Generelle retningslinjer for innhold
Fyll ut feltene i redigeringsverktøyet for annonser som anvist. Følgende typer informasjon kan du ikke tilføye i tekstfeltene til annonsen (med mindre det er angitt i navnet på feltet):
 • webadresser, f.eks. www.utleiefirma.no
 • HTML
 • telefonnummer
 • e-postadresser
 • adressen til ferieboliger
Flere boenheter
 • Hver enkelt annonse kan inneholde informasjon om kun én boenhet.
 • Beskrivelsen av ferieboligen gjelder kun den boenheten annonsen gjelder. Ikke bruk feltene ment for beskrivelse av ferieboligen til å informere om andre boenheter.
Generelle retningslinjer
 • Annonsen må inneholde en nøyaktig fremstilling av ferieboligen.
 • Den valgte regionen det skal annonseres i må være så presis som mulig.
 • Annonsen må ikke inneholde opplysninger kopiert fra en annen annonse.
 • Innholdet i annonsen må følge våre regler for markedsplassen.
 • Vi tillater ett annonseabonnement per feriebolig for hver konto i hele det globale nettverket vårt.
Beskrivelsesfanen
 • Overskrift: minst 20 tegn
 • Beskrivelse: minst 400 tegn
Vi setter annonsen på vent hvis den ikke oppfyller minstekravet til innhold.