Merverdiavgift (mva.), eller skatt på varer og tjenester (GST), er en forbruksskatt som legges på de fleste varer og tjenester. I enkelte jurisdiksjoner kan mva./GST kalles noe annet, for eksempel forbruksskatt (JCT) i Japan eller Québec Sales Tax (QST) i Québec, Canada. 

Vi kan være pålagt å legge til merverdiavgift for visse avgifter som mottas for tjenester som leveres til utleiere og feriegjester. I enkelte jurisdiksjoner, blant annet Australia, Norge, Sveits, Island og Den europeiske union (EU), kan avgifter være underlagt mva., som elektroniske tjenester (ESS). Merverdiavgiftlover knyttet til ESS endres stadig, og det er ventet at flere jurisdiksjoner kommer til å innføre lover om merverdiavgift for ESS.  

Avhengig av hvilken jurisdiksjonen ferieboligen hører til, eller ferieboligens beliggenhet kan det hende utleiere må legge til merverdiavgift på tjenestene som tilbys de reisende. Kontakt en skatterådgiver for å fastsette hvordan merverdiavgiften skal håndteres for tjenestene du tilbyr. Hvis du allerede er registrert for og legger til merverdiavgift på tjenestene du tilbyr til reisende, ber vi deg om å oppgi registreringsnummeret for merverdiavgift under faktureringsadressen i kontoen din.

For reisende beregnes gjeldende merverdiavgift basert på den totale serviceavgiften. Hvis det er aktuelt, belastes merverdiavgiften ved booking, i henhold til faktureringsinformasjonen vi har mottatt. Hvis bookingen endres, justeres merverdiavgiften for å gjenspeile eventuelle endringer i serviceavgiften.

For utleiere beregnes gjeldende merverdiavgift basert på den totale summen av abonnements- eller bookingavgiften. Hvis det er aktuelt, belastes merverdiavgiften ved betaling, i henhold til faktureringsinformasjonen vi har mottatt. Du er selv ansvarlig for å påse at faktureringsadressen din er riktig, da vi muligens ikke kan endre eller sende ut nye fakturaer. I enkelte jurisdiksjoner kan transaksjonsgebyret være fritatt for merverdiavgift. Hvis dette er tilfellet, legges det ikke til merverdiavgift for transaksjonsgebyret.

Du finner mer informasjon om merverdiavgift i EU her.