Vilkår og betingelser for udlejere

 

                                                                      Download som PDF

Sidst opdateret 1. november 2019                                                                                                                              

 

Indledning

1.1 Vilkår og Betingelser for Udlejere udgør en juridisk bindende aftale mellem HomeAway og Udlejeren.

Driften af HomeAway i Europa forvaltes af HomeAway UK Limited, 25 Wilton Road, 5th Floor, London, SW1V 1LW, UK (“HomeAway” “vi” “vores” “os”). HomeAway er et indirekte datterselskab af Expedia Group, Inc. (“Expedia”) i USA. HomeAway udbyder en onlineportal og forskellige værktøjer, tjenester og funktioner, som giver boligejere mulighed for at udleje boliger og feriegæster mulighed for at booke sådanne boliger (samlet kaldet “tjenesterne”). Tjenesterne udbydes gennem landespecifikke webadresser, webstedet www.vrbo.com/da-dk herunder gennem hjemmesiden, eller HomeAways platforme eller systemer, og også via mobilapplikationer (til mobiltelefon, tablet og øvrige enheder/interfaces) (under ét benævnt "Sitet"). Booking-betalinger foretaget via Sitet (“betalingstjenesterne”) håndteres af tredjepartsbetalingsudbydere og/eller HomeAway Sàrl, 53 Merrion Square South, Dublin 2, D02 PR63, Ireland eller af andre virksomheder tilknyttet HomeAway Group (som defineret nedenfor) afhængigt af, hvilken valuta (“HomeAway Payments”) der leveres af sådanne tredjeparts betalingstjenester. Betalingstjenesterne er underlagt vilkårene og betingelserne tilhørende de pågældende tredjepartsbetalingsudbydere og, for så vidt angår HomeAway Payments, er desuden underlagt Aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering. For nemheds skyld (men ikke på anden måde), hvor vi bruger udtrykket “HomeAway Group” i disse vilkår og betingelser, henviser vi til Expedia, HomeAway og deres respektive datterselskaber og associerede selskaber. 

1.2 Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser for Udlejere”) regulerer forholdet mellem HomeAway og enhver part, som tilgår eller bruger Sitet til at tilbyde eller udbyde enhver bolig til leje, herunder boligejere, lejere og ejendomsadministratorer, (samlet kaldet “Udlejere” eller “du” eller “dig”).

1.3 Hvis Udlejeren er et selskab, partnerskab eller anden enhed, erklærer en person, der bruger Sitet og/eller accepterer Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, på vegne af den pågældende Udlejer, at han/hun har bemyndigelse til at forpligte enheden i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

1.4 HomeAway giver ingen person tilladelse til at tilmelde sig dette Site, medmindre de er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter. Hvis du tilmelder dig som en forretningsenhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at forpligte enheden i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Hver Udlejer erklærer og lover, at alle oplysninger, der indsendes til os og til Sitet under en sådan Udlejers tilmelding til Sitet, er sandfærdige og nøjagtige. Hver Udlejer accepterer desuden omgående at informere Sitet (ved hjælp af “
Kontakt os”) om eventuelle opdateringer til sådanne kontaktoplysninger, der tidligere er indsendt af en sådan Udlejer til Sitet.

1.5 HomeAway kan revidere disse Vilkår og Betingelser for Udlejere fra tid til anden på grundlag af eksempelvis teknologisk udvikling, ændring i den forretningsmæssige drift, nye eller ændrede eller ophørte produkter eller funktioner, eller som følge af ændringer i gældende lovgivning. Du vil modtage en meddelelse 15 dage forud for eventuelle ændringer af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere eller vores beslutning om at opsige disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Du vil blive informeret om sådanne ændringer eller opsigelse via din e-mail. Du bør besøge denne side med jævne mellemrum for at se de mest aktuelle Vilkår og Betingelser for Udlejere, fordi de er bindende for dig.


1.6 Udlejere, der overtræder Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, kan få deres adgang til og brug af Sitet suspenderet og deres boligannoncer fjernet fra Sitet efter forudgående varsel i tillæg til eventuelle andre juridiske rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for HomeAway i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere eller som på anden måde er tilgængelige for HomeAway.

1.7 HomeAway har en nultolerancepolitik overfor al diskrimination (herunder men ikke begrænset til race, etnicitet, religion, national oprindelse, handicap, køn, kønsidentitet eller seksuel orientering), chikane eller vold, og vi vil fjerne enhver feriegæst og/eller udlejer/ejendomsadministrator fra vores hjemmeside, der udviser eller fremmer en sådan adfærd. HomeAway forbeholder sig retten til at håndhæve denne politik efter eget skøn på den baggrund, at udlejeres og rejsegæsters sikkerhed eller ejendom er i fare.

2. Sitet er kun et mødested

2.1 Dette Site er et mødested, som gør det muligt for Udlejere at udbyde én eller flere boliger til leje (hver især en “Bolig”) med forskellige prisformater til potentielle feriegæster (og alle personer, der er angivet i bookingen) (hver især en “Feriegæst” og, sammen med en Udlejer, “Brugerne”). Vi kan også tilbyde online-bookinger eller andre værktøjer og tjenester for at give Udlejere og Feriegæster mulighed for at kommunikere med hinanden og for at indgå lejeaftaler eller andre transaktioner med hinanden.

2.2 Sitet tilvejebringer et sted, hvor Brugere kan interagere med hinanden. Lejeaftaler indgås alene mellem Feriegæsten og Udlejeren. HomeAway er ikke, og bliver ikke, part i et kontraktforhold mellem Feriegæsten og Udlejeren, og mægler ikke mellem Feriegæsten og Udlejeren i tilfælde af enhver tvist, der måtte udspringe mellem dem. Du anerkender og accepterer, at Feriegæsten og Udlejeren vil være ansvarlige for at udføre forpligtelserne indeholdt i sådanne aftaler, at HomeAway ikke er part i sådanne aftaler, og at, med undtagelse af HomeAway Payments' forpligtelser i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, HomeAway fraskriver sig (inklusive alle datterselskaber) ethvert erstatningsansvar som følge af eller relateret til sådanne aftaler. Dette gælder også selvom Sitet formidler booking af en Bolig eller brug af andre værktøjer, tjenester eller produkter, da HomeAway ikke er part i en eventuel lejeaftale eller anden aftale mellem Feriegæster og Udlejere, og Udlejere skal ikke betragtes som tjenesteudbydere for HomeAway. HomeAway er ikke arrangør eller forhandler af pakkerejser i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

2.3 Udlejere kan være enten individuelle boligejere, der handler med forbrugere som en forbruger, eller ejendomsadministratorer, der handler med forbrugere som en virksomhed. Såfremt du indgår en lejeaftale med en Feriegæst på forbruger til forbruger-niveau, skal du være opmærksom på, at dit aftaleforhold med Feriegæsten ikke vil være omfattet af forbrugerlovgivning. Det er udelukkende Udlejeres ansvar at fastslå, hvorvidt de handler som forbruger eller virksomhed, og Udlejere bærer ansvaret for de oplysninger om deres status, som de giver Feriegæster.

2.4 Ansvar for gældende love, regler og bestemmelser: Udlejere og Feriegæster accepterer, at de er ansvarlige for, og accepterer at overholde, alle love, regler og bestemmelser, der gælder for deres brug af Sitet, deres brug af eventuelt værktøj, tjeneste eller produkt, der tilbydes på Sitet og eventuel transaktion, som de enten indgår på Sitet eller i forbindelse med deres brug af Sitet. Udlejere accepterer yderligere, at de er ansvarlige for, og accepterer at overholde, alle love, regler og bestemmelser, der gælder for deres boligannonce og udførelsen af deres forretning, herunder, men ikke begrænset til, alle love, regler, bestemmelser eller andre krav relateret til skatter, kreditkort, datasikkerhed, data og beskyttelse af personlige oplysninger, tilladelser, planlægnings- eller licenskrav, kommunale krav, overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav, overholdelse af alle love til bekæmpelse af diskrimination samt boliglove og udlejningsbegrænsninger eller andre boligbegrænsninger, hvor relevant. Vær opmærksom på, at selvom vi ikke er part i nogen lejetransaktion, og ikke påtager os noget erstatningsansvar for juridisk eller lovgivningsmæssig overholdelse i forbindelse med leje af en Bolig udbudt på Sitet, kan der være situationer, hvor vi alligevel er juridisk forpligtede til at give oplysninger om eventuel udbudt Bolig med henblik på at overholde krav fra statslige eller tilsynsmæssige organer i forbindelse med undersøgelser, retssager eller administrative procedurer. Udlejere, der accepterer kreditkort, bank- eller andre betalingsoplysninger fra Feriegæster, accepterer at håndtere og beskytte alle sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende lov- og  myndighedskrav, gældende regler for kortforeninger eller netværksdrift og/eller regelsæt og retningslinier og/eller HomeAways datasikkerhedspolitikker, og accepterer desuden kun at indsamle og bruge sådanne betalingsoplysninger i forbindelse med en godkendt Feriegæsts reservation og til ingen andre formål.

2.5 Udlejere anerkender, at de til enhver tid er ansvarlige for overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser i relation til eventuelle udsagn om rabatter eller besparelser og andre salgsfremmende og/eller referencepris-udsagn, som de måtte vælge at lade indgå i deres annoncer på Sitet, jf. nærmere Rabatretningslinjerne. Udlejere skal skadesløsholde HomeAway for enhver bøde, erstatning, omkostning, tab, hæftelse eller udgift, som HomeAway måtte blive pålagt som følge af Udlejers manglende overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser om sådanne prisrelaterede udsagn.

