Οι πολιτικές ακύρωσης διαφέρουν από κατάλυμα σε κατάλυμα και είναι διαθέσιμες για έλεγχο απευθείας από τη σελίδα του καταλύματος. Αν και οι οικοδεσπότες μπορούν να ορίσουν τις δικές τους πολιτικές, συνήθως εφαρμόζουν μία από τις ακόλουθες:
 
Πολιτική μη επιστροφής χρημάτων
 • Δεν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων για κρατήσεις σε αυτό το κατάλυμα. 
Πολιτική 60 ημερών
 • 100% επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από το check-in. 
 • Χωρίς επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε λιγότερες από 60 ημέρες πριν από το check-in.
Πολιτική 60/30 ημερών
 • 100% επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από το check-in. 
 • 50% επιστροφή χρημάτων (μείον τη χρέωση υπηρεσίας), αν ακυρώσετε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το check-in. 
 • Χωρίς επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε λιγότερες από 30 ημέρες πριν από το check-in.
Πολιτική 30/14 ημερών
 • 100% επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από το check-in. 
 • 50% επιστροφή χρημάτων (μείον τη χρέωση υπηρεσίας), αν ακυρώσετε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από το check-in.
 • Χωρίς επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε λιγότερες από 14 ημέρες πριν από το check-in.
Πολιτική 14/7 ημερών
 • 100% επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από το check-in. 
 • 50% επιστροφή χρημάτων (μείον τη χρέωση υπηρεσίας), αν ακυρώσετε τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από το check-in. 
 • Χωρίς επιστροφή χρημάτων, αν ακυρώσετε λιγότερες από 7 ημέρες πριν από το check-in.
Προσαρμοσμένη πολιτική
 • Ορισμένα καταλύματα ενδέχεται να έχουν προσαρμοσμένες πολιτικές ακύρωσης που διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Οι προσαρμοσμένες πολιτικές ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς όρους ακύρωσης και σχετικές χρεώσεις. Αυτοί οι όροι είναι συνήθως διαθέσιμοι για έλεγχο απευθείας από τη σελίδα του καταλύματος. Εάν η πολιτική ακύρωσης δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε απευθείας με τον οικοδεσπότη, για να ελέγξετε τους όρους ακύρωσης. 
Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να γίνουν έως τις 11.59 μ.μ. στη ζώνη ώρας του καταλύματος, για να υπαχθούν στην πολιτική ακύρωσης.