Som resenär kan du se meddelanden mellan dig och fastighetsägare eller förvaltare genom att logga in på ditt konto och klicka på kuvertet som tar dig till din inkorg.  Meddelandena kan arkiveras eller flyttas till inkorgen för att hålla din inkorg organiserad.  Det går inte att radera meddelanden.  Det går inte heller att använda mobilappen för att flytta meddelanden.

För att arkivera ett meddelande
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till din Inkorg.
  3. Välj det meddelande du vill arkivera.
  4. Klicka på Arkivera.
För att flytta ett meddelande till inkorgen
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till din Inkorg.
  3. Klicka på Arkiverade.
  4. Välj det meddelande du vill flytta.
  5. Klicka på Flytta till inkorg.