 

3. Boligannoncer

3.1 I overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser for Udlejere kan Udlejere med HomeAway aftale at oprette en boligannonce for en specifik Bolig på Sitet via en betal-per-booking-boligannonce (“Betal-per-booking-annoncer”) eller en årlig abonnementsannonce (“Årlig abonnementsannonce”) (samlet en “Boligannonce”).

3.2 Hvis du tilmelder dig Sitet som Udlejer, vil du modtage vores markedsføringshenvendelser, som er en integreret del af de tjenester, som vi udbyder. Vi kan tilbyde forskellige nyhedsbreve fra tid til anden, der har til formål at forbedre de tjenester, som vi tilbyder. Udlejere kan til enhver tid vælge, hvorvidt de ønsker at modtage markedsføringshenvendelser fra HomeAway via e-mail, og kan til enhver tid annullere deres abonnement på disse e-mailnyhedsbreve gennem Center for foretrukken kommunikation, selv om det kan tage en smule tid, før ændringerne i deres præferencer træder i kraft.


3.3 Boligejers berettigelse til boligannoncer


3.3.1 For at oprette en Boligannonce, skal Udlejere overholde de retningslinjer, der er beskrevet i denne paragraf 3 (og andre krav, der er blevet meddelt Udlejeren af HomeAway fra tid til anden).

3.3.2. Online-bookinger og online-betalinger er påkrævet for alle boligannoncer. Udlejer forpligter sig til at håndtere kommunikation, forespørgsler og alle bookinger gennem HomeAways platform og værktøjer.

3.3.3 Betalinger til HomeAway kan ske ved direkte debitering, bankoverførsel, kreditkortbetaling eller enhver anden betalingsmetode, der er forhåndsgodkendt af HomeAway. Fristen for forhåndsadvisering om enhver SEPA direct debit-betaling er forkortet til 1 dag. Alle bankgebyrer og andre gebyrer forbundet med en betaling afholdes af Udlejeren.

3.3.4 Bemærk, at Udlejere, der er kvalificerede ejendomsadministratorer, kan ansøge HomeAway om at indgå en særskilt kontrakt om boligannoncer af ejendomsadministratorer.

3.3.5 HomeAway forbeholder sig ret til at afvise at oprette enhver Boligannonce, der betragtes som at være i stand til at krænke, eller være forbundet med krænkelsen af, enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser for Udlejere.

3.3.6 Udlejer forpligter sig til kun at give nøjagtige og ajourførte oplysninger i hver Boligannonce (herunder beskrivelsen, priserne, skatterne og afbestillingspolitikken), og må ikke pålægge Feriegæsten anderledes betingelser end dem, der er fastsat i boligannoncen. Manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i disse Vilkår og Betingelser for Udlejere kan medføre Udlejerens permanente udelukkelse fra Sitet og fra ethvert af vores tilknyttede sites.


3.4 Yderligere vilkår - “Betal-per-booking-annoncer”

3.4.1 Hver Betal-per-booking-annonce oprettes uden noget forskudsgebyr, men vil til gengæld blive opkrævet et beløb, som omfatter (i) en provision til HomeAway svarende til en procentdel af det samlede lejebeløb (herunder eventuelle obligatoriske gebyrer, der opkræves af Udlejeren), der betales af en Feriegæst for hver booking foretaget via Sitet, som anført i abonnementsprocessen (“provisionen”) og (ii) et ekspeditionsgebyr for betaling relateret til online-betaling og som forfalder til HomeAway Payments eller en tredjepartsbetalingsbehandler (hvor relevant). HomeAway forbeholder sig ret til at ændre den gældende provision, hvor eventuelle ændringer skal meddeles Udlejeren mindst 30 dage før den nye provision træder i kraft. Den nye provisionssats vil blive anset for accepteret, hvis Udlejeren ikke fjerner sin Boligannonce inden det tidspunkt, hvor den nye provision træder i kraft.

3.4.2 Beregningen af provisionen vil ikke omfatte beløb, der opkræves for skatter og eventuelt andet produkt eller tjeneste købt af Feriegæsten og opkrævet af HomeAway, såsom forsikringsprodukter. Det er Udlejernes pligt nøjagtigt at angive de forskellige beløb, der opkræves af Feriegæsten.

3.4.3 En beskrivelse af de gældende gebyrer, der gælder for hver Betal-per-booking-annonce vises under “Udbyd din bolig”-fanen på Sitet (når gjort alment tilgængelig). Der kan gøres undtagelser for integrerede ejendomsadministratorer.

3.4.4 Alle Betal-per-booking-annoncer er underlagt yderligere vilkår, betingelser og krav, som angives i forbindelse med registreringen af en sådan Boligannonce (herunder dem tilhørende tredjepartsudbydere).

3.4.5 Opkrævning og behandling af de beløb, der betales af Feriegæsten, samt videresendelse af de beløb, der forfalder til Udlejeren, administreres af HomeAways tredjepartsbetalingsudbyder og/eller HomeAway Payments ved brug af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere. Udlejer anerkender og accepterer, at med undtagelse af HomeAway Payments' forpligtelser i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, er HomeAway ikke involveret i betalingsprocessen og har intet ansvar med hensyn til den korrekte betaling for bookingen. Selv om en HomeAway-kundeservicemedarbejder, under visse omstændigheder kan yde bistand til Feriegæsten i forbindelse med spørgsmål vedrørende betalingsbehandling, skal HomeAway ikke have noget ansvar med hensyn til den korrekte betaling for bookingen.

3.4.6 Boligannoncer kan vises på andre sites i HomeAway Group, og på sites tilhørende selskaber, som HomeAway muligvis har indgået distributionsaftaler med, i det omfang, at sådanne sites tillader online-betaling. Dog giver HomeAway ingen garanti for offentliggørelse andet end på det Site, hvor Udlejeren oprindeligt registrerede sin Boligannonce og inden for rammerne af HomeAways ret til at offentliggøre en Boligannonce eller ej.

3.4.7 Betal-per-booking-annoncer vil blive vist på Sitet på ubestemt tid, dog forbeholder HomeAway sig ret til, til enhver tid, at fjerne eller afvise at offentliggøre enhver Boligannonce efter forudgående varsel. Udlejeren kan også til enhver tid suspendere eller fjerne deres Boligannonce via deres kontrolpanel eller ved at kontakte kundeservice.

3.4.8 Konvertering af en Boligannonce fra en abonnementsannonce til en Betal-per-booking-annonce er kun mulig ved udgangen af abonnementsperioden for hver abonnementsannonce. Konvertering fra Betal-per-booking-annonce til abonnementsannonce kan behandles til enhver tid med forbehold for betaling af de gældende abonnementsannoncegebyrer, dog skal eventuelle Betal-per-booking-bookinger, der allerede er foretaget, fortsat være omfattet af de gældende Betal-per-booking-gebyrer.


3.5 Yderligere bestemmelser vedrørende abonnementsannoncer

3.5.1 For at købe en abonnementsannonce, skal Udlejeren afgive en ordre ved hjælp af Sitets online-bestillingsformular og betale HomeAway gebyrerne for den relevante annonce (“Abonnementsannoncegebyrer”). Prisen for et abonnement er angivet på listen over aktuelle priser på Sitet. Såfremt du handler som forbruger, og medmindre en eller flere af de juridiske undtagelser finder anvendelse, har du ret til at annullere Abonnementsannoncegebyrer inden for fortrydelsesfristen. Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Din fortrydelsesret gælder i 14 dage fra den dag, hvor du indgik aftalen med os. For at udøve fortrydelsesretten skal du give os en utvetydig erklæring herom som beskrevet punkt 16. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig inden 14 dage.

Ved at indsende en bestillingsformular, garanterer Udlejeren, at alle oplysningerne, som de har givet til HomeAway er nøjagtige og overholder disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

3.5.2 Abonnementsannoncer, der sælges af HomeAway, kører i den fulde periode, som er valgt af Udlejeren på den relevante bestillingsformular (“Indledende annonceperiode”). Denne periode begynder på den dato, hvor Udlejeren indsender den fulde eller indledende (hvor relevant) betaling af Abonnementsannoncegebyrer (“Købsdatoen”) og udløber den sidste dag i perioden, der er valgt af Udlejeren (“Abonnementsannonceperioden”), medmindre den fornyes, som angivet nedenfor. For eksempel, for så vidt angår en årlig abonnementsperiode, hvis en Udlejer køber abonnementet den 1. juli, vil abonnementsannoncen udløbe den 30. juni det følgende år (medmindre den fornyes som angivet nedenfor).

3.5.3 Abonnementer fornyes automatisk og kontinuerligt for samme tidsperiode som den Indledende annonceperiode (hver især en “Fornyet annonceperiode”). Særlige rabatter, der ydes for den Indledende annonceperiode, vil ikke blive ydet for en Fornyet annonceperiode. Den automatiske fornyelse af en annonceperiode kan deaktiveres til enhver tid før udgangen af den Indledende annonceperiode eller den på daværende tidspunkt gældende Fornyede annonceperiode ved hjælp af linket “déaktiver automatisk fornyelse” eller ved meddelelse til HomeAway ved at kontakte os. For at undgå tvivl, vil enhver sådan deaktivering først træde i kraft ved udgangen af den Indledende annonceperiode eller Fornyede annonceperiode, hvori deaktiveringen finder sted. Vi vil automatisk opkræve din betalingsmetode for enhver fornyelse af din annonce (og du giver os hermed udtrykkeligt samtykke til at gøre det).

