Mervärdesskatt (moms), eller Goods and Services Tax (GST), är en konsumtionsskatt som betalas för de flesta varor och tjänster. I vissa jurisdiktioner kan moms/GST ha ett annat namn, till exempel Japanese Consumption Tax (JCT) i Japan, eller Québec Sales Tax (QST) i Québec, Kanada. 

Vi kan behöva ta ut moms på vissa avgifter för tjänster som tillhandahålls till ägare och resenärer. I vissa områden, däribland Australien, Norge, Schweiz, Island och Europeiska unionen (EU), kan avgifter vara momspliktiga som elektroniskt utförda tjänster (ESS). Momslagar som rör ESS förändras snabbt och det förväntas att ytterligare områden kan införa ESS-momslagar. 

För ägare kan du, beroende på din bostads jurisdiktion, eller var den ligger, behöva ta ut moms för de tjänster du tillhandahåller resenärer. Kontakta en skatterådgivare för att avgöra om du ska ta ut moms för de tjänster du tillhandahåller. Om du redan har registrerat dig och debiterar moms på tjänster du tillhandahåller resenärer, skickar du ditt momsregistreringsnummer under din faktureringsadress på ditt konto.

För resenärer beräknas tillämplig moms baserat på den totala serviceavgiften. I förekommande fall debiteras moms vid bokningstillfället enligt den faktureringsinformation som vi har fått. Om bokningen ändras justeras momsen för att återspegla eventuella förändringar i serviceavgiften.

För ägare beräknas tillämplig moms baserat på totalsumman av antingen abonnemangs- eller bokningsavgiften. I förekommande fall debiteras moms vid betalningstillfället enligt den faktureringsadress som vi har fått. Du ansvarar för att din faktureringsadress är korrekt eftersom vi eventuellt inte kan ändra en faktura eller utfärda den på nytt. I vissa områden kan betalningsavgiften vara befriad från moms. Där så är fallet debiteras ingen moms på betalningsavgiften.

Mer information om moms i EU finns här.