PDF

Generelle Betingelser og Vilkår Feriegæster

Sidst opdateret: den 8. november 2022 1. Indledning
1.1 Vilkår og Betingelser for Feriegæster udgør en juridisk bindende aftale mellem EG Vacation Rentals Ireland Limited og Feriegæsten.
Driften af Vrbo i Europa forvaltes af EG Vacation Rentals Ireland Limited med adressen 25 St. Stephen's Green, 3rd floor, Dublin 2, D02 XF99, Irland og registreringsnummer 673084 (“Vrbo” “vi” “vores” “os”). Vrbo er et indirekte datterselskab af Expedia Group, Inc. (“Expedia”) i USA. Vrbo udbyder en onlineportal og forskellige værktøjer, tjenester og funktioner via platformen (”Vrbos platform”), som giver udlejere og udlejningsagenturer mulighed for at annoncere ferieboliger og feriegæster mulighed for at vælge ferieboliger og kommunikere med udlejere og udlejningsagenturer, der annoncerer deres ferieboliger (samlet benævnt “tjenester”). Tjenester udbydes gennem landsspecifikke websiteadresser, herunder hjemmesiden www.vrbo.com/da-dk, eller Vrbo Groups platforme eller systemer, og også via mobilapplikationer (til mobiltelefon, tablet og øvrige enheder/interfaces) (under ét benævnt "Sitet"). Betaling for bookinger, der udføres via Sitet (“Betalingstjenester”), håndteres af tredjepartsbetalingstjenester og/eller af Vrbo eller af andre virksomheder tilknyttet Vrbo Group (som defineret nedenfor) afhængigt af, hvilken valuta (“Vrbo Payments”) der leveres af sådanne tredjepartsbetalingstjenester. For nemheds skyld for så vidt angår definitioner (men ikke i anden forbindelse), henvises der til Expedia, Inc., dets associerede selskaber og datterselskaber, herunder Vrbo, når vi anvender benævnelsen ”Vrbo Group” i disse vilkår og betingelser.
1.2 Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser for Feriegæster”) regulerer forholdet mellem Vrbo og enhver part, som går ind på eller anvender Sitet og dets indhold eller tjenester, der er tilgængelige via Sitet, som feriegæst eller potentiel feriegæst, og som ikke anvender det i hans/hendes/dets kapacitet som udlejer eller agentur (samlet benævnt ”Feriegæst” eller ”dig”). Feriegæster inkluderer personer, der anvender Sitet til at få adgang til information om og til at booke boliger fra udlejere eller agenturer, uanset om det er til forretnings- eller ferieformål. Booking af lejeferieboliger via Sitet er underlagt disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster, hvorimod booking af hotelværelser via Sitet er underlagt af Expedia Partneres Vilkår og Betingelser.
1.3 En Feriegæsts brug af tjenesterne på Sitet er underlagt vilkår og betingelser på Vrbo-websitet, som bookingen gennemføres gennem (og ikke nødvendigvis det Vrbo-website, hvor boligen oprindeligt blev annonceret). Hvis der er uoverensstemmelser mellem de vilkår og betingelser for Vrbo-websitet, hvor du fandt boligen, og de vilkår og betingelser for Vrbo-websitet, hvor du afslutter en booking, vil vilkår og betingelser for det Vrbo-website, hvor bookingen afsluttes, være gældende. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster i deres helhed, har du ikke ret til at få adgang til eller til at anvende Sitet.
1.4 Vrbo tillader ikke nogen person at registrere sig på dette Site, medmindre vedkommende kan indgå i juridisk bindende kontrakter. Som følge heraf kan tjenesten kun anvendes af personer på 18 år eller derover.
1.5 Nogle sektioner eller funktionaliteter på Sitet er muligvis kun tilgængelige for Feriegæster, som har oprettet en konto hos os og er logget ind på denne. Vrbo kan tillade Feriegæster at bruge kompatible tredjeparts-ægthedsbekræftelsesudbydere i stedet for e-mail og password, når de logger ind eller opretter sig på Vrbo. Uanset hvordan Feriegæsten logger ind, er Feriegæsten ansvarlig for al aktivitet på dennes konto og skal hemmeligholde passwordet til kontoen. Feriegæsten skal straks underrette Vrbo om eventuel uautoriseret brug af Feriegæstens konto.
1.6 Vrbo kan til enhver tid revidere disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster fra tid til anden på baggrund af f.eks. teknisk udvikling, en ændring i forretningsmodellen, nye/ændrede/ophørte produkter eller funktioner, eller på grund af ændringer i gældende lov. Du vil modtage en meddelelse 15 dage forud for eventuelle ændringer af disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster eller i tilfælde af vores beslutning om at opsige disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster. Du vil blive informeret om sådanne ændringer eller opsigelse via din e-mail som oplyst af dig til Vrbo. Du bør regelmæssigt tjekke denne side for at læse de mest aktuelle Vilkår og Betingelser for Feriegæster, da de er bindende for dig.
1.7 Vrbo kan anmode dig om at udlevere dine personlige oplysninger direkte. Eksempelvis kan Vrbo anmode dig om at udlevere dine kontaktoplysninger såsom fulde navn, telefonnummer og e-mail med henblik på at tilbyde visse funktionaliteter, som f.eks. at gøre det muligt for dig at booke en Bolig. For at få yderligere oplysninger om vores indsamling af personoplysninger og dine rettigheder bedes du læse vores Privatlivspolitik og cookiepolitik. Hvis du har oplyst dit telefonnummer, vil du muligvis i henhold til lokal lovgivning have ret til at blive optaget på listen over personer, som ikke ønsker at blive kontaktet pr. telefon. I Danmark kan du fx blive registreret på Robinsonlisten.