3.5.4 Hvis en Udlejer køber en abonnementsannonce, men ikke fuldfører oprettelsen af abonnementsannoncen eller abonnementsannoncen ikke vises på Sitet af enhver anden årsag, vil anmodninger om tilbagebetaling af annoncegebyrer blive behandlet af HomeAway, men dette vil kun være muligt, hvis Udlejeren ansøger om det ved at kontakte HomeAway gennem Kundeservice i løbet af de første tre (3) måneder efter den relevante købsdato (de “indledende 3 måneder”), og på den betingelse, at: (i) den relevante abonnementsannonce ikke er blevet vist på Sitet i løbet af de indledende 3 måneder; og (ii) den manglende visning af abonnementsannoncen på Sitet i løbet af de indledende 3 måneder ikke skyldes, at Udlejeren ikke har fuldført de trin, som kræves af HomeAway i forbindelse med færdiggørelsen af abonnementsannoncen.

3.5.5 Abonnementsannoncegebyrer kan ikke refunderes i tilfælde af, at Udlejeren opsiger aftalen eller ønsker at fjerne en annonce inden udgangen af den gældende abonnementsperiode.

4. Brug af tjenesten

4.1 Ved tilmelding tildeles en Udlejer en brugerprofil, hvori dataene, som Udlejeren oplyser, registreres, og hvori alle Boliger, som den pågældende Udlejer udbyder, er angivet (“kontrolpanelet”).

4.2 Kontrolpanelet har forskellige funktioner, som er beregnet til at hjælpe Udlejere med at administrere deres boliger gennem Sitet; disse funktioner, og selve Kontrolpanelet, stilles til rådighed “som beset”, og HomeAway garanterer ikke, at Kontrolpanelet eller dets funktioner vil være fuldstændige eller fejlfrie.

 

4.3 “Online-booking”-funktionen for boligannoncer giver Feriegæster mulighed for at foretage online-bookinger af Boligen. “Online-betalingstjenesten” giver Feriegæster, der booker online, mulighed for at foretage betalinger til Udlejere via en online-betalingsgateway, der administreres af HomeAway Payments understøttet af en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder eller tredjepartsbetalingsudbyder. Online-betalingstjenesten er underlagt tredjepartsbetalingsudbyderens vilkår og betingelser og/eller underlagt aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, og Udlejeren accepterer, at (med undtagelse af HomeAway Payments' forpligtelser i henhold til aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering) HomeAway ingen kontrol har over eller intet ansvar for online-betalingstjenester.


4.4 På Kontrolpanelet har Udlejeren også adgang til Feriegæstens anmeldelser af Udlejerens Boliger og eventuelle tilgængelige Udlejeranmeldelser for en Feriegæst, der har kontaktet Udlejeren.

4.5 Ved at sende Indhold til Sitet giver Udlejeren HomeAway, Expedia, HomeAway Group deres tilknyttede virksomheder og associerede selskaber, så længe rettighederne til Indholdet er retligt beskyttet, og efterhånden som Indholdet gøres offentligt tilgængeligt på Sitet eller andre medier omfattet af denne aftale, en ikke-eksklusiv, global licens til sine immaterielle rettigheder til Indholdet, herunder, men ikke begrænset til, ophavs- og varemærkerettigheder, med henblik på anvendelse til de Autoriserede Formål som defineret og fastsat nedenfor, men bevarer i øvrigt ejerskabet af Indholdet. I det omfang det er muligt og tilladt efter lovgivningen frasiger Feriegæster sig sine ideelle rettigheder eller giver HomeAway Group en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig og uigenkaldelig licens til at anvende Feriegæstens ideelle rettigheder i ethvert Indhold.

                i) “Indhold”: alt tekst, alle beskrivelser, anmeldelser, fotografier, billeder og ethvert andet indhold, som Udlejeren indsender til Sitet.

                ii) “Tildelte rettigheder”: begrebet omfatter følgende: en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig, uigenkaldelig licens til at reproducere, oversætte, distribuere, offentliggøre, offentligt fremvise og fremføre Indholdet på verdensplan, så længe Indholdet i medfør af denne aftale er offentliggjort på Sitet eller andre medier.

iii) “Autoriserede Formål”: reproduktion, oversættelse, distribution, offentliggørelse, offentlig fremvisning og fremførelse af Indholdet på Sitet eller på HomeAways, Expedias eller disses tilknyttede virksomheders eller associerede selskabers websites eller i disses markedsføringsmateriale til brug for egen annoncering, promovering eller markedsføring af Boligen eller for annoncering, promovering eller markedsføring af samme på tredjepartswebsites, samt aktiviteter til opfyldelse af enhver aftale mellem Expedia, HomeAway og/eller disses tilknyttede virksomheder eller associerede selskaber.

Feriegæster kan skrive anmeldelser på Sitet. Feriegæster, som har foretaget deres booking på Sitet, kan også skrive deres egne anmeldelser af Udlejeres Boliger (“Feriegæsters anmeldelser”) på Sitet. Udlejeren får mulighed for at se Feriegæsters anmeldelser, og for at svare på dem (“Udlejeres svar”). Flere oplysninger om Feriegæsters anmeldelser og Udlejeres svar er tilgængelige her. Udlejere vil også få mulighed for at anmelde Feriegæsters ophold (“Udlejeres anmeldelse(r)”). Udlejer garanterer udtrykkeligt, at enhver anmeldelse, der skrives, vil være i overensstemmelse med vores Indholdsretningslinjer. Flere oplysninger om Udlejeres anmeldelsesproces er tilgængelige her. Vi forbeholder os retten (men ikke pligten) til at gøre Udlejeres anmeldelser tilgængelige for andre Udlejere, som Feriegæsten kontakter via vores Site. Udlejeren må ikke yderligere videregive, gøre yderligere brug af eller henvise til sådanne Udlejeres anmeldelser uden at have Feriegæstens udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse eller brug. Bemærk venligst, at HomeAway ikke bekræfter, og realistisk set ikke har er i stand til at bekræfte, nøjagtigheden eller andet af Feriegæsters anmeldelser eller Udlejeres anmeldelser. I forbindelse med anvendelse af webhostingstatus skal HomeAway fjerne Indholdet, hvis HomeAway bliver opmærksom på eller modtager meddelelse om, at Indholdet er ulovligt. HomeAway kun forpligtet til at slette indhold fra tredjepart, såfremt HomeAway bliver opmærksom på eller modtager meddelelse om, at Indholdet er ulovligt. Endvidere kan HomeAway, efter forudgående meddelelse til Udlejeren, afslå at offentliggøre Indhold, ligesom HomeAway også har ret til at fjerne Indhold, som ikke overholder Content Guidelines.

 

Feriegæster og Udlejere kan indsende anmeldelser op til et år efter udtjekning, eller indtil en af parterne iværksætter anmeldelsesprocessen. Når en part har indsendt en anmeldelse, har den anden part 14 dage til at udføre sin anmeldelse. Ingen af dem vil I denne 14-dages periode kunne se den andens anmeldelse, indtil begge har indsendt en anmeldelse. På den made kan der i fortrolighed udveksles ærlige bedømmelser.

 

HomeAway fraskriver sig ellers udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for en eventuel Feriegæsts anmeldelse, Udlejers anmeldelse eller Udlejers svar i henhold til dets forpligtelser som følge af sin webhostingstatus (eksempelvis sletning af indhold, der er betegnet som ulovligt). Vi hverken redigerer eller på anden måde foretager ændringer af anmeldelser fra en Feriegæst eller Udlejer. En Feriegæst eller Udlejer kan kontakte kundeservice for at fjerne deres offentliggjorte anmeldelse.

4.6 HomeAway kræver, at alle Feriegæsters anmeldelser, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelser og anden kommunikation overholder Indholdsretningslinjer, og kan afvise at lægge enhver af dem op på Sitet, som HomeAway mener ikke overholder dem. I tilfælde af, at en eventuel Feriegæsts anmeldelse, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelse eller enhver anden kommunikation vises på Sitet, men ikke overholder Indholdsretningslinjer, så vil HomeAway, med forbehold for eventuelle andre tilgængelige retsmidler, være berettiget til straks at fjerne de relevante ikke-overensstemmende Feriegæsters anmeldelser, Udlejeres svar, Udlejeres anmeldelser og anden kommunikation fra Sitet. HomeAway informerer brugeren om årsagerne til, at indholdet ikke er tilgængeligt eller er blevet fjernet fra hjemmesiden, og brugeren kan fremsende kommentarer hertil til HomeAway.

4.7 Kommunikation via Sitet (og eventuelle værktøjer, der tilvejebringes på Sitet) er tilgængelig for gennemgang af Feriegæsten og Udlejeren, som er part i kommunikationen, samt for HomeAway Groups medarbejdere og repræsentanter med henblik på at opfylde sine forpligtelser som følge af sin webhostingstatus og for at overvåge overholdelse af Vilkår og Betingelser for Udlejere. Udlejere bør udskrive en kopi til deres egne optegnelser af enhver meddelelse, der er vigtig - for eksempel en betalingskvittering eller en booking-bekræftelse.

