PDF
Bolagsinformation
Platsen https://www.vrbo.com/sv-se administreras av EG Vacation Rentals Ireland Limited
EG Vacation Rentals Ireland Limited
Huvudkontorets adress:
25 St. Stephen's Green, 3rd floor
Dublin 2, D02 XF99
Irland
Registrering: Registrerat i Irland, nr 673084
Momsregistreringsnr: IE 36 9805 3WH
Lagen om digitala tjänster
Från och med 2023/02/17 når inte Vrbo upp till tröskeln på 45 miljoner genomsnittliga månadsvisa användare av tjänsten i den Europeiska unionen, uträknat i enlighet med punkt 77 i lagen om digitala tjänster (DSA), och artikel 24(2) i DSA.