2. Sitet er kun et mødested

2.1 Dette site er et mødested, hvor Feriegæster kan se annoncer for, og finde information om, boliger, der er til leje (“Boliger”) af andre, herunder, udlejere, lejere og agenturer (hver kaldet en “Udlejer” og, sammen med en Feriegæst, kaldet “brugere”). Vi kan også tilbyde andre værktøjer eller tjenester, som giver brugere mulighed for at kommunikere med hinanden og indgå lejeaftaler eller andre transaktioner med hinanden.
2.2 Sitet fungerer udelukkende som et sted, hvor brugerne kan få kontakt med hinanden. Lejeaftaler indgås alene mellem Feriegæsten og Udlejeren. Vrbo er ikke, og bliver ikke, en del af et kontraktmæssigt forhold mellem Feriegæsten og Udlejeren, og Vrbo er som følge af sin webhostingstatus ikke forpligtet til at mægle mellem Feriegæsten og Udlejeren i tilfælde af, at der opstår uenighed mellem dem. Du bekræfter og accepterer, at Feriegæsten og Udlejeren er ansvarlige for udførelse af alle forpligtelser hvad angår sådanne aftaler, og at Vrbo ikke er en del af sådanne aftaler mellem Feriegæsten og Udlejeren, og ikke handler som en agent for eller på vegne af Udlejeren, og Vrbo fralægger sig alt ansvar fra alle sådanne aftaler, selv hvis Sitet formidler booking af en Bolig eller brugen af andre værktøjer, tjenester eller produkter, da Vrbo ikke er en del af noget lejemål eller nogen anden aftale mellem Feriegæster og Udlejere, og Udlejeren ikke er at betragte som en tjenesteudbyder for Vrbo. Vrbo er ikke arrangør eller forhandler af pakkerejser i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Med hensyn til distribution af ferieboliger på hjemmesider, der ikke hører under Vrbo-varemærket, fungerer Vrbo ikke som forhandler af sammensatte rejsearrangementer i henhold til EU-direktiv 2015/2302.
2.3 Udlejere kan være enten individuelle boligejere, der handler med forbrugere som en forbruger, eller ejendomsadministratorer, der handler med forbrugere som en virksomhed. Såfremt du indgår en lejeaftale med en individuel boligejer på forbruger til forbruger-niveau, skal du være opmærksom på, at dit aftaleforhold med denne ikke vil være omfattet af forbrugerlovgivning. Det er udelukkende Udlejeres ansvar at fastslå, hvorvidt de handler som forbruger eller virksomhed, og Udlejer bærer ansvaret for, hvordan denne repræsenterer sig selv overfor Feriegæster i relation til status.
2.4 Feriegæster er ansvarlige for, og accepterer at overholde, alle love, regler og bestemmelser, der er gældende for deres brug af Sitet, deres brug af alle værktøjer, tjenester og produkter, der tilbydes på Sitet, og enhver transaktion, de tager del i enten på Sitet eller i forbindelse med deres brug af Sitet. Feriegæster skal være opmærksomme på, at Udlejere er ansvarlige for og accepterer at overholde alle love, regler og bestemmelser, der gælder ved annoncering og udlejning af deres Bolig såvel som ved varetagelsen af deres boligudlejningsforretning. Vær opmærksom på, at selvom vi ikke er en del af nogen udlejningstransaktion og, i det omfang loven tillader det, ikke påtager os noget ansvar for overholdelse af loven eller bestemmelserne, hvad angår Boliger, der er annonceret på Sitet, kan der forekomme tilfælde, hvor vi alligevel er forpligtet til at videregive information relaterende til en annonce, så vi kan hjælpe myndighederne med undersøgelser, retslige eller administrative handlinger.
Servicegebyrer, der betales af feriegæster
2.5 Servicegebyrer opkræves af feriegæster (”Servicegebyret”), som booker en feriebolig via Vrbos platform og bruger Vrbos betalingsproces, og det beregnes normalt som en procentdel af det samlede lejebeløb (som kan inkludere yderligere gebyrer og skadesdepositummer, der muligvis pålægges af udlejeren). Servicegebyret samt eventuelle gældende skatter, der pålægges af de relevante myndigheder på servicegebyret, vises til feriegæster på bookingtidspunktet og inden den endelige betaling. Afhængigt af lovgivningen i området, hvor feriegæsten og/eller udlejeren er bosiddende, kan servicegebyret være underlagt (eller inkludere) moms, opholdsskat eller andre tilsvarende indirekte skatter, der måtte være gældende. Servicegebyret refunderes kun, hvis udlejeren accepterer afbestilling af feriegæstens booking og refunderer hele lejebeløbet. Udlejere accepterer, at de ikke må opfordre eller rådgive en feriegæst til at undgå eller omgå servicegebyret, der opkræves af Vrbo, og feriegæster accepterer, at de ikke må undgå eller omgå servicegebyret.
2.6 Vrbo kan blive pålagt at opkræve og betale skatter (inklusiv moms, omsætningsskat eller andre lignende skatter) der er tillagt servicegebyret. I tilfælde, hvor det er påkrævet, vil Vrbo give Feriegæsten en faktura, der angiver, hvor meget skat, der blev opkrævet i forbindelse med servicegebyret. Hvis Feriegæsten er berettiget til en dispensation fra indirekte skatter eller tilsvarende i forbindelse med servicegebyret, skal han/hun give Vrbo den påkrævede dokumentation og support for en sådan dispensation.
2.7 Hvis Feriegæsten er en virksomhed, der er momsregistreret, eller en medarbejder i en virksomhed, der refunderer den opkrævede moms, skal den/de oplyse et gyldigt momsnummer til Vrbo såvel som dets relaterede faktureringsadresse, så Vrbo kan anvende omvendt betalingspligt, hvor det måtte være relevant, for servicegebyret. Hvis Feriegæsten har en faktureringsadresse i Irland, er omvendt betalingspligt ikke relevant, og irsk moms vil blive opkrævet.
Opholdsskat
2.8 Opkrævning og overførsel af opholdsskat: Feriegæster er ansvarlige for betaling af belægningskat (som defineret nedenfor). Lovgivningen i retskredsene kan variere, men det kan være et lovkrav at opkræve og overføre disse skatter som en procentdel af lejebeløbet fastsat af Udlejere, et fast beløb pr. dag, et beløb baseret på antallet af gæster, eller andre variationer, og kaldes undertiden "opholdsskat", "hotelskat", "logiskat", "byskat", "indkvarteringsskat" eller "turistskat" ("opholdsskat"). I visse retskredse, såsom i Frankrig, er det kun Feriegæster over 18 år, der kan holdes ansvarlige for betaling af opholdsskat. I visse retskredse, hvor dette er lovligt, kan Vrbo beslutte at opkræve og overføre opholdsskatten direkte på Udlejernes vegne. Hvis det er tilfældet, skal Udlejerne ikke opkræve eller overføre penge fra Feriegæster til byen for denne opholdsskat. I alle retskredse, hvor denne proces indføres, instruerer og autoriserer Udlejerne hermed Vrbo til at opkræve opholdsskat fra Feriegæster på deres vegne, og endvidere at opfylde byens krav til selvangivelse, herunder overførsel af pengene. Ved anvendelse af lov nr. 2017-1775 af den 28. december 2017, bliver opholdsskat i Frankrig løbende opkrævet af Vrbo i relation til bookinger af ferielejeboliger i alle franske byer, som har indført opkrævning og indsamling af opholdsskat (“taxe de séjour au réel”).