4.8 Meddelelser sendt via HomeAways systemer bør kun vedrøre ægte booking-forespørgsler. Vi tolererer ikke spam eller uopfordret kommerciel elektronisk kommunikation af nogen art. Det er forbudt at misbruge HomeAways systemer, såsom ved at sende uopfordrede kommercielle meddelelser (spam) eller videregive brugeres personlige oplysninger til en tredjepart, medmindre du har udtrykkelig tilladelse fra brugeren. E-mails og Site-anbefalinger, der sendes via “anbefal dette site”-funktionen, bør kun sendes med modtagerens samtykke. Du accepterer, at du vil beskytte andre brugeres personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og under alle omstændigheder ved udøvelse af rimelig omhu, og du påtager dig ethvert erstatningsansvar for misbrug, tab eller uautoriseret overførsel af sådanne oplysninger.

4.9 Alene Udlejere og Feriegæster er ansvarlige for indholdet i deres kommunikation med hinanden.

4.10 HomeAway opkræver et servicegebyr, der skal betales af Feriegæsten, der booker en Bolig på Sitet via kassen på Sitet. Servicegebyret dækker brugen af Sitet, herunder funktioner såsom support 24 timer i døgnet, og beregnes som en procentdel af det samlede lejebeløb (som kan omfatte eventuelle yderligere gebyrer og skadesdeposita opkrævet af Udlejeren). Afhængigt af lovgivningen i den retskreds, hvor Feriegæsten og/eller Udlejeren har bopæl, kan servicegebyret være underlagt (eller kan omfatte) moms, opholdsskat eller andre tilsvarende indirekte skatter. Udlejere accepterer ikke at ville tilskynde eller råde en Feriegæst til at undgå eller omgå servicegebyret, der opkræves af HomeAway.

5. Annonce-oplysninger og tjenester

5.1 HomeAway tilbyder i øjeblikket et enkelt årligt abonnement. 

5.2 I en Boligannonce vises én (1) Bolig. Hvis Udlejeren vælger at vise en “annonce med flere boligenheder”, skal sådanne boligenheder være på den samme fysiske adresse som den annoncerede Bolig.

5.3 I en Boligannonce kan op til halvtreds (50) billeder af en Bolig vises. En mindre version af Boligannoncen vises på Sitet på en given søgeside, i form af et miniaturebillede med et billede af Boligen, der er knyttet til helsidesannoncen.

5.4 HomeAway har implementeret Google Translate-tjenesten på Sitet.
Udlejere kan bruge denne tjeneste gratis til at få deres Boligannoncer oversat. Udlejeren anerkender og accepterer, at dette er et statisk maskinoversættelsessystem, der ofte laver fejl. Efter oversættelsen skal Udlejeren gennemgå oversættelsen og rette alle unøjagtigheder i den. Udlejeren accepterer, at Google Translate leveres i henhold til Googles tjenestevilkår og -betingelser, og Udlejeren bør gennemgå disse vilkår inden der gøres brug af Google Translate.

5.5 HomeAway kræver, at alle Udlejere bekræfter beliggenheden af deres Bolig i deres Kontrolpanel. Dette omfatter brug af oplysninger fra Google Maps for passende at placere Boligens beliggenhed på et kort og i regionale søgninger. Udlejeren accepterer, at Google Maps leveres i henhold til Googles vilkår og betingelser, og HomeAway vil ikke være ansvarlig for funktionsdygtigheden eller nøjagtigheden af eller på anden måde for Google Maps. Udlejeren anerkender og accepterer, at Google Maps-tjenesten ikke er fejlfri, og Udlejeren vil sikre, at den korrekte beliggenhed af Boligen vises med Google Maps ved brug af denne tjeneste.

5.6 HomeAway bruger også Google Analytics (og andre analyseplatforme) til at indsamle statistik om Sitets brug. Der er flere oplysninger i
Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken og i Googles egen privatlivspolitik. Google kan samle data, som de indsamler fra deres forskellige tjenester, herunder Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, herunder YouTube. Udlejeren accepterer, at HomeAway Group ingen kontrol har over Googles dataindsamling.

5.7 Udlejeren kan aktivere en gratis sms-tjeneste, som informerer Udlejeren om eventuelle forespørgsler fra Feriegæster og booking-anmodninger om Boliger. Udlejeren forstår og accepterer, at sms ikke er 100 % pålidelig og kan være genstand for forbindelses- og blokeringsproblemer uden for HomeAways kontrol. Derudover kan brugen af sms-beskeder, især under rejser, resultere i yderligere omkostninger for Udlejere fra tele- og netværksudbydere, som Udlejeren indvilliger i at acceptere ved tilmelding til sms-tjenesten. Udlejeren forstår og accepterer, at sms-beskeder kan overvåges og videregives i overensstemmelse med Sitets privatlivspolitik.

6. Ranking og visning i søgeresultater

HomeAway kan ikke garantere, at en eventuel Boligannonce vises i nogen bestemt rækkefølge i søgeresultater på et Site. Søgerækkefølgen vil variere afhængigt af de filtre der bruges af feriegæster, feriegæsters præferencer samt din “Ranking”, som kan bestå af din ejendoms egenskaber og kvaliteten af den leverede oplevelse. Din ejendoms egenskaber bliver evalueret på baggrund af en række faktorer, såsom tilbagemeldinger fra feriegæster, faciliteter og lokationen af din ejendom. Kvaliteten af den leverede oplevelse er baseret på en række faktorer, såsom kalendernøjagtighed, Udlejers svartider og accept af bookinger, onlinebooking og onlinebetalingsmuligheder, pris-konsistens, Udlejers afbestillingsgebyr og kvaliteten af opholdsoplevelsen. Hvis du har købt en Boligannonce, kan søgeresultater også variere afhængigt af de søgekriterier, der bruges af en bestemt Feriegæst. HomeAway forbeholder sig ret til at anvende forskellige søgealgoritmer eller til at anvende metoder til at optimere Ranking-resultater for bestemte Feriegæsters oplevelser og den overordnede markedsplads. Boligannoncer på tredjepartssites er ikke garanteret visning på tredjepartssitet i en bestemt rækkefølge eller i det hele taget. Søgeresultater og -rækkefølge kan se anderledes ud på HomeAways mobilapplikation end de ser ud på HomeAways Site. For at optimere søgeoplevelsen for både Udlejere og Feriegæster og forbedre Ranking-processen, forbeholder HomeAway sig ret til at køre lejlighedsvise test, der vil være begrænsede i varighed, men kan ændre, hvordan vi viser annoncer og søgeresultater.


7. Yderligere betalte tjenester


7.1 HomeAway stiller til rådighed, og kan fra tid til anden tilføje eller fjerne, yderligere betalte tjenester, som Udlejere beslutter sig for at gøre brug af (“Yderligere betalte tjenester”). De Yderligere betalte tjenester omfatter “Annonce med flere boligenheder”-tjenesten, som giver en Udlejer af en bestemt Bolig med flere lejeboliger mulighed for at annoncere dem i en fælles annonce. Alle sådanne boligenheder skal være på samme adresse, og en del af den samme Bolig.

7.2 Flere oplysninger om Yderligere betalte tjenester kan findes på Sitet. Hver Yderligere betalt tjeneste kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som vil være tilgængelige for Udlejere på det tidspunkt, hvor Udlejeren accepterer at gøre brug af den relevante Yderligere betalte tjeneste.

8. Opsigelse


8.1 Hvis HomeAway beslutter eller det hævdes, at:

så skal HomeAway være berettiget til, efter forudgående meddelelse herom til Udlejer, (i) at suspendere eller (ii) opsige enten (a) enhver berørt annonce, eller (b) alle annoncer forbundet med den pågældende Udlejer (herunder, for at undgå enhver tvivl, eventuelle Yderligere betalte tjenester forbundet med de pågældende annoncer) omgående og uden refundering af annoncegebyrer eller andre gebyrer eller afgifter betalt af Udlejeren.

8.2 Ud over at forbeholde sig ret til at opsige enhver annonce, forbeholder HomeAway sig alle rettigheder til at reagere på enhver overtrædelse af vilkårene eller misbrug af Sitet ved blandt andet at begrænse Udlejeres brug af Sitet, skjule eller på anden måde påvirke en annonces søgeresultater, markere et medlem som værende “væk fra kontoret”, og fjerne eller ændre oplysninger, som kan være falske eller vildledende.

8.3 Bemærk venligst, at HomeAway ikke påtager sig nogen pligt til at undersøge klager.


9. HomeAways rettigheder og forpligtelser


9.1 HomeAway kan ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Sitet til enhver tid, herunder layout og tilgængeligheden af Sitets funktioner, database eller indhold uden forudgående varsel eller erstatningsansvar.

9.2 HomeAway vil bestræbe sig på nøjagtigt at gengive eventuelle fotos, der tilvejebringes af Udlejeren, på Sitet. Udlejere anerkender dog, at afvigelser fra oprindelige fotos kan opstå, når der scannes ikke-digitale billeder, og på grund af individuelle skærmindstillinger, og at HomeAway ikke har noget erstatningsansvar for sådanne afvigelser.

