Boendeskatt är en skatt som ägare eller fastighetsförvaltare måste betala för uthyrning av rum eller bostad i vissa delstater och områden. Andra termer som kan användas för att beskriva boendeskatt är: turistskatt, beläggningsskatt, rumsskatt, försäljningsskatt och hotellskatt.

Kraven för boendeskatt varierar mellan olika städer, län, regioner, delstater och länder. Boendeskatt kan tas ut baserat på vistelsekostnaden eller som en fast kostnad per natt eller per person.

Ägaren är ansvarig för alla skatter kopplade till uthyrning av en bostad, men vissa områden kräver att Vrbo debiterar och betalar in boendeskatt för onlinebokningar.

Mer information finns under Vilka boendeskatter debiteras och betalas in av Vrbo?.

Ämnen som tas upp i denna artikel:

Hur debiterar Vrbo boendeskatt och hur betalar de in den?
Hur vet jag om Vrbo debiterar och betalar in skatt?
Hur visas skatter på mitt konto?
Hur debiterar jag och betalar in andra skatter?
Vilka belopp omfattas av boendeskatt?
Vilken information anger Vrbo till den lokala skattemyndigheten?
Hur vet jag vad som har betalats till den lokala skattemyndigheten?
Deklarationer
Den information om skatter som resenärer ser
 

Hur debiterar Vrbo boendeskatt och hur betalar de in den?

Vrbo debiterar och betalar in boendeskatt i vissa områden när bokningar och betalningar sker online i vårt system. Vi meddelar dig när vi börjar debitera och betala in boendeskatt i ditt område. 
 
Vrbo debiterar boendeskatter från resenären vid bokningstillfället och betalar in skatter till lämplig skattemyndighet när det krävs (antingen månadsvis, kvartalsvis eller årligen).

Alla ägare är skyldiga att förstå och följa de lagar och regler som gäller för deras annonserade bostad.

Som ägare är du ansvarig för debitering och inbetalning av boendeskatt om:

(a) din bostad bokades senast dagen innan Vrbo började debitera och betala in boendeskatt i det område där din bostad ligger,
(b) bokningen inte görs via vårt onlinesystem,
(c) du använder alternativa betalningsmetoder (som inte längre erbjuds för nya annonser) som inte hanteras av vårt onlinesystem eller
(d) du använder extern programvara för integration med vårt onlinesystem.

Viktigt: Alla ägare är skyldiga att förstå och följa de lagar och regler som gäller för deras annonserade bostad.

 

Hur vet jag om Vrbo debiterar och betalar in skatt?

Så här tar du reda på om Vrbo debiterar och betalar in boendeskatt för en specifik bostad:
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Klicka på Kalender i menyn till vänster
  3. Klicka på Priser.
  4. Klicka på kugghjulet för prisinställningar.
  5. Klicka på Skatter. Här ser du vilka skatter Vrbo debiterar och betalar in för ditt boende.

Om du inte ser några boendeskatter i listan betyder det att Vrbo inte debiterar denna skatt på dina vägnar och att du är ansvarig för att debitera och betala in skatter från dina gäster.

En komplett lista över de områden i vilka Vrbo debiterar och betalar in skatter hittar du här.


Hur visas skatter på mitt konto?

Om Vrbo debiterar och betalar in skatter för din bostad, kommer en eller två sektioner att visas under skatter:
  • Den första sektionen visar skatter som Vrbo måste debitera från resenärer och betala in direkt till den lokala skattemyndigheten.
  • Den andra sektionen visar skatter som debiteras från resenärer och skickas till dig för att du ska betala in dem till den lokala skattemyndigheten. Denna sektion visas endast i vissa områden, där Vrbo måste debitera en del av skatten, och du måste debitera en del av skatten. Vrbo kommer att övervaka vilka skattesatser som är tillämpliga för dig, så att du kan betala in korrekta skattebelopp till den lokala skattemyndigheten.
Genom att fortsätta att ta emot bokningar godkänner du att du är registrerad som skattebetalare och kommer att betala in all skatt som skickas till dig till lämplig myndighet. Vid förfrågan eller granskning av någon skattemyndighet, kan Vrbo kräva att du anger ditt momsregistreringsnummer och dokumentation som visar att du har betalat in alla skatter till lämplig myndighet.

Du kan inte välja bort att Vrbo debiterar och betalar in boendeskatt i områden där Vrbo måste debitera och betala in denna skatt eller har ett avtal med skattemyndigheterna.
 

