Prisförslag räknas ut med hjälp av det pris per natt som du har ställt in i din prislista. Priserna per natt läggs ihop till ett grundpris för vistelsen. Om du ger rabatt för vistelser på mer än 7 eller 28 nätter för kvalificerade bokningar, kommer den procentuella rabatten att tillämpas. I prisförslaget ingår även eventuella extra avgifter som du tar ut utöver grundpriset för vistelsen.

Om du kräver fullständig betalning vid ett betalningstillfälle, måste gästen betala hela beloppet.

Om du har ställt in ditt betalningsschema för att ta emot betalningen via två delbetalningar, kommer gästen att betala enligt följande:
  • I betalning 1 ingår serviceavgiften, eventuella skatter och en del av hyresbeloppet.
  • I betalning 2 ingår det återstående hyresbeloppet och den återbetalningsbara säkerhetsdepositionen.
Om du har ställt in dina betalningsvillkor till att kräva full betalning vid ett betalningstillfälle, och du får en bokningsförfrågan för en vistelse inom 15 dagar, kan du inte ändra villkoren för den här betalningsplanen. Det beror på att vi vill försäkra oss om att resenären betalar till fullo före ankomst till din bostad.