9.3 HomeAway kan udføre identitetskontrol og bede om dokumentation for at fastslå eksistensen af en Bolig og/eller en Udlejer og ejerskab af Boligen. Hvis HomeAway - herunder som følge af oplysninger fra Feriegæster - har mistanke om, at Udlejeren har afgivet falske oplysninger, anerkender Udlejeren, at HomeAway har ret til at udføre identitetskontrol af og due diligence vedrørende Udlejeren eller kræve, at Udlejeren fremlægger bevis på eksistensen af en Bolig; hvis der anmodes herom, accepterer Udlejeren omgående (og under alle omstændigheder inden for en periode angivet af HomeAway) at levere et sådant bevis på identitet eller eksistens af en Bolig til HomeAway, som HomeAway måtte anmode om. Hver Udlejer anerkender, at manglende overholdelse af enhver sådan anmodning er i strid med disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

9.4 HomeAway overholder sin privatlivspolitik og Cookiepolitik. Udlejeren bemyndiger HomeAway til at videresende Udlejerens kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, navn og adresse, til Feriegæster i forbindelse med booking af en Bolig. Privatlivspolitikken indeholder yderligere oplysninger. HomeAway kan, om nødvendigt (herunder for at undgå svigagtig adfærd af en tredjepart og i tilfælde af klage, krav eller potentielle retsskridt), give en Udlejers kontaktoplysninger til en Feriegæst.  Hvis du har oplyst dit telefonnummer, vil du muligvis i henhold til lokal lovgivning have ret til at blive optaget på listen over personer, som ikke ønsker at blive kontaktet pr. telefon. I Danmark kan du fx blive registreret på Robinsonlisten.  

9.5 HomeAway forbeholder sig ret til at overdrage disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, og til at overdrage, udlicitere eller underlicensere enhver eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, til en tredjepart eller til en hvilken som helst anden enhed, der tilhører HomeAway Group, men vil ikke gøre det på en sådan måde, at det reducerer eventuelle garantier givet til Udlejeren i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

9.6 Vi kan fra tid til anden levere eller formidle tjenester til Udlejere for at oprette eller forbedre kvaliteten af deres boligannonce. Vi kan også fra tid til anden oprette nye eller på anden måde ændre beliggenheden eller geografiske beskrivelser, som vi bruger til at identificere Boliger i annoncer og søgeresultater. Derfor kan vi ændre beliggenheden eller den geografiske beskrivelse forbundet med enhver annonce. Vi påtager os dog intet ansvar for at bekræfte annonceindhold eller nøjagtigheden af beliggenheden. Udlejere er eneansvarlige for at sikre nøjagtigheden af annonceindhold og beliggenhed eller geografiske beskrivelser og accepterer omgående at rette (eller kontakte os for at rette) eventuel unøjagtighed. Udlejer bærer i alle tilfælde ansvaret for rigtigheden af de adresseoplysninger, som vil danne grundlag for opgørelse af skatter og afgifter. Særligt gøres opmærksom på, at Udlejers faktureringsadresse vil blive anvendt til opgørelse af moms, mens det er adressen i annoncen, der vil blive anvendte til beregning af opholdsskat, jf. nærmere pkt. 12.6 og 12.7. I tilfælde af forkert eller ufuldstændig adresseangivelse er det Udlejer, der hæfter for eventuelle yderligere skatter, der måtte påløbe.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Sitet ejes af HomeAway Group. Alt indhold, der vises på Sitet, er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Gengivelse af Sitet, helt eller delvist, herunder kopiering af tekst, grafik eller design, er forbudt.

10.2 Udlejere har tilladelse til at downloade, vise eller udskrive individuelle sider af Sitet for at dokumentere deres aftale med HomeAway. Den relevante fil eller den relevante udskrift skal tydeligt bære teksten “© Copyright 2019 HomeAway – Alle rettigheder forbeholdes”.

10.3 Hvis en Udlejer indsender eller transmitterer eventuelt indhold af enhver type til eller via Sitet eller HomeAways platform eller systemer, herunder tekst eller billeder, garanterer Udlejeren, at han/hun har ret til at gøre det og har indhentet alle de nødvendige samtykker eller tilladelser fra eventuelle ejere af fremviste elementer, lokationer eller enkeltpersoner ('ejendomstilladelse').

10.4 I det omfang, at Udlejeres anmeldelser eller andet indhold kan indeholde varemærker eller andre ejendomsretligt beskyttede navne eller mærker, garanterer Udlejeren, at de har indhentet alle nødvendige juridiske tilladelser og rettigheder til HomeAways brug af et sådant indhold på Sitet.


10.5 Ved at sende indhold til Sitet (og Kontrolpanelet) (herunder men ikke begrænset til al tekst, beskrivelser, anmeldelser, fotos og lignende), bemyndiger Udlejere HomeAway til at bruge et sådant indhold både på Sitet i separat offentliggjort form og i henhold til stk. 4.5.


10.6 I det omfang, at Udlejeres annoncer og andre indsendelser kan indeholde varemærker, garanterer Udlejeren, at de har ret til at bruge dem, herunder underlicenseringsrettigheder.

 

11. Udlejerens rettigheder og forpligtelser

11.1 Udlejeren skal indsende nøjagtige og sandfærdige oplysninger om hans/hendes personlige identitet, faktureringsadresse, betalingsdata, skatteregistreringsstatus og gældende kontonumre, bolig, der tilbydes i annoncer og anden kommunikation ved hjælp af HomeAway Groups systemer. Desuden påtager Udlejeren sig ansvaret for at sikre, at ovennævnte oplysninger holdes nøjagtige og ajourførte under hele perioden, hvor annoncen forbliver på Sitet.


11.2 Udlejeren garanterer og erklærer løbende, så længe en eventuel Bolig annonceres på Sitet, at (i) Udlejeren ejer og/eller har alle nødvendige rettigheder og bemyndigelse til at udbyde Boligen til leje og til at tage imod bookinger for Boligen, der er annonceret af Udlejeren, (ii) Udlejeren ikke uretmæssigt vil beholde et depositum i strid med den underliggende lejeaftale med Feriegæsten, (iii) at alle de oplysninger, der gives til HomeAway er nøjagtige og ajourførte, herunder, men ikke begrænset til, alle oplysninger om enhver Bolig, dens faciliteter, beliggenhed, pris og dens tilgængelighed på en bestemt dato eller i et bestemt datointerval, (iv) hver annonce skal vedrøre en individuel og unikt identificeret Bolig, som ikke udgør et fælles område, (v) Udlejeren ikke uretmæssigt vil benægte en eventuel Feriegæst adgang til en eventuel Bolig, og (vi) Udlejeren vil yde alle refusioner, når de forfalder i overensstemmelse med den gældende afbestillingspolitik eller underliggende lejeaftale undtagen i det omfang, at den vedrører opholdsskatter, der tidligere er blevet opkrævet af HomeAway.


11.3 Udlejeren forpligter sig til at sikre, at oplysningerne i annoncen holdes nøjagtige og ajourførte under hele tidsperioden, hvor annoncen forbliver på Sitet, og: (i) hvis en oversættelse tilvejebringes, sikre, at den er omhyggeligt og korrekt oversat, og: (ii) overholde annonce-retningslinjerne ved udarbejdelsen af annoncen. Udlejeren skal ikke give vildledende oplysninger om oprindelsen af eventuelle oplysninger eller medtage oplysninger, der kan skjule den sande kilde til eventuelle oplysninger.

11.4 Udlejeren skal overholde HomeAways markedsstandarder, der findes på https://help.homeaway.dk/articles/Hvad-er-retningslinjer-for-annoncering-pa-HomeAway, som opdateres fra tid til anden. Disse standarder skitserer visse krav til annoncer, herunder, men ikke begrænset til:

Udlejere skal opretholde en nøjagtig reservationskalender på deres annonce(r),
Udlejere skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at besvare alle booking-anmodninger fra Feriegæster inden for 24 timer efter modtagelsen af en booking-anmodning,
Udlejere skal endvidere acceptere at gøre en kommercielt rimelig indsats for at få alle feriegæst-betalinger behandlet inden for 24 timer efter Feriegæstens godkendelse af en sådan betaling,
Udlejere skal svare på og acceptere et væsentligt antal forespørgsler og booking-anmodninger af hensyn til Feriegæst-oplevelsen, og

• Det er forbudt for Udlejere at annullere et væsentligt antal accepterede bookinger.

11.5 Udlejeren forpligter sig til at sikre, at kalenderen for hver annonce holdes nøjagtig og ajourført for at afspejle tilgængeligheden af den relevante Bolig, idet den bookes.
11.6
Udlejere er ansvarlige for at sikre, at deres annoncer ikke krænker loven eller rettighederne tilhørende en eventuel person eller enhed. Annoncer må ikke indeholde falske oplysninger, personlige fornærmelser, eventuelt injurierende, ærekrænkende eller stødende materiale, eller materiale, der krænker ophavsret eller databeskyttelseslovgivning.

11.7 Udlejeren accepterer at overholde eventuelle gældende eksport- og/eller embargolove. Endvidere bekræfter Udlejeren, at de ikke er på den amerikanske regerings liste over forbudte parter, og erklærer, at de har opnået den gældende myndighedsalder til at indgå kontrakt med HomeAway.

11.8 Udlejeren erklærer og garanterer, at annoncering af deres bolig ikke vil bryde eventuelle gældende aftaler med tredjeparter (dvs. boligejerens udlejer, husejerforening, osv.). Endvidere erklærer Udlejeren, at de overholder alle lokale zonelove, skatter, registreringer, licenser og tilladelser forbundet med annoncen.

11.9 Billeder, der er medtaget i en annonce, bør være en nøjagtig afbildning af Boligen, må ikke være falske eller vildledende, må ikke indeholde mennesker, og må ikke krænke rettigheder til privatlivets fred, intellektuelle ejendomsrettigheder eller eventuelle andre rettigheder tilhørende en tredjepart.

