RIKTLINJER FÖR INNEHÅLL

 

Introduktion:

 

Vi vet att innehåll som Ägare och Resenärer tillhandahåller är en värdefull tillgång för andra Ägare och Resenärer och därför uppmanar vi dig att följa dessa riktlinjer när du lägger upp innehåll på vår webbplats.

Vår webbplats riktar sig till hela familjen och allt innehåll som läggs upp måste lämpa sig för alla som använder vår webbplats. Det finns olika sätt för en bostadsförvaltare eller ägare (”Ägare”), Resenär eller användare av vår webbplats ( var för sig en ”Användare”) att bidra med innehåll till vår webbplats, inklusive en Ägares beskrivning av en bostad, en Ägares recension av en Resenär eller en Ägares svar på en Resenärs recension och en Resenärs recension av en bostad, foruminlägg eller annat innehåll som lagts upp av en Användare (gemensamt "Innehåll"). Allt Innehåll som en Användare lägger upp utgör sådan Användares subjektiva åsikt; Innehåll utgör inte HomeAways åsikt och har inte godkänts av oss.

Allt Innehåll som läggs upp måste vara sanningsenligt och korrekt (och genom att lägga upp Innehåll bekräftar du dess sanningsenlighet och korrekthet). HomeAway ansvarar inte för något Innehåll och kontrollerar inte Innehållets korrekthet, sanningsenlighet eller legitimitet. Samtliga Användare bör vara medvetna om att de genom att lägga upp Innehåll kan bli föremål för juridiska anspråk (t.ex. förtal) och HomeAway kommer inte att medla eller vara delaktig i sådant anspråk.

 

Riktlinjer för Innehåll

Allt Innehåll måste följa villkoren för den HomeAway-webbplats där innehållet läggs upp samt följande riktlinjer:

Recensioner och betyg

För att säkerställa att våra rutiner är rättvisa och för att skydda Ägare och Resenärer använder HomeAway ett recensionssystem som fungerar i båda riktningar:

För att vara berättigad att lägga upp en recension måste Resenärer och Ägare uppfylla följande krav:

Vänligen notera att kraven ovan måste uppfyllas för att en recension ska få läggs upp. Varje krav som inte uppfylls utgör ett skäl för HomeAway att inte publicera en recension eller att ta bort en recension som har publicerats.

Ytterligare information om recensioner och betyg

När en Resenär skriver en recension avseende en bostad kommer Resenären att ge ett betyg från 1 till 5 stjärnor beroende på upplevelsen av bostaden. Vi kan automatiskt eller manuellt kontrollera recensioner för att säkerställa att de uppfyller dessa riktlinjer. Om vi finner att en recension inte uppfyller våra riktlinjer, meddelar vi Resenären.

Vi kommer inte att redigera eller på annat sätt justera recensioner för en Resenärs eller Ägares räkning. En Resenär eller Ägare kan kontakta kundtjänst för att få deras publicerade recension borttagen.

Resenärer och Ägare kan kontakta varandra beträffande recensionen.

Rättsliga krav

Om du vill lämna ett meddelande till oss avseende ett rättligt krav beträffande Innehåll följer  du bestämmelserna om rättsligt krav nedan. Om juridiska frågor uppstår i samband med något Innehåll förbehåller vi oss rätten (men inte skyldigheten), och utan något medgivande av ansvar, att ta bort Innehåll från vår webbplats (inklusive som svar på meddelande om rättsligt krav som vi tar emot) tills sådana juridiska frågor har lösts (vid vilken tidpunkt vi förbehåller oss rätten men inte skyldigheten att återställa relevant Innehållet).

Meddelande om rättsligt krav beträffande Innehåll (t.ex. ett meddelande om upphovsrättsintrång) ska skickas till oss via legal@homeaway och ska ange följande:

Senast uppdaterat: april 2018

check