Hur debiterar jag och betalar in andra skatter?

Om vi debiterar och betalar in särskilda skatter för ditt boende, men det finns andra skatter som du har ansvar för, måste du debitera dessa separat från dina resenärer. Du kan inte längre lägga till skatt via vår sida med inställningar för skatter.

För att debitera andra skatter från resenärer kan du göra något av följande:
  • skapa en ny betalningsbegäran för skatten
  • debitera skatten från resenären vid ankomst
  • ändra prisförslaget för att inkludera skatten.
Sedan betalar du in den debiterade skatten till din myndighet.
 


 Vilka belopp omfattas av boendeskatt?

Varje område anger olika regler som bestämmer vilka belopp som omfattas av boendeskatter.

Skatter tas vanligtvis ut baserat på det hyresbelopp (pengar eller värde) som betalas av resenären, inklusive ägaravgifter (till exempel städavgift, avgift för djur osv.). Återbetalningsbara skadedepositioner är vanligtvis inte skattepliktiga, men kan i vissa områden bli det, om depositionen inte återbetalas till fullo. I vissa områden måste vi debitera skatter på vår serviceavgift.

Om din annonserade bostad ligger i Nordamerika kan du besöka MyLodgeTax för att läsa mer om vilka specifika kostnader och avgifter som är skattepliktiga.
 

Vilken information anger Vrbo till den lokala skattemyndigheten?

När en vistelse bokas och betalas på Vrbo plattform beräknar Vrbo hur mycket skatt som har debiterats och betalar in skatten till myndigheten.

Skatten skickas in tillsammans med en skattedeklaration som registrerats hos myndigheterna under ett skattekonto för Vrbo.com, Inc.

Ditt namn, ditt lokala beskattningsnummer, ditt företags namn och adress och/eller annan information om din bostad visas inte i deklarationen, eftersom Vrbo.com, Inc. står som skattebetalare när skatten skickas in. Information om transaktionen kan förmedlas till skattemyndigheten vid granskning och enligt gällande rättsprocess.

Om din skattemyndighet kontaktar dig och begär information om vilka skatter som debiteras och betalas in av Vrbo, ska du hänvisa dem till Vrbo. Du bör ta reda på vilka uppgifter som måste rapporteras i dina specifika områden eller kontakta en skatterådgivare för att slippa straffavgifter på grund av att uppgifter inte rapporterats.
 

Hur vet jag vad som har betalats till den lokala skattemyndigheten?

Denna information hittar du i betalningsrapporten. Klicka här om du vill läsa mer om hur du gör det.
 

Deklaration

Du kan fortfarande behöva fylla i en skattedeklaration efter att Vrbo börjar debitera och betala in skatt i ditt område. I många områden måste du lämna in skattedeklarationer för boendeskatter även om du inte debiterat någon skatt. Om din bostad annonseras på flera sidor kan du fortfarande behöva skattedeklarera för bokningar som görs på andra sidor än Vrbo.

Du bör ta reda på vilka uppgifter som måste rapporteras i dina specifika områden eller kontakta en skatterådgivare för att slippa straffavgifter på grund av att uppgifter inte rapporterats.
 

Den information om skatter som resenärer ser

Från och med den dag Vrbo börjar debitera och betala in skatter kommer resenären att få en separat debitering som anges som ”boendeskatt” på prisförslaget och som läggs till totalbeloppet de betalar för bokningen. Bokningsprocessen för resenärer som använder alternativa betalningsmetoder kommer inte att påverkas.

Om en resenär har gjort en bokning på en av Vrbo webbsidor före datumet då Vrbo började debitera och betala in skatt, med ett incheckningsdatum efter datumet då Vrbo börjar debitera och betala in skatt, är du fortfarande skyldig att debitera och betala in skatten för bokningen. Vrbo debiterar endast skatt vid bokningstillfället. Om du erbjuder delbetalningar debiterar Vrbo alla skatter vid bokningstillfället, oavsett betalningsplan.

Om resenären ber om ett skattekvitto hänvisar du resenären till serviceavgiftsfakturan bland betalningsuppgifterna i Vrbo app. Skatter visas också i resenärens prisförslag och betalningsbekräftelse. Från och med den dag då Vrbo börjar debitera och betala in skatt kommer resenären kunna se beloppet för boendeskatt.

Om resenären ber om en återbetalning av boendeskatten kan du vända dig till Vrbo kundservice eller be resenären att kontakta Vrbo kundservice själv.