2.9 Sitet består af annoncer for Boliger fra Udlejere såvel som indhold fra andre tredjeparter. Udlejeren eller den oprettende tredjepart er ansvarlige for sådant indhold. I det omfang loven tillader det, har vi intet ansvar for sådant indhold, da vi kun giver adgang til indholdet som en service for dig, og giver dig mulighed for at kommunikere direkte med Udlejeren for at forespørge om en Bolig og foretage bookinger hos Udlejeren for at kunne leje en Bolig. Alle dine bookinger foretages direkte hos Udlejeren, og din kontrakt er udelukkende med Udlejeren. Alle sådanne kontrakter bestemmer dine rettigheder, hvad angår beboelse og brug af Boligen, og kan indeholde forpligtelser til at betale yderligere gebyrer og skatter. Vrbo er ikke en del af en sådan kontrakt, og, i det omfang loven tillader det, er Vrbo ikke ansvarlig overfor dig for Udlejerens foranstaltninger, hvad angår Boligen. Som følge af vores webhostingstatus påtegner, støtter, repræsenterer og garanterer vi ikke for sandheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen information i annoncer på Sitet, og heller ikke for meninger/indhold, der er indsendt af tredjeparter. Under henvisning til afsnit 10 og betingelserne for webhosting vil Vrbo fjerne indholdet, såfremt det bliver opmærksom på eller modtager meddelelse om, at indholdet er ulovligt.
2.10 Vrbo giver feriegæster mulighed for at se lejepriser på hjemmesiden i deres foretrukne valuta, og de kan muligvis også betale i deres foretrukne valuta. Forskellige valutamuligheder afhænger generelt af de offentligt tilgængelige valutakurser, og der er ingen garanti for, at det er den bedst mulige kurs. Hvis din foretrukne valuta ikke understøttes under en booking, opkræves betalingen i udlejerens valgte valuta. I alle tilfælde vises valutaen og det præcise beløb, der skal betales, tydeligt på betalingssiden. Vores samlede kompensation kan være påvirket af den valuta, du vælger at betale med. Bemærk, at hvis du betaler i en anden valuta end den, som gælder for dit betalingskort, vil udbyderen af dit kort muligvis opkræve vekselgebyrer, transaktionsgebyrer eller andre gebyrer. 3. Boligannoncer og interaktion med Udlejere
3.1 Bemærk, at Udlejere alene er ansvarlige for al information, herunder billeder, tekst og andet indhold vedrørende de Boliger, de tilbyder (“Annoncer”), såvel som for opdatering samt sikring af (såfremt det er relevant), at de er oversat korrekt.
3.2 Hvis en Feriegæst finder en Bolig, de er interesseret i, kan de, uden at logge på Sitet, sende en anmodning om information til Udlejeren (en “Forespørgsel” eller “Forespørgsler”). Vi kan fra tid til anden tilbyde forskellige nyhedsbreve, der sendes via e-mail, der har til hensigt at forbedre de tjenester, vi tilbyder. Feriegæster kan vælge, hvorvidt de ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Vrbo via e-mail, og kan til enhver tid annullere deres abonnement på disse nyhedsbreve via e-mail Center for Foretrukken Kommunikation. Det kan dog tage lidt tid, inden ændringerne træder i kraft.
3.3 Feriegæsten modtager en bekræftelse fra Vrbo, efter der er sendt en Forespørgsel til Udlejeren.
3.4 Udlejeren kan kommunikere med Feriegæsten direkte i forbindelse med Forespørgslen, og Feriegæster og Udlejere kan også kommunikere med hinanden via Sitet (og via andre værktøjer på Vrbo portalen).
3.5 Hvis en Udlejer har aktiveret online bookinger, kan Feriegæsten udføre en booking online, der skal godkendes eller afvises af Udlejeren inden for 24 timer, undtagen hvor Udlejeren har tilladt "instant booking". En Feriegæst, hvis booking blev bekræftet af Udlejeren, kan betale med sit kreditkort eller, hvor det er muligt, en anden betalingsform på betalingssiden. Online kreditkortbetalinger behandles via den betalingsportal, der tilbydes af enten (1) vores tredjepartsbetalingsudbydere, (2) Vrbo Payments (understøttet af en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder) eller (3) for nogle Udlejere med softwareintegration af Udlejerens egne tredjepartsbetalingsudbydere.
Online betalingstjenesten er underlagt vilkår og betingelser fra tredjepartsbetalingsudbydere og/eller, hvis der benyttes Vrbo Payments, er den underlagt aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering, og Feriegæsten accepterer og bekræfter, at (med undtagelse af Vrbo Payments’ forpligtelser under aftalen om opkrævning af gebyr for indkvartering) Vrbo ikke har nogen kontrol over eller noget ansvar for denne tjeneste.
3.6 Udlejere, som accepterer kreditkort-, bank- eller andre betalingsoplysninger fra feriegæster, forpligter sig til at håndtere og beskytte alle sådanne oplysninger på passende vis i overensstemmelse med gældende love, regler og anbefalinger.
3.7 Kommunikation mellem Feriegæster og Udlejere, der anvender Vrbo-portalen, må ikke inkludere e-mailadresser eller telefonnumre. Husk, at kommunikation på Sitet (eller via et værktøj, der udbydes på Sitet, såsom Vrbo-portalen) er tilgængelig til gennemgang for Feriegæsten og Udlejeren, som tager del i kommunikationen, og kan gennemses af medarbejdere hos og repræsentanter for Vrbo med henblik på at opfylde dennes forpligtelser i henhold til betingelserne for webhosting, og til overvågning med henblik på at lære Feriegæster og Udlejere, hvordan de skal bruge Vrbos platform korrekt, identificere potentiel svindel og sikre overholdelse af Vilkår og Betingelser for Feriegæster. Vrbo beholder en kopi af alle e-mails, som sendes eller modtages via denne service.
3.8 Alene Udlejere og Feriegæster er ansvarlige for indholdet i deres kommunikation med hinanden.