11.10 Hvis en eventuel annonce er i strid med disse Vilkår og Betingelser for
Udlejere, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere eller opsige den pågældende annonce eller alle annoncer forbundet med Udlejeren, i overensstemmelse med paragraf 9 af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

11.11 Brugerverificering på internettet er vanskelig, og vi kan ikke bekræfte, og påtager os intet ansvar for bekræftelsen af, hver enkelt brugers påståede identitet. Vi opfordrer
Udlejere og Feriegæster til at kommunikere direkte med hinanden gennem de tilgængelige værktøjer på Sitet, men selv dette forsikrer dig ikke om identiteten af ​​den person, du kommunikerer med. Vi kræver desuden, at du træffer andre rimelige foranstaltninger for at forsikre dig selv om den anden persons identitet, og for Feriegæster, om Boligen og relevante oplysninger om din booking eller foreslåede booking. Du accepterer, at (i) holde din adgangskode og dit online-id til både din konto hos os og din e-mailkonto sikre og strengt fortrolige, og kun give dem til autoriserede brugere af dine konti, (ii) bede hver person til hvem du giver dit online-id og din adgangskode om ikke at oplyse dem til uvedkommende, (iii) straks underrette os og vælge et nyt online-id og adgangskode, hvis du mener, at din adgangskode til enten din konto hos os eller din e-mailkonto kendes af uvedkommende, og (iv) straks underrette os, hvis du bliver kontaktet af enhver person, der anmoder om dit online-id og din adgangskode. Derudover, hvis vi har mistanke om uautoriseret adgang til din konto, accepterer du, efter vores anmodning, straks at ændre dit id og din adgangskode, og træffe eventuelle andre relaterede foranstaltninger, som vi med rimelighed kan anmode om. Vi fraråder dig at give en eventuel person adgang til dit online-id og din adgangskode til din konto hos os og din e-mailkonto. Men hvis du giver en eventuel person dit online-id og din online-adgangskode, eller hvis du undlader at beskytte sådanne oplysninger tilstrækkeligt, er du ansvarlig for enhver transaktion, som personen udfører, mens de bruger din konto hos os og/eller din e-mailkonto, selv de transaktioner, der er svigagtige, eller som du ikke ønskede eller vil have udført.


11.12 Ingen annoncer kan overføres til en anden part af en Udlejer. I tilfælde af et boligsalg eller ændring i ejendomsadministration, vil HomeAway vejlede om mulighederne for at oprette en ny annonce.

11.13 Hvis HomeAway, gennem et af vores garantiprogrammer, godtgør en Feriegæst for et tab som følge af handlinger eller undladelser, der kan tilskrives en
Udlejer, forbeholder HomeAway sig ret til at forfølge Udlejeren for det beløb, der blev betalt eller bidraget af HomeAway for tabet.

12. Skatter

Boligskatter:

12.1 Som Udlejer er du eneansvarlig, medmindre et lands bestemmelser angiver andet, for at fastslå dine forpligtelser til at indberette, opkræve, sende eller inkludere i din annonce eventuel gældende moms eller anden indirekte salgsafgift, belægningsskat, turistskat, skat på bruttoindtægter, fast ejendom eller anden skat for besøgende eller indkomstskatter (“skatter”). HomeAway Group tilvejebringer ikke skattemæssig rådgivning, derfor bør Udlejeren kontakte deres egen skatterådgiver.

12.2 Skatteregler kan kræve, at vi indsamler passende skatteoplysninger fra Udlejere, eller at vi tilbageholder skatter fra udbetalinger til Udlejere, eller begge dele. Hvis en Udlejer undlader at give os dokumentation, som vi fastslår er tilstrækkelig til at imødekomme vores forpligtelse (hvis nogen) til at indeholde skatter fra udbetalinger til dig, tilbageholde de beløb, som kræves ved lov, or to do both, har vi ret til at tilbageholde de beløb, indtil sådanne oplysninger tilvejebringes. Alle beløb, der tilbageholdes af os i henhold til denne bestemmelse, skal betragtes som værende betalt til Udlejeren. Du, Udlejeren, er eneansvarlig for, at oplysningerne i dine skatteopgørelse er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige.

Skat af provisionen:

12.3 Udlejeren er ansvarlig for alle opkrævninger i forbindelse med Boligen og annoncerne, og skal over for de relevante myndigheder redegøre for alle gældende skatter (herunder, hvor relevant og ikke begrænset til, moms) af de betalinger, som de modtager. HomeAway kan blive pålagt at opkræve og overføre skatter (inklusive moms, GST, salgsafgift eller andre tilsvarende skatter) af provisionerne, der opkræves af Udlejeren. Hvor det er påkrævet, vil HomeAway give Udlejeren en faktura med angivelse af de skatter, der opkræves af sådanne provisioner. Hvis Udlejeren er berettiget til skattefritagelse i forbindelse med provisionen, skal Udlejeren give HomeAway den påkrævede dokumentation og støtte for en sådan fritagelse.

12.4 Hvis Udlejeren er bosiddende i et land, der er baseret i en EU-medlemsstat og momsregistreret i den pågældende medlemsstat, skal Udlejeren give HomeAway sit gyldige momsnummer, således at HomeAway kan anvende ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med provisionerne. Hvis Udlejeren er bosiddende i Storbritannien, gælder ordningen for omvendt betalingspligt ikke, og en britisk momsafgift vil gælde.

12.5 Hvis Udlejeren er bosiddende i et land, som ikke er baseret i en EU-medlemsstat, og moms eller andre tilsvarende skatter registreres i den pågældende stat, skal Udlejeren give sit gyldige momsnummer eller tilsvarende registreringsnummer til HomeAway, således at HomeAway kan anvende ordningen for omvendt betalingspligt i forbindelse med provisionerne, hvor det er muligt.

Opholdsskatter:

12.6 Du forstår, at et eventuelt relevant statsligt organ, afdeling og/eller myndighed (“skattemyndighed”), hvor din boligannonce er oprettet, kan kræve, at visse skatter opkræves fra Feriegæster eller Udlejere i forbindelse med en sådan annonce, og at de overføres til den respektive skattemyndighed. Lovene i retskredse kan variere, men det kan være påkrævet at opkræve og overføre disse skatter som en procentdel af lejebeløbet fastsat af Udlejere, et fast beløb pr. dag, et beløb baseret på antallet af gæster, eller andre variationer, og kaldes undertiden “belægningsskat”, “hotelskat”, “logiskat”, “byskat”, “indkvarteringsskat” eller “turistskat” (“opholdsskat”).

12.7 I visse retskredse kan HomeAway beslutte, efter eget skøn, at formidle opkrævning og overførsel af skatter fra eller på vegne af Feriegæster eller Udlejere, i overensstemmelse med disse vilkår (“opkrævning og overførsel”), hvis en sådan retskreds gør gældende, at HomeAway eller Udlejere har en forpligtelse med hensyn til opkrævning og overførsel af opholdsskat. I enhver retskreds, hvor vi beslutter at formidle direkte opkrævning og overførsel, beder du hermed og autoriserer HomeAway til at opkræve opholdsskat fra Feriegæster på Udlejerens vegne på det tidspunkt, hvor den første online-betaling foretages af Feriegæsten, og overføre en sådan opholdsskat til skattemyndigheden. HomeAway Payments varetager opgaverne i relation til opholdsskat i overensstemmelse med aftale om opkrævning af opholdsgebyr. Opholdsskattebeløbet, hvis noget, der opkræves og overføres af HomeAway, vil være synlig og angivet separat for både Udlejer og Feriegæster på deres respektive transaktionsdokumenter. Hvor HomeAway formidler opkrævning og overførsel, har Udlejere ikke tilladelse til at opkræve en eventuel opholdsskat, der opkræves af HomeAway i forbindelse med deres annoncer i den pågældende retskreds. Når HomeAway formidler opkrævning og overførsel af opholdsskat i en retskreds for første gang, vil HomeAway give varsel til eksisterende Udlejere med annoncer i sådanne retskredse.

12.8 Du accepterer, at ethvert krav eller søgsmål vedrørende HomeAways formidling af opkrævning og overførsel af skat ikke skal omfatte en eventuel leverandør eller forhandler, der muligvis anvendes af HomeAway i forbindelse med formidling af opkrævning og overførsel, hvis nogen. Udlejere accepterer, at vi kan søge yderligere beløb fra dig i tilfælde af, at den opholdsskat, der opkræves og/eller overføres, er utilstrækkelig til at opfylde dine forpligtelser over for skattemyndigheden, og accepterer, at dit eneste retsmiddel med hensyn til opholdsskat, der er opkrævet, er en tilbagebetaling af opholdsskat opkrævet af HomeAway fra den relevante skattemyndighed i overensstemmelse med gældende procedurer fastsat af den pågældende skattemyndighed.

