Om en hyresgäst lämnar en dålig recension, och du misstänker att avsikten är att pressa dig för att få kompensation, meddela vår kundtjänst via e-post så snart som möjligt. Bifoga en korrekt och äkta kopia av hyresgästens korrespondens. Du kan även faxa korrespondensen till oss på 0046 (0)46 8880 133 . Inkludera ditt annonsnummer och orden "Dokumentation av dispyt om recension" på försättsbladet.

Hyresgästens korrespondens ska inkludera:
  • Ett uttalat hot om att missbruka recensionssystemet genom att skriva en negativ recension om kompensation inte erhålls.
  • Om hotet skickats via e-post, måste du inkludera det fullständiga originalmeddelandet med alla headers.

Vår sekretesspolicy

All information som du tillhandahåller kan förevisas för hyresgästen så att han/hon har möjlighet att yttra sig om den.
Efter att vi granskat korrespondensen som du tillhandahållit kommer vi att meddela dig om vi anser att ett brott mot våra Riktlinjer för innehåll har inträffat.