Om bostaden skiljer sig märkbart från det som avbildas i annonsen kan du lämna klagomål mot fastighetsägaren eller fastighetsförvalteren för boendet.

För att göra det ska du kontakta kundtjänsten direkt genom att klicka på Kontakta oss.

Du kommer även att behöva lämna följande information skriftligt via e-post:
  • Fastighetsägarens eller fastighetsförvalterens namn, telefonnummer och e-postadress
  • Semesterboendets webbplats och annons-ID #
  • En beskrivning av situationen och önskad åtgärd (ditt klagomål)
När vi fått denna information, kommer vi att vidarebefordra klagomålet till fastighetsägaren eller fastighetsförvalteren, och begära att de kontaktar dig så fort som möjligt för att ställa saken till rätta. Händelsen kommer att dokumenteras på deras konto tillsammans med information om vilka åtgärder den resulterat i.