I allmänhet utfärdas inga återbetalningar. Årsabonnemang täcker en hel 12-månadersperiod.

Om du säljer din fastighet eller inte längre vill ha kvar din annons online kan du kontakta oss så tar vi bort den, men ingen återbetalning kommer att utfärdas.