For at få adgang til dine skabeloner
  • Vælg Indstillinger under Konto
  • Klik på ikonet for Feriebolig for at udvide navigationsmenuen til venstre.
  • Klik på Betingelser & regler
  • Klik på Administrer e-mail skabeloner
I Administrer e-mail skabeloner kan du:
  • Redigere en eksisterende skabelon via Vælg skabelon
  • Omdøbe en skabelon
  • Kategorisere skabeloner under Type
  • Gøre dine beskeder personlige med variabler der automatisk tilføjer f.eks. gæstens navn, relevante datoer og ferieboligens nummer
  • Tilføje bilag
  • Oprette nye skabeloner ved at vælge Tilføj skabelon