4. Ranking og visning i søgeresultater

Vrbo kan ikke garantere, at en annonce vises i nogen bestemt rækkefølge i søgeresultaterne på et Site. Søgerækkefølgen vil variere afhængigt af de filtre, der bruges af feriegæster, feriegæsternes præferencer samt Udlejers placering, som kan være baseret på ferieboligens egenskaber og kvaliteten af den leverede oplevelse. Ferieboligens egenskaber bliver evalueret på baggrund af en række faktorer, såsom anmeldelser fra feriegæster, faciliteter og ferieboligens beliggenhed. Kvaliteten af den leverede oplevelse er baseret på en række faktorer, såsom kalendernøjagtighed, Udlejers svartider og accept af bookinger, overensstemmelse mellem lejepriser, Udlejers afbestillingsfrekvens og kvaliteten af opholdet. En annonces placering i søgeresultaterne kan også være påvirket af deltagelse i Boost-programmet, som giver nogle Udlejere mulighed for at bruge ’power-ups’, der tildeles under programmet, til at forbedre deres annonces placering i søgeresultaterne. Hvis en annonce er oprettet som abonnementsannonce, kan søgeresultaterne også variere afhængigt af de søgekriterier, der bruges af en bestemt Feriegæst. Visse nye annoncer kan vises på bestemte placeringer på den første side. Vrbo forbeholder sig ret til at anvende forskellige søgealgoritmer eller metoder til at optimere placeringsresultater for bestemte Feriegæsters oplevelser og den overordnede markedsplads. Det kan ikke garanteres, at annoncer, der distribueres på hjemmesider, som ikke hører under Vrbo-varemærket, vises på sådanne hjemmesider i nogen bestemt rækkefølge eller overhovedet. Søgeresultater og -rækkefølge kan se anderledes ud i Vrbos mobilapp, end de ser ud på hjemmesiden. For at optimere søgeoplevelsen for både Udlejere og Feriegæster og forbedre placeringsprocessen forbeholder Vrbo sig retten til at udføre lejlighedsvise test, der vil være begrænsede i varighed, men kan ændre, hvordan vi viser annoncer og søgeresultater.

5. Registrering og oprettelse af en konto

5.1 Hvis Feriegæster ønsker at anvende alle tilgængelige tjenester på Sitet, skal de registrere sig på Sitet. Vrbo tillader ikke nogen person at registrere sig på Sitet, medmindre vedkommende kan indgå i juridisk bindende kontrakter. Efter vellykket fuldførelse af registreringen har Feriegæsten oprettet en brugerkonto for Sitet (en “Konto”).
5.2 En Feriegæst skal, for at kunne oprette en Konto, følge alle instruktionerne fra Vrbo under registreringsprocessen. En Feriegæst kan oprette en Konto med en personlig e-mailadresse, eller alternativt bruge den e-mailadresse og det navn, Feriegæsten har brugt over for tredjeparts ægthedsbekræftelsesudbydere, som er kompatible med Vrbo-registrering.
5.3 Feriegæstens Konto inkluderer information, der kan være tilgængeligt offentligt for andre brugere af Sitet. En Konto inkluderer blandt andet:
 • En dedikeret side, kaldet “Min profil”, hvor Feriegæstens profilnavn angives som et obligatorisk felt. Andre personlige såvel som rejserelaterede oplysninger er valgfri efter Feriegæstens ønske,
 • Mulighed for at oprette en rejsetavle, hvor oplysninger om boliger kan gemmes, organiseres og deles,
 • Mulighed for at publicere anmeldelser af lejede Boliger,
 • Mulighed for at linke til Feriegæstens tredjeparts ægthedsbekræftelsesudbyderkonto. Hvis du logger på eller linker en Konto til en sådan tredjeparts ægthedsbekræftelsesudbyder, accepterer Feriegæsten at overføre sin e-mailadresse og navn fra denne tredjeparts ægthedsbekræftelsesudbyder, og
 • Et link til Udlejerens anmeldelser (som defineret nedenfor).
5.4 Skattelovgivningen kan kræve, at vi opkræver relevant information angående skat fra Feriegæster. Feriegæsten er ansvarlig for at sikre, at al information er korrekt, fuldstændig og ajourført.
5.5 Feriegæster kan når som helst deaktivere deres Konto, og de kan også når som helst fjerne linket til deres Konto og offentlige side fra den pågældende tredjeparts ægthedsbekræftelsesudbyder. Feriegæster kan fjerne linket til deres Konti ved at gå direkte til siden med profilindstillingerne for Feriegæsten. Du forstår og accepterer, at selv om du deaktiverer din Konto, kan data gemmes af Vrbo Group. Du forstår og accepterer også, at data, der relaterer til dine transaktioner med Vrbo Group, kan overføres til og forblive på andre websites, f.eks. Google, hvis Googles søgemaskineteknologi har kopieret indhold fra Vrbo Groups websites eller systemer. For nærmere oplysninger om dine databeskyttelsesrettigheder (f.eks. sletning og indsigt) henvises til vores Privatlivspolitik.
5.6 Vrbo benytter også Google Analytics til at indsamle statistikker om brug af Sitet. Der er nærmere oplysninger i vores Privatlivspolitik og cookiepolitik og i Googles egen privatlivspolitik. Google kan samle data, som de indsamler fra deres forskellige tjenester, inklusive Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inklusive YouTube. Du forstår og accepterer, at Vrbo Group ikke har nogen kontrol over Googles dataindsamling.
5.7 Vrbo tilbyder ikke nogen loyalitets- eller bonusprogrammer på Sites, der hører under Vrbo-varemærket. Annoncer, der distribueres på hjemmesider, som ikke hører under Vrbo-varemærket, kan være kvalificerede til de loyalitetsprogrammer, der udbydes på disse hjemmesider, afhængigt af de gældende vilkår og betingelser på disse hjemmesider.

