Översikt
Ägare och fastighetsförvaltare kan lämna recensioner om gäster som bokar och betalar genom våra sidor. Dessa omdömen sammanställs sedan, och ett genomsnitt visas för ägare när en resenär skickar in en bokningsförfrågan. Om tidigare ägare har lämnat recensioner om resenären, visas genomsnittet längst upp i konversationen i ägarens eller fastighetsförvaltarens inkorg. 

Uppmaning
Om resenären bokar och betalar genom vår webbsida, ser ägaren eller fastighetsförvaltaren ett kort i sin marknadsöversikt som de kan använda för att lämna ett omdöme om gästerna på utcheckningsdagen. Tre dagar efter utcheckningsdagen får ägaren ett e-postmeddelande om ett omdöme inte har lämnats om gästen. Ägaren kan ge resenären mellan en och fem stjärnor i betyg, baserat på helhetsupplevelsen, renlighet, kommunikation och hur väl husreglerna har följts. Det finns inga rutor med text. 

Tidslinje
Resenären och ägaren eller fastighetsförvaltaren har ett år på sig att lämna sin recension. När den ena parten har lämnat sitt omdöme får dock den andra parten 14 dagar på sig att skicka in sitt. Under den här 14-dagarsperioden är alla omdömen privata. När de 14 dagarna har passerat eller båda parter har slutfört sina omdömen kommer recensionerna publiceras på sidan. Efter att recensionerna har publicerats går de inte längre att redigera. 

Visning
Gästrecensioner är inte offentliga. Ägare och fastighetsförvaltare kan se det genomsnittliga stjärnbetyget för de resenärer som de kommunicerar med. När en bokning har slutförts kommer ägare fortfarande ha tillgång till resenärens genomsnittliga betyg. Andra resenärer och ägare som inte kommunicerar med resenären kommer inte att kunna se resenärens betyg. Resenärer som får omdömen kommer att kunna se sitt betyg i sin profil.