12.9 Du accepterer udtrykkeligt at friholde, forsvare, fritage og holde HomeAway Group, samt deres funktionærer, direktører, medarbejdere og agenter, skadesløse fra og mod alle krav, erstatningsansvar, erstatninger, tab, gæld, forpligtelser og udgifter, herunder, uden begrænsning, rimelige juridiske og/eller regnskabsmæssige gebyrer, der udspringer af eller på nogen måde er relateret til opholdsskat, herunder, men ikke begrænset til, anvendeligheden, beregningen, opkrævningen eller overførslen af opholdsskat på ethvert beløb eller overhovedet hvad angår dine transaktioner. I enhver retskreds, hvor vi formidler opkrævning og overførsel, giver Udlejere os uden yderligere varsel tilladelse til at opbevare, overføre og videregive data og andre oplysninger vedrørende dem eller deres transaktioner, bookinger, indkvartering og opholdsskat, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger såsom Udlejers navn, annonceadresser, transaktionsdatoer og beløb, skatteidentifikationsnummer/numre, skattebeløbet, der er opkrævet fra Feriegæster, eller som hævdes at forfalde, kontaktoplysninger og lignende oplysninger, til den relevante skattemyndighed, så vi kan opfylde en gyldig anmodning.

12.10 HomeAway forbeholder sig ret til, med forudgående varsel til Udlejere, at ophøre med opkrævningen og overførslen i enhver retskreds af enhver årsag, hvorefter Udlejere atter er eneansvarlige og erstatningsansvarlige for opkrævningen og/eller overførslen af enhver skat, der kan gælde for annoncer i den pågældende retskreds. I enhver retskreds, hvor vi ikke har givet meddelelse om, eller ikke formidler (eller ikke længere formidler) opkrævning og overførsel af opholdsskat ved opkrævning og overførsel, eller ved andre midler eller metoder, i din retskreds, forbliver Udlejere eneansvarlige og erstatningsansvarlige for opkrævningen og/eller overførslen af alle opholdsskatter, der måtte gælde for annoncer.

12.11 Udlejere anerkender og accepterer, at HomeAway i nogle retskredse kan beslutte ikke at formidle opkrævning og overførsel af opholdsskat eller muligvis ikke vil være i stand til at formidle opkrævning og/eller overførsel af opholdsskat, og intet i disse tjenestevilkår udgør en erklæring om eller garanti for, at HomeAway vil formidle opkrævning og/eller overførsel af opholdsskat noget sted overhovedet, herunder i nogen bestemt retskreds, eller at HomeAway vil fortsætte med at formidle opkrævning eller overførsel af opholdsskat i nogen bestemt retskreds, hvor det kan have været tilbudt. HomeAway forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ophøre med en eventuel formidling af en eventuel opkrævning og overførsel af opholdsskat (uanset metode, der anvendes eller skal anvendes i fremtiden) af enhver årsag eller uden årsag, forudsat at HomeAway giver Udlejere rimeligt varsel i enhver retskreds, hvor HomeAway beslutter sig for at ophøre med en sådan formidling.

12.12 Du er indforstået med, at du skal overholde alle gældende skattelove og ikke må fremme forbrydelser relateret til skatteunddragelse i henhold til Storbritanniens straffelovgivning vedrørende finansielle handlinger 2017 (som ændret eller erstattet fra tid til anden). Du må ikke gøre noget, som kan føre til, at HomeAway overtræder enhver gældende skattelov, og du skal holde HomeAway skadesløs for alle bøder, erstatningsbeløb, omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, sagsomkostninger), tab, ansvar, gebyrer, straffe og udgifter afholdt af HomeAway som følge af din manglende overholdelse af denne bestemmelse.

13. Forbud


13.1 Udlejere må ikke direkte eller indirekte:


13.1.1 Med hensyn til Sitet, dets indhold, og databaser indeholdt i Sitet, på nogen måde, uanset om ved hjælp af automatiske anordninger eller manuelle processer, udnytte, kopiere, distribuere, gengive, redigere, oversætte, gøre offentligt tilgængelige eller dekompilere nogen af de førnævnte,

13.1.2 Overvåge indhold på Sitet eller kommunikation med Feriegæster ved hjælp af robotter, spiders eller andre automatiske instrumenter, dog forudsat, at en begrænset undtagelse fra den foregående udelukkelse gives til internetsøgemaskiner med generelle formål (undtagen eventuel hjemmeside eller søgemaskine eller anden tjeneste, der tilvejebringer rubrikannoncer eller boligannoncer, eller enhver undergruppe deraf, eller som beskæftiger sig med tilvejebringelse af ferieboligudlejningstjenester eller andre tjenester, der konkurrerer med Sitet eller HomeAway) og ikke-kommercielle offentlige arkiver, der bruger værktøjer til at indsamle oplysninger med det ene formål at vise hyperlinks til Sitet, forudsat at de hver især gør det fra en stabil IP-adresse eller en række IP-adresser ved hjælp af en let identificerbar agent og overholder HomeAways robots.txt-fil,

13.1.3 Bruge Sitet, HomeAways platform eller systemer, eller eventuelle oplysninger meddelt af en Feriegæst til andre formål end tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser for Udlejere,

13.1.4 Bruge Sitet eller værktøjerne og tjenesterne på Sitet med henblik på booking eller anmodning om en booking af en bolig andet end en Bolig under en gyldig annonce,

13.1.5 Gengive nogen del af Sitet på en anden hjemmeside eller på anden måde ved hjælp af enhver enhed, herunder, men ikke begrænset til, brug af ​​en ramme eller et kantmiljø omkring Sitet, eller enhver anden indramningsteknik for at omkranse enhver del eller ethvert aspekt af Sitet, eller spejle eller replicere enhver del af Sitet,

13.1.6 Uploade eller sende eventuelt indhold eller programmer til Sitet, som på grund af deres størrelse eller karakter kan skade HomeAways computere eller netværk,

13.1.7 Medtage indhold på Sitet eller HomeAways platform eller systemer, der overtræder eventuel gældende straffelov, lov om immaterielle rettigheder eller andre love, eller tilskynde til en sådan overtrædelse,

13.1.8 Bruge eller tilgå Sitet eller HomeAways platform eller systemer på en måde, der kan bringe et computersystem eller netværk i fare, herunder ved at indføre eventuel virus (“virus” omfatter ethvert program, der bevidst indføres i et system, som udfører en nyttesløs og/eller destruktiv funktion, såsom at vise en irriterende besked eller systematisk overskrive oplysningerne på en brugers harddisk),

13.1.9 Skrive eller sende oplysninger, der på nogen måde er falske, svigagtige eller vildledende, eller udføre enhver handling, der kan betragtes som “phishing” (hvad enten primær, sekundær eller andet), eller som ville give anledning til strafferetligt eller civilretligt ansvar,

13.1.10 Skrive eller sende ulovligt, truende, misbrugende, injurierende, ærekrænkende, stødende, vulgært, uanstændigt, provokerende, seksuelt eksplicit, pornografisk eller blasfemisk materiale,

13.1.11 Henvise til HomeAway eller nogen fra HomeAway Group på en måde, der kan føre nogen til at tro, at Udlejeren, eventuel Bolig, annonce eller hjemmeside er sponsoreret af, tilknyttet, eller godkendt af HomeAway eller nogen af ​HomeAway Group-partnerne, eller

13.1.12 Erstatte en Bolig i en annonce med en anden Bolig uden forudgående samtykke fra HomeAway. Forbudte erstatningsaktiviteter omfatter:

 

13.1.12.1 Annonce med flere boligenheder: brug af én annonce til at promovere mere end én bolig, der er tilgængelig i en bygning,

13.1.12.2 Erstatning: ændre Boligen, som vises i en annonce idet den pågældende Bolig bliver booket, og

13.1.12.3 Udnyttelse: tilbyde en Feriegæst, der sender en forespørgsel via Sitet, en anden bolig end den, der vises i den relevante annonce.

13.1.13 Hvor online-booking er aktiveret, forsinke sit svar på booking-anmodninger eller behandlingen af Feriegæsters betalinger (Udlejere med online-booking aktiveret skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at besvare alle booking-anmodninger fra Feriegæster inden for 24 timer efter modtagelsen af ​​en booking-anmodning, og skal også sørge for at få alle Feriegæsters betalinger behandlet inden for 24 timer efter Feriegæstens godkendelse af en sådan betaling).

13.2 I tilfælde af en overtrædelse af denne paragraf af en Udlejer, forbeholder HomeAway sig ret til at suspendere eller opsige den pågældende annonce eller alle annoncer forbundet med Udlejeren i overensstemmelse med paragraf 9 af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere.

 

14. Distribution af annoncer til tredjepartssites

For at gøre det muligt for Udlejere at opnå bredere distribution af deres boliger, kan HomeAway Group levere dine annonceoplysninger og indhold, eller på anden måde sørge for distribution af din annonce til et tredjepartssite. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for sådanne distributioner, som vi kan give dig besked om via dit Udlejer-kontrolpanel eller din e-mail.


15. Udlejers ansvar

15.1 Brugere er eneansvarlige for at tegne forsikringsdækning, der er tilstrækkelig til at beskytte deres Boliger og gæster eller deres rejse, hvor relevant. Udlejere accepterer, at de har tegnet eller vil tegne relevant forsikringsdækning, der er tilstrækkelig til at dække leje af Boligerne på Sitet forud for ankomsten af deres første Feriegæst, og vil opretholde behørig forsikringsdækning til og med afgangsdatoen for enhver Feriegæst, som de har fået via et af vores Sites.

15.2 Udlejeren vil blive holdt eneansvarlig for alle de økonomiske konsekvenser af skade, som lides af HomeAway på grund af indhold eller ethvert program, der transmitteres eller sendes af Udlejeren, som resulterer i en hvilken som helst skade på hardware eller software tilhørende HomeAway, herunder skade på Sitet, system eller data, eller ved at forårsage svigt af Sitet, systemer eller fejl deri. De økonomiske konsekvenser nævnt ovenfor omfatter rimelige advokatgebyrer.

