Ze względu na bezprecedensową liczbę utrudnień w podróży zwroty kosztów na Twoje konto będą realizowane w okresie od trzech do czterech tygodni. Jeśli środki z tytułu zwrotu kosztów nie wpłynęły dotąd na Twój rachunek, nie dzwoń jeszcze do nas, chyba że upłynął wskazany powyżej okres. Dziękujemy za cierpliwość.

Zwrot kwoty zapłaconej przez Ciebie z tytułu kaucji za zniszczenia otrzymasz automatycznie po zakończeniu pobytu, o ile właściciel lub manager nie zgłoszą żadnych uszkodzeń obiektu.

Odblokowanie tej kaucji może zająć nawet 14 dni, w zależności od ustawień konta właściciela.

W zależności od instytucji bankowej, z której usług korzystasz, od odblokowania kaucji do wpłaty środków na Twoje konto może upłynąć 5-7 dni roboczych.

Jeśli właściciel obiektu zgłosi uszkodzenie, możesz nie otrzymać zwrotu kaucji w pełnej wysokości. W takim przypadku skontaktuj się z właścicielem obiektu, aby omówić koszty związane z uszkodzeniem.