6. Vrbos rettigheder og forpligtelser

6.1 Vrbo skal gøre sig rimelige bestræbelser på nøjagtigt at gengive fotografier på Sitet, der er overført af Udlejer. Feriegæster accepterer dog, at der kan forekomme afvigelser fra originalfotos ved scanning af ikke digitale billeder og pga. individuelle skærmindstillinger, og at Vrbo ikke har noget ansvar eller erstatningsforpligtelse for sådanne eventuelle afvigelser.
6.2 Endvidere bekræfter du, at Udlejere - og ikke Vrbo (i det omfang loven tillader det) - er ansvarlige for nøjagtigheden af fotos og beskrivelserne, der fremstiller den relevante Bolig.
6.3 Verificering af bruger er vanskeligt på internettet, og vi kan ikke og påtager os ikke ansvar for bekræftelsen af hver brugers påståede identitet. Vi opfordrer Feriegæster og Udlejere til at kommunikere direkte med hinanden via værktøjerne på Sitet, selv om disse ikke giver nogen sikkerhed om identiteten af personen, du kommunikerer med. Vi opfordrer endvidere Feriegæster til at tage andre rimelige foranstaltninger til at kontrollere informationen om Udlejerens identitet, boligen og anden relevant information i bookingen eller den foreslåede booking. Du accepterer at (i) sikre din adgangskode og dit online-id til både din konto hos os og din e-mailkonto, sikkert og strengt fortroligt, og kun videregive dem til personer, der er bemyndiget til at anvende dine konti, (ii) instruere hver person, som du videregiver dit online-id og adgangskode til, at han/hun ikke må give dem til en person, der ikke er bemyndiget til at anvende dine konti, (iii) straks meddele os - samt vælge et nyt online-id og adgangskode - hvis du mener, at din adgangskode til enten din konto hos os eller din e-mailkonto er blevet kendt af en uautoriseret person, og (iv) straks informere os, hvis du bliver kontaktet af en person, der anmoder om dit online-id og adgangskode. Endvidere, hvis vi har mistanke om uautoriseret adgang til din konto, accepterer du, efter vores anmodning, om straks at ændre dit id og adgangskode, samt udføre andre relaterede handlinger, som vi på rimelig vis måtte bede om. Vi fraråder, at du giver andre personer adgang til dit online-id og adgangskode til din konto hos os og din e-mailkonto. Hvis du alligevel giver en person dit online-id og online adgangskode, eller hvis du ikke beskytter denne information tilstrækkeligt, er du ansvarlig for alle transaktioner, som den person udfører via din konto hos os og/eller via din e-mailkonto, selv om disse er bedrageriske eller du ikke havde til hensigt eller ønskede at udføre dem. Vrbo er i dette tilfælde ikke ansvarlig over for dig.
6.4 Du bekræfter, at Vrbo ikke er ansvarlig for at kontrollere din identitet, og ikke er ansvarlig for din adfærd, for Udlejernes eller for etablering af typen, tilstanden eller eksistensen af en Bolig.
6.5 Vrbo kan, hvor det er nødvendigt (herunder for at forhindre svindel hos tredjeparter og i tilfælde af klager, erstatningskrav eller en mulig retssag) oplyse en forholdsmæssig del af Feriegæstens personoplysninger til enhver relevant tredjepart, som formelt har anmodet om sådanne oplysninger skriftligt via deres juridiske repræsentant, en kompetent myndighed eller via en retskendelse, vidnestævning eller et dekret.
6.6 Vrbo forbeholder sig ret til at overføre disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster, og til at tildele eller udbyde i underentreprise en eller flere af dets rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster til en tredjepart eller til en anden part, der tilhører Vrbo Group, men vil ikke gøre dette på en sådan måde, at det forringer eventuelle garantier, som du er berettiget til i henhold til disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Alt indhold, der vises på Sitet, er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Gengivelse af Sitet, helt eller delvist, herunder kopiering af tekst, grafik eller design, er forbudt.
7.2 Feriegæster har tilladelse til at downloade, vise eller udskrive individuelle sider af Sitet som bevis på deres aftale med Vrbo og for at have en kopi af deres bookinger. Den relevante fil eller den relevante udskrift skal tydeligt bære teksten “© Copyright 2020 Vrbo, et Expedia Group-selskab.– Alle rettigheder forbeholdes”.
7.3 Hvis en Feriegæst indsender eller overfører fra Sitet (eller Vrbos portal eller systemer) en given type indhold, herunder tekst og billeder, garanterer Feriegæsten, at han/hun har lovgyldig ret til dette.
7.4 I den grad, at en Feriegæsts anmeldelser eller andet indhold indeholder varemærker eller andre beskyttede navne eller mærker, garanterer Feriegæsten, at han/hun har ret til at anvende disse navne eller mærker.
7.5 Ved at indsende indhold til Sitet giver Feriegæsten Vrbo, Expedia, Vrbo Group og deres tilknyttede virksomheder og associerede selskaber, så længe rettighederne til Indholdet er retligt beskyttet, og efterhånden som Indholdet i medfør af denne aftale gøres offentligt tilgængeligt på Sitet eller andre medier, en ikke-eksklusiv, global licens til sine immaterielle rettigheder til Indholdet, herunder, men ikke begrænset til, ophavs- og varemærkerettigheder, med henblik på anvendelse til Autoriserede Formål som defineret og fastsat nedenfor, men bevarer i øvrigt ejerskabet af Indholdet. I det omfang gældende lovgivning tillader det, frasiger Feriegæsten sig sine ideelle rettigheder eller giver Vrbo Group, Inc., tilladelse til at anvende Feriegæstens ideelle rettigheder i ethvert Indhold.
i) "Indhold": alt tekst, alle beskrivelser, anmeldelser, fotografier, billeder og ethvert andet indhold, som Udlejeren indsender til Sitet.
ii) "Tildelte rettigheder": begrebet omfatter følgende: en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig, uigenkaldelig licens til at reproducere, oversætte, distribuere, offentliggøre, offentligt fremvise og fremføre Indholdet på verdensplan, så længe Indholdet i medfør af denne aftale er offentliggjort på Sitet.
iii) "Autoriserede Formål": reproduktion, oversættelse, distribution, offentliggørelse, offentlig fremvisning og fremførelse af Indholdet på Sitet eller på Vrbos, Expedias eller disses tilknyttede virksomheders eller associerede selskabers websites eller i disses markedsføringsmateriale til brug for egen annoncering, promovering eller markedsføring af Boligen eller for annoncering, promovering eller markedsføring af samme på tredjepartswebsites, samt aktiviteter til opfyldelse af enhver aftale mellem Expedia, Vrbo og/eller disses tilknyttede virksomheder eller associerede selskaber