16.  Meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder

16.1  HomeAway.com, Inc., respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at Udlejere gør det samme. HomeAway har og håndhæver en politik, hvor brugere ikke gives tilladelse til at indsende materiale, som krænker andres ophavsret, og HomeAway vil under passende omstændigheder ophæve abonnenters og indehaveres konti ved gentagne overtrædelser. Gentagne opslag med krænkende materiale er ophævelsesgrund.

16.2  Hvis du mener, at der på eller igennem Sitet sker en krænkelse af noget værk, som du har ophavsretten til, jf. Digital Millennium Copyright Act (i USA), E-handelsdirektivet (i EU) eller lignende lovgivning om ophavsretligt beskyttet onlineindhold, udfyld da venligst en skriftlig Meddelelse om krænkelse (“Meddelelsen”) og send den til HomeAway’s udpegede Copyright Agent (se nedenfor). Ved modtagelse af en sådan Meddelelse vil HomeAway træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder fjernelse af det krænkende materiale fra Sitet og/eller ophævelse af HomeAway-brugerens konto, når det er passende efter omstændighederne.

Meddelelsen skal indeholde:

 

 1. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som påstås krænket, eller - hvis Meddelelsen går på krænkelse af flere værker på ét og samme site - en repræsentativ liste over de pågældende værker på det pågældende site.
 1. Identifikation af de billeder eller det materiale, som påstås at krænke dine ophavsretligt beskyttede værker, eller som er genstand for krænkende aktivitet, og som du mener skal fjernes, med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til, at HomeAway kan lokalisere de pågældende billeder eller det pågældende materiale.
 1. Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og evt. en emailadresse, som du kan kontaktes på.
 1. Følgende erklæring:  Den beskrevne brug af materialet er efter min bedste overbevisning ikke godkendt af indehaveren af ophavsretten eller dennes repræsentant eller tilladt ifølge lovgivningen.
 1. Følgende erklæring: Oplysningerne i Meddelelsen er korrekte, og jeg erklærer under edsansvar, at jeg (vælg én) (i) er indehaver af eller (ii) har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
 1. Samt fysisk eller elektronisk underskrift af en person, som har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.

 

Send Meddelelsen til HomeAway’s udpegede Copyright Agent:

 

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

333 108th Avenue NE

Bellevue, Washington 98004

United States of America

 

Email: HA-Copyright@expedia.com

Telefon: 425-679-7200

 

16.3  Hvis du mener, at Sitet eller en Boligannonce udgør krænkelse eller misbrug af noget Varemærke, der tilhører dig, udfyld da venligst en skriftlig Meddelelse om krænkelse af varemærke (en “Varemærkemeddelelse”) og send den til HomeAways Varemærkeagent (se nedenfor). Ved modtagelse af en sådan Varemærkemeddelelse vil HomeAway træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder orientere den Udlejer, der har slået det angiveligt krænkende indhold op, om Meddelelsen med opfordring til at tage stilling til og respondere på den; fjernelse af klart krænkende indhold fra annoncen eller Sitet og/eller ophævelse af HomeAway-brugerens konto, når det er passende efter omstændighederne.

Meddelelsen skal indeholde:

 

 1. Identifikation af det Varemærke, som påstås krænket.
 1. Identifikation af det Site eller de annoncer, hvor Varemærket påstås misbrugt.
 1. Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og evt. en emailadresse, som du kan kontaktes på.

 

 1. Følgende erklæring:  Den beskrevne brug af ovenfor anførte indhold er efter min bedste overbevisning hverken godkendt eller tilladt.
 1. Følgende erklæring: Oplysningerne i Meddelelsen er korrekte, og jeg erklærer under edsansvar, at jeg (vælg én) (i) er indehaver af eller (ii) har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
 1. Samt fysisk eller elektronisk underskrift af en person, som har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.

 

Send Varemærkemeddelelsen til:

 

Trademark Claims

c/o Expedia, Inc.

Legal Department

333 108th Avenue NE

Bellevue, Washington 98004

United States of America

 

Email: HA-Trademarks@expedia.com

Telefon: 425-679-7200

 

 

17. HomeAways begrænsede erstatningsansvar

Hvis du er en forbruger, har du visse rettigheder (herunder, at vi stiller tjenesteydelser til rådighed med rimelig professionel omhu). Intet i Vilkår og Betingelser for Udlejere vil påvirke dine lovmæssige rettigheder. For detaljerede oplysninger om dine lovmæssige rettigheder besøg da venligst Citizens Advice Website www.adviceguide.org.uk eller ring på +44 345 404 0506.

I overensstemmelse med sin webhostingstatus vil HomeAway være erstatningsansvarlig i de tilfælde, hvor det er HomeAways skyld. Hvis du er en forbruger, vil HomeAway være erstatningsansvarlig for det tab eller den skade, du lider, som er et forudseligt resultatet af, at vi ikke har overholdt nærværende Vilkår og Betingelser for Udlejere, eller hvis vi ikke har udvist rimelig professionel omhu, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, som ikke kan forudses. Tab eller skade er forudsigelig, hvis det enten er tydeligt, at det vil indtræffe eller hvis både vi og du, på det tidspunkt, hvor disse vilkår trådte i kraft, var bevidste om, at det muligvis ville indtræffe, f.eks. hvis du har talt med os om det. HomeAway er ikke erstatningsansvarlig for krav, søgsmålsgrunde, tilbagebetalinger, tab, skader, bøder, straffe eller andre omkostninger eller udgifter af en hver art eller type, særlig inklusiv rimelige sagsomkostninger (“krav”), fremsat af eller foranlediget af tredjeparter, som påstår, der skyldes eller er i forbindelse med: (a) ethvert materiale eller indhold, du har indsendt til Sitet, (b) din anvendelse af ethvert indhold på Sitet, (c) enhver overtrædelse fra din side af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, eller (d) din anvendelse af Boligen, medmindre det er HomeAways skyld. HomeAway fremsender omgående meddelelse til dig, såfremt sådanne påstande fremsættes.

Hvis du er utilfreds med Sitet eller HomeAways platform eller systemer, eller du ikke accepterer enhver del af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, så vil dit eneste og eksklusive retsmiddel mod HomeAway være at afbryde brugen af Sitet. Under alle omstændigheder er vores og HomeAway Groups erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart, der udspringer af eller i forbindelse med Sitet, begrænset til det største beløb af (a) beløbet på de gebyrer, som du har betalt os i de tolv måneder forud for søgsmålet, der giver anledning til erstatningsansvar, og (b) £ 100,00 samlet. Intet i disse Vilkår og Betingelser for Udlejere skal udelukke eller begrænse HomeAway Groups ansvar for dødsfald eller personskade som følge af dets uagtsomhed; heller ikke for HomeAway Groups bedrageri eller svigagtige vildledning.


18. Lovvalg og jurisdiktion

Disse Vilkår og Betingelser for Udlejere skal være underlagt lovgivningen i England og Wales og de engelske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion, uden at det berører gældende lovgivning og domstolenes jurisdiktion i de lande, hvor Udlejeren er bosat (såfremt Udlejeren er en forbruger). Til illustration kan nævnes, at såfremt Udlejeren er en forbruger bosat i Danmark, vil de ufravigelige bestemmelser i dansk lov finde anvendelse og de danske domstole vil have jurisdiktion.

19. Generelt

19.1 Overskrifterne på paragrafferne er kun til orientering og påvirker ikke fortolkningen af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere. Intet afkald på et vilkår i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere skal anses for at være et yderligere eller fortsat afkald på et sådant vilkår eller ethvert andet vilkår. Derudover skal HomeAways manglende håndhævelse af ethvert vilkår i Vilkårene og Betingelserne for Udlejere ikke anses som et afkald på et sådant vilkår eller på anden måde påvirke HomeAways evne til at håndhæve et sådant vilkår på et senere tidspunkt. Undtagen som udtrykkeligt fastsat i en tillægsaftale, udgør yderligere vilkår for bestemte områder af Sitet, herunder privatlivspolitikken samt Vilkårene og Betingelserne for Udlejere, hele aftalen mellem Udlejer og HomeAway med hensyn til brug af Sitet. Ingen ændringer til Vilkårene og Betingelserne for Udlejere skal foretages, undtagen ved et revideret opslag på denne side.

19.2 HomeAway anbefaler, at Udlejeren gemmer hans/hendes egen kopi af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere i en separat fil på hans/hendes pc eller som en papirkopi.

19.3 Hvis du er forbruger og bosat i Danmark, anerkender og accepterer du følgende:

I tilfælde af en tvist mellem dig og HomeAway kan du anvende traditionel mæglingsproces eller alternativ konfliktløsning som defineret i lovgivningen. HomeAway bruger Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Har du ikke senest 60 dage fra fremsendelse af skriftlig anmodning til HomeAway modtaget tilfredsstillende svar, kan du indbringe tvisten til mediatoren i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af dennes hjemmeside. Mediatoren kan kontaktes på følgende adresse:

Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

nh@naevneneshus.dk

https://naevneneshus.dk/

 

Hvis boligen er beliggende i Danmark eller EU kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning på: https://www.fbnet.dk/fbnet/forbrugere. Deres adresse er Amagertorv 9, 2., 1160 København K.

Alternativt den Europæiske Kommissions Onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr.ODR-platformen kan bruges til at indgive en klage til os. Den forholder sig ikke til klagen.

 

 

check