Följande tecken kan indikera att en webbsida inte är trovärdig. Kontrollera dessa noga innan du delger personliga eller finansiella uppgifter:
  • Hänglås-symbolen saknas i webbläsaren (även om det är ett hänglås på själva webbplatsen), vilket indikerar att det inte finns något SSL-certifikat för webbplatsen. SSL-certifikat aktiverar hänglåset och https-protokollet vilka i sin tur möjliggör säker koppling från webbservern till en webbläsare. SSL används vanligtvis för säkra korttransaktioner, dataöverföring och inloggningar och har på senare tid blivit normen för säkert internetanvändande på sociala medier.
  • Det finns inget https:// i adressfältet, vilket innebär att din data inte skickas säkert.
  • Adressen till hemsidan överensstämmer inte med namnet på butiken, vilket är misstänksamt.
  • Sidan för utcheckning frågar efter din PIN-kod, ingen webbplats bör någonsin fråga efter din PIN-kod.
  • Det finns ingen integritets- eller returpolicy, vilket innebär att webbplatsen kanske inte är legitim.
  • Det finns ingen kontaktinformation på webbplatsen, vilket betyder att du kanske inte har någon att kontakta om ett problem eller frågetecken skulle uppstå.