8. Feriegæsters konti, meddelelser og anmeldelser

8.1 Feriegæster må kun opgive nøjagtig og sand information om hans/hendes identitet, herunder bopælsland, på deres Konto og profilsider, og i enhver kommunikation på Sitet, herunder anmeldelser af Boliger.
8.2 Meddelelser, der sendes via Vrbos systemer, må kun relatere til oprigtige forespørgsler angående booking. Vi tolererer ikke spam eller uopfordrede, kommercielle elektroniske meddelelser af nogen slags. Det er forbudt at misbruge Vrbos systemer, f.eks. ved at sende uopfordrede kommercielle meddelelser (spam) eller opgive personlig information om brugere til en tredjepart, medmindre du har udtrykkelig tilladelse fra brugeren. Anbefalinger via e-mail og Sitet, der overføres via funktionen “Anbefal dette Site”, må kun sendes med modtagerens tilladelse.
8.3 Feriegæster som har foretaget deres booking på Sitet, kan offentliggøre deres anmeldelser af Udlejernes Boliger (“Feriegæsters Anmeldelser”) på Sitet. Udlejeren har mulighed for at se Feriegæstens Anmeldelser og at give deres tilbagemelding. Mere detaljeret information om Feriegæsters Anmeldelser og Udlejers Anmeldelser findes her. Udlejere vil også få mulighed for at vurdere Feriegæsters ophold (”Udlejerens Anmeldelse(r)”), og den/de Udlejers Anmeldelse(r) vil kunne ses af andre Udlejere, du har kontakt med. Når enten Feriegæsten eller Udlejeren har indsendt en anmeldelse, har den anden part 14 dage til at indsende en anmeldelse. I forbindelse med anvendelse af betingelserne for webhosting skal Vrbo fjerne Indholdet, hvis det bliver opmærksom på eller modtager meddelelse om, at Indholdet er ulovligt. Endvidere kan Vrbo, efter forudgående meddelelse til Feriegæsten, afslå at offentliggøre Indhold, ligesom Vrbo også har ret til at fjerne Indhold, som ikke overholder Content Guidelines. Feriegæster kan anke beslutningen om at fjerne Indhold ved at kontakte kundeservice.
Vrbo fraskriver sig ellers udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for en eventuel Feriegæsts anmeldelse, Udlejers anmeldelse eller Udlejers svar i henhold til dets forpligtelser fastsat i webhostingens betingelser (eksempelvis sletning af indhold, der er betegnet som ulovligt). Feriegæster accepterer og giver samtykke til, at Vrbo kan gøre en sådan Udlejers Anmeldelse tilgængelig for andre Udlejere, som Feriegæsten har kontakt med via Sitet. Mere information om Udlejers Anmeldelse-processen kan findes her.
8.4 Bemærk, at Vrbo ikke kan og realistisk set heller ikke har mulighed for at verificere nøjagtigheden eller andet vedrørende Feriegæsters anmeldelser, Udlejers Svar eller Udlejers Anmeldelser.
8.5 Vrbo kræver ikke desto mindre, at alle Feriegæsters Anmeldelser, Udlejers Svar eller Udlejers Anmeldelser og anden kommunikation, der anvender Vrbos systemer, er i overensstemmelse med Retningslinjer for Indhold, og kan afvise at offentliggøre dem, som ikke er overensstemmende. Vrbo hverken redigerer eller på anden måde foretager ændringer af, anmeldelser fra en Feriegæst eller Udlejer. En Feriegæst eller Udlejer kan kontakte kundeservice for at fjerne deres offentliggjorte anmeldelse. Vrbo underretter forinden brugeren om årsagerne til, at indholdet ikke offentliggøres eller er blevet fjernet fra hjemmesiden, og brugeren kan derefter fremsende sine eventuelle kommentarer til Vrbo. Feriegæster kan anke beslutningen om at fjerne Indhold ved at kontakte kundeservice.
Feriegæster accepterer, at de vil overholde gældende love for eksport og/eller forbud. Feriegæsten bekræfter endvidere, at han/hun ikke er på listen udstedt af USA’s regering over forbudte parter, såvel som bekræfter, at dennes alder gør Feriegæsten juridisk myndig til at indgå kontrakt med Vrbo.
8.6 Vrbo foretager normalt ikke identitetskontrol. Hvis Feriegæster har mistanke om, at Udlejeren har afgivet falske oplysninger, er de velkommen til at underrette Vrbo ved at kontakte Customer Service.
8.7 Vrbo opfylder kravene i virksomhedens privatlivspolitik. Yderligere oplysninger findes i vores Privatlivspolitik. Feriegæster skal vide, at Udlejere generelt har givet Vrbo bemyndigelse til at videresende Udlejerens kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, til Feriegæster i forbindelse med booking af en Bolig. Feriegæster kan anmode om, at disse oplysninger afgives ved oprettelse af bevis på booking. Alternativt, kan disse oplysninger gøres tilgængelige for Feriegæsten gennem deres konti.

9. Forbud

Feriegæsten må ikke direkte eller indirekte:
 • Med hensyn til Sitet, dets indhold og databaser indeholdt i Sitet, i nogen form, enten ved hjælp af automatiske enheder eller manuelle processer, udnytte, kopiere, distribuere, gengive, redigere, oversætte, gøre offentligt tilgængeligt eller dekompilere noget af dette.
 • Monitorere indholdet på Sitet eller Vrbos portal eller systemer ved hjælp af robotter, søgerobotter eller andre automatiske instrumenter, forudsat dog at en begrænset undtagelse fra føromtalte eksklusion gives til internetsøgemaskiner med generelt formål (ikke inklusive websites eller søgemaskiner eller andre tjenester, der tilbyder rubrikannoncer eller annoncer om udlejning af boliger, eller nogen anden undergruppe heraf, eller hvis forretning er at udbyde tjenester, som konkurrerer med Vrbo), og ikke-kommercielle offentlige arkiver, som anvender værktøjer til at indsamle information med det ene formål at vise hyperlinks til Sitet, forudsat at de gør dette fra en stabil IP-adresse eller IP-adresser med brug af en let identificerbar agent og er i overensstemmelse med Vrbos robots.txt-fil.
 • Anvende Sitet eller Vrbos portal eller systemer til andre formål end dem, der henvises til i disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster.
 • Anvende Sitet eller værktøjer eller tjenester på Sitet med det formål at booke eller anmode om leje af en bolig, som ikke er en Bolig anført under en gyldig udlejning.
 • Gengive nogen del af Sitet på et andet website eller på anden måde og med brug af en enhed, herunder, men ikke begrænset til, brug af rammer eller et kantmiljø omkring Sitet, eller nogen anden rammekonstruktionsteknik med henblik på at indeslutte nogen del eller noget aspekt af Sitet, eller afspejle eller replikere nogen del af Sitet.
 • Uploade eller sende til Sitet (eller Vrbos portal eller systemer) indhold eller programmer, som på grund af deres størrelse eller art kan beskadige Vrbos computere eller netværk.
 • Inkludere indhold på Sitet (eller Vrbos portal eller systemer), som er en overtrædelse af gældende strafferet eller andre love, eller opfordre til en sådan overtrædelse.
 • Anvende eller få adgang til Sitet eller Vrbos portal eller systemer på en måde, der kan være til skade for computersystemet eller netværket, herunder ved at introducere en virus (en ”virus“ omfatter ethvert program, der introduceres i et system med overlæg, og som har en nyttesløs og/eller destruktiv funktion, f.eks. at vise en irriterende besked eller systematisk overskrive informationerne på brugerens harddisk).
 • Offentliggøre eller sende information, der på nogen måde er falsk, bedragerisk eller misledende, eller udøve en handling som kan anses for at være ”phishing” (enten primær, sekundær eller andet), eller som ville foranledige et strafferetligt eller civilretligt ansvar.
 • Offentliggøre eller sende ulovligt, truende, groft, ærekrænkende, nedgørende, uanstændigt, vulgært, usømmeligt, provokerende, seksuelt eksplicit, pornografisk eller blasfemisk materiale, eller
 • Henvise til Vrbo eller en Vrbo Group-partner på en måde, som kan få nogen til at tro, at Feriegæsten eller et website er sponsoreret af, tilknyttet til eller godkendt af Vrbo eller en Vrbo Group-partner.
Hvis vores automatiske systemer til påvisning af svindel angiver, at din booking eller din konto viser tegn på svindel, misbrug eller mistænkelig aktivitet, kan Vrbo annullere alle bookinger, som er knyttet til dit navn, din e-mailadresse eller din konto og lukke alle tilknyttede konti.

10. Ret til at slette indhold

Feriegæster er ansvarlige for at sikre, at deres kommunikation og publicerede indhold via eller i forbindelse med Sitet, herunder Feriegæsters Anmeldelser og kommunikation med Udlejere, ikke overtræder loven, en persons eller en enheds rettigheder, eller indeholder falsk information, personlige fornærmelser, injurierende, ærekrænkende, nedgørende information og alt, som overtræder ophavsretten, loven om databeskyttelse eller Retningslinjer for Indhold. Vrbo kan gennemse data på Sitet eller Vrbos portal eller systemer og slette dem eller ændre dem, når de ikke længere er korrekte eller opdaterede. Vrbo har ret til, uden præjudice for andre tilgængelige beføjelser, straks at fjerne al kommunikation eller alt indhold fra Sitet, som krænker disse krav, og har ret til at afbryde eller forhindre brugen af en eventuel tilknyttet Konto, uden at dette berører Vrbos forpligtelser ved anvendelse af betingelserne for webhosting. Brugeren vil omgående blive underrettet om årsager til, at disse foranstaltninger er blevet truffet og kan derefter fremsende sine kommentarer til Vrbo.

11. Meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder

11.1 Vrbo Group respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at Feriegæster gør det samme. Vrbo har og håndhæver en politik, hvor brugere ikke gives tilladelse til at indsende materiale, som krænker andres ophavsret, og Vrbo vil under passende omstændigheder ophæve abonnenters og indehaveres konti ved gentagne overtrædelser. Gentagne opslag med krænkende materiale er ophævelsesgrund.
11.2 Krav om ophavsret. Hvis du mener, at der på eller igennem Sitet sker en krænkelse af noget værk, som du har ophavsretten til, jf. Digital Millennium Copyright Act (i USA), E-handelsdirektivet (i EU) eller lignende lovgivning om ophavsretligt beskyttet onlineindhold, udfyld og indsend da venligst en skriftlig Vrbo-klageformular vedrørende krænkelse af ophavsret (“Meddelelsen”) til Vrbos udpegede Copyright Agent (se nedenfor). Ved modtagelse af en sådan Meddelelse vil Vrbo træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder fjernelse af det krænkende materiale fra Sitet og/eller ophævelse af Vrbo-brugerens konto, når det er passende efter omstændighederne.
Meddelelsen skal indeholde:
(1) Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som påstås krænket, eller - hvis Meddelelsen går på krænkelse af flere værker på ét og samme site - en repræsentativ liste over de pågældende værker på det pågældende site.
(2) Identifikation af de billeder eller det materiale, som påstås at krænke dine ophavsretligt beskyttede værker, eller som er genstand for krænkende aktivitet, og som du mener skal fjernes, med tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til, at Vrbo kan lokalisere de pågældende billeder eller det pågældende materiale.
(3) Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og evt. en e-mailadresse, som du kan kontaktes på.
(4) Følgende erklæring: Den beskrevne brug af materialet er efter min bedste overbevisning ikke godkendt af indehaveren af ophavsretten eller dennes repræsentant eller tilladt ifølge lovgivningen.
(5) Følgende erklæring: Oplysningerne i Meddelelsen er korrekte, og jeg erklærer under edsansvar, at jeg (vælg én) (i) er indehaver af eller (ii) har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
(6) Samt fysisk eller elektronisk underskrift af en person, som har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
Send Meddelelsen til Vrbos udpegede Copyright Agent:
Michael R. Graham
c/o Expedia, Inc.
Legal Department – Copyrights
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
United States of America
E-mail: HA-Copyright@expedia.com
Telefon: 206-481-7200
11.3 Kontrameddelelser vedrørende ophavsret. Hvis materiale, du har offentliggjort, er blevet taget ned på grund af et krav om ophavsret, kan du indgive en kontrameddelelse via e-mail eller almindelig post, som indeholder nedenstående oplysninger. Du kan måske søge juridisk rådgivning i den forbindelse. Inkluder venligst følgende oplysninger:
1. Identifikation af det specifikke indhold, der er blevet fjernet eller deaktiveret, samt den placering, hvor indholdet fremgik af Vrbos Site. Oplys venligst URL-adressen, hvis det er muligt.
2. Dit navn, din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
3. En erklæring af, at du accepterer beføjelserne hos distriktsdomstolen for det retlige distrikt, hvor din adresse er beliggende, eller hvis din adresse er uden for USA, for ethvert retligt distrikt, hvor Expedia, Inc. kan findes, og at du accepterer forkyndelse af processen fra den part, som indberettede dit indhold, eller dennes repræsentant.
4. Følgende erklæring: ”Jeg erklærer under edsansvar, at jeg i god tro mener, at indholdet ovenfor er fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller misidentifikation.”
Underskriv dokumentet, og send den skriftlige meddelelse til følgende adresse eller e-mailadresse:
Vrbos udpegede Copyright Agent:
Michael R. Graham
c/o Expedia, Inc.
Legal Department – Copyrights
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
United States of America
E-mail: HA-Copyright@expedia.com
Telefon: 206-481-7200
11.4 Krav om ophavsret. Hvis du mener, at Sitet eller en Boligannonce udgør krænkelse eller misbrug af noget Varemærke, der tilhører dig, udfyld da venligst en skriftlig Vrbo-klageformular vedrørende krænkelse af varemærke og send den til Vrbos Varemærkeagent (se nedenfor). Ved modtagelse af en sådan Varemærkemeddelelse vil Vrbo træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder orientere den Udlejer, der har slået det angiveligt krænkende indhold op, om Meddelelsen med opfordring til at tage stilling til og respondere på den; fjernelse af klart krænkende indhold fra annoncen eller Sitet og/eller ophævelse af Vrbo-brugerens konto, når det er passende efter omstændighederne.
Meddelelsen skal indeholde:
(1) Identifikation af det Varemærke, som påstås krænket. (2) Identifikation af det Site eller de annoncer, hvor Varemærket påstås misbrugt.
(3) Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og evt. en e-mailadresse, som du kan kontaktes på.
(4) Følgende erklæring: Den beskrevne brug af ovenfor anførte indhold er efter min bedste overbevisning hverken godkendt eller tilladt.
(5) Følgende erklæring: Oplysningerne i Meddelelsen er korrekte, og jeg erklærer under edsansvar, at jeg (vælg én) (i) er indehaver af eller (ii) har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
(6) Samt fysisk eller elektronisk underskrift af en person, som har bemyndigelse til at handle på vegne af indehaveren af den eneret, der påstås krænket.
Send Varemærkemeddelelsen til:
Trademark Claims
c/o Expedia, Inc.
Legal Department
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
United States of America
E-mail: HA-Trademarks@expedia.com
Telefon: 206-481-7200
11.5 Meddelelser om patent. Et eller flere patenter ejet af Vrbo Group og/eller Expedias selskaber kan gælde for dette Site og de funktioner og tjenester, som kan tilgås via Sitet. Dele af Sitet drives under et eller flere patentlicenser. Flere patenter afventer.

12. Vrbos ansvar

12.1 Sitet er blot et mødested, der giver dig mulighed for at se Boliger, annonceret på Sitet, kommunikere med Udlejere, hvad angår eventuelle forