bli endret etter HomeAways eget skjønn.

 

Evalueringer av Premier Partner Program

Kvalifikasjonen vurderes jevnlig, minst én gang i hver kvalifikasjonsperiode. Kvalifikasjonen kan også bli vurdert til andre tider.

Statusen til deltakende partner kan bli opphevet ved neste vurderingsdato dersom partneren ikke har oppfylt kravene til kvalifikasjon og/eller prestasjonsstandardene under den siste relevante og aktuelle tidsperioden for hver enkelt prestasjonsstandard. Deltakende partners status kan også når som helst oppheves dersom det fastsettes at partneren ikke oppfyller gjeldende kvalifikasjoner og/eller prestasjonsstandarder.  HomeAway vil varsle den deltakende partneren om opphevelsen av Premier Partner Program-statusen. Partnere som har fått sin Premier Partner Program-status opphevet, kan bli kvalifisert for å få tilbake sin Premier Partner Program-status i en fremtidig kvalifikasjonsperiode hvis de for øvrig oppfyller kvalifikasjonskravene som gjelder på den fremtidige vurderingsdatoen.

Hvis du blir en deltakende partner, vil et egnet kjennetegn som angir din status som deltakende parter bli lagt til din HomeAway-profil, din(-e) søkeside(-r), din(-e) eiendomsoppføringsside(-r) og ellers avhengig av HomeAways aktuelle visningsbehandlingen for kjennetegn.  Kjennetegnet ditt kommer til å bli vist så lenge du fortsetter å være en deltakende partner, og så lenge Premier Partner Program varer. Av og til vil det kunne ta litt tid for systemet vårt å behandle dette. Forsinkelsen med hensyn til visningen av kjennetegnet påvirker ikke din status som deltakende partner, og visningen av kjennetegn kommer ikke til å påvirke din mulighet for å motta de andre fordelene når du er blitt kvalifisert som en deltakende partner. Hvis du ønsker å deaktivere ditt Premier Partner Program-kjennetegn, kan du kontakte HomeAway. Å bare deaktivere kjennetegnet ditt påvirker ikke din status som deltakende partner; du kommer fortsatt til å kunne ha glede av fordelene ved å være en deltakende partner. Kontakt HomeAway hvis du igjen ønsker å aktivere kjennetegnet ditt.

Premier Partner Program-kjennetegn

Enhver bruk av et Premier Partner Program-kjennetegn som ikke er tillatt etter disse bestemmelsene, er forbudt. Du har ikke lov til å bruke eller vise kjennetegnet ditt utenfor eiendomsoppføringen din hos HomeAway uten separat godkjenning fra HomeAway og underlagt ekstra, eksterne visningskrav.

Å kvalifiseres som deltakende partner gir deg ikke noe eierskap eller noen andre eiendomsrettigheter i kjennetegnet eller i annen HomeAway immateriell eiendom, annet enn hva som er fastsatt i disse betingelsene. HomeAway eier og innehar alle rettigheter og interesser i og til Premier Partner Program-kjennetegnene, ‑varemerkene og annet beskyttet materiale.

Å være en deltakende partner

Vi ønsker at partnerne skal være stolte av sin Premier Partner Program-status, men vennligst ikke:

  • Påstå å være anbefalt av, en agent eller representant for HomeAway eller på annet vis    feilaktig fremstille din forbindelse med HomeAway.
  • Bruk ditt Premier Partner Program-kjennetegn i sammenheng med materialer som er falske, misvisende, støtende, krenkende, obskøne, vulgære, pornografiske, plagsomme, ulovlige eller som ellers krenker noen tredjeparts rettigheter.
  • Kommersialiser Premier Partner Program-kjennetegnet (for eksempel ved å skape, importere eller selge varer med Premier Partner Program-kjennetegnet eller ved å vise ditt Premier Partner Program-kjennetegn på tredjeparters nettsteder eller mobilapplikasjoner) uten etter separat forhåndsgodkjenning fra HomeAway.

Fordeler

Deltakende partnere kan nyte godt av spesielle fordeler i tillegg til dem som er beskrevet her. Disse fordelene kan være betinget av tilleggsbestemmelser og kan når som helst bli endret eller avsluttet av HomeAway, med eller uten varsel til deg.

Oppsigelse

Deltakelse i Premier Partner Program er et privilegium, ikke en rettighet. Din status som deltakende partner, dine privilegier og din lisens til Premier Partner Program-kjennetegnet kan bli opphevet hvis du bryter disse betingelsene, HomeAway-betingelsene eller andre av HomeAways vilkår og betingelser eller en avtale med HomeAway som gjelder for deg. Ditt/dine/din Premier Partner Program-medlemskap, privilegier og lisens til Premier Partner Program-kjennetegnet kan bli suspendert eller avsluttet hvis: (a) du ikke lenger oppfyller kvalifikasjonene, (b) du slutter å være vert, eller (c) din eiendomsoppføring eller HomeAway-konto suspenderes eller kanselleres, alt etter hva som er aktuelt.

 

August 2018

check