Το Smishing και το Vishing είναι και τα δύο μορφές διαδικτυακού «ψαρέµατος».

Smishing

Το «Smishing» σημαίνει SMS Phishing (SMS-«ψάρεµα»). Όπως και στο «ψάρεµα» στέλνεται μήνυμα που απαιτεί από τον χρήστη να κάνει επειγόντως κάποια πράξη. Στο Smishing στέλνεται ένα μήνυμα κειμένου στο τηλέφωνο του χρήστη αντί στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως το μήνυμα κειμένου ζητάει από τον χρήστη να πάρει κάποιο αριθμό τηλεφώνου ή να επισκεφθεί έναν δικτυακό τόπο και να κάνει επειγόντως κάποια πράξη. Σ’ αυτό τον αριθμό τηλεφώνου συχνά απαντάει ένα σύστημα αυτόματης  αντίδρασης. Από τον χρήστη ζητείνε να παράσχει προσωπική πληροφορία όπως κωδικούς ή πληροφορίες πιστωτικής κάρτας για να γίνει κάποια πράξη. Μην κάνετε κλικ σ’ αυτό τον σύνδεσμο και μην παίρνετε αυτό τον αριθμό τηλεφώνου.

Vishing

Όταν ένας απατεώνας δημιουργεί αυτόματο φωνητικό σύστημα  για να πραγματοποιεί φωνητικές κλήσεις στους χρήστες τηλεφώνου για να ζητάει προσωπική πληροφορία αυτό ονομάζεται Vishing ή Voice Phishing (φωνητικό «ψάρεµα»). Ο σκοπός είναι ο ίδιος όπως και στο ηλεκτρονικό «ψάρεµα» ή SMS-«ψάρεµα», η φωνητική κλήση δημιουργεί την αίσθηση επείγουσας ανάγκης  στον χρήστη να κάνει κάποια πράξη και να παράσχει πληροφορίες για αυτήν. Ποτέ μην παράσχετε καμιά πληροφορία σε ένα αυτόματο φωνητικό σύστημα. Και να έχετε υπ’ όψιν ότι για έναν scammer είναι εύκολο να δημιουργήσει ένα ψεύτικο αναγνωριστικό κλήσης για να προσποιηθεί ότι είναι κάποιος άλλος.
Ποτέ μην μην παράσχετε καμιά πληροφορία για τον λογαριασμό σας αν η τηλεφωνική κλήση έγινε με τη δική σας πρωτοβουλία.

Καταγγέλλετε σε μας τις επιθέσεις Smishing ή Vishing χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική βοήθειά μας εδώ.