For tilgang til malene dine
  • Klikk på ikonet Feriebolig i den venstre navigasjonsmenyen.
  • Klikk på Regler & retningslinjer
  • Velg Administrer e-postmaler
Så snart du er i Administrer e-postmaler kan du:
  • Velg en eksisterende mal å modifisere fra Velg maler
  • Opprett et nytt navn for malen
  • Kategoriser malen under Generelt
  • Tilpass meldingene individuelt som slik forhåndsbestemmer valgt informasjon slik som gjeste- og eiernavn, relevante datoer og feriebolig-ID
  • Legg til vedlegg
  • Fortsett å opprette nye maler etter den forrige er fullstendig og lagret ved å velge Legg til mal