Det är tråkigt att du lämnar oss. Kontakta oss med din förfrågan för att avaktivera ditt konto. När ett konto har avaktiverats kan det inte återaktiveras.

Vi kan bara ta bort data under vissa specifika förhållanden.

Vi tar bort data på begäran om:
  • Du vill att vi ska sluta använda dina data och vi inte har en giltig anledning till att fortsätta använda dem.
  • Vi är skyldiga enligt lag att ta bort dem.
Datatyper som vi kan ta bort eller göra anonyma på begäran är följande:
  • Kontoinformation
  • Undersökningar du fyllt i och recensioner du gett oss
  • Historik av marknadsföring via e-post
Viktiga anmärkningar:
  • Vi behåller vissa uppgifter, som transaktionshistorik och klagomål du skickat in, under längre perioder för att kunna hänvisa till dessa i potentiella rättsärenden.
  • Vi hanterar din begäran om borttagning av data inom 30 dagar.
  • Om du vill veta mer om sekretess och säkerhet kan du läsa vår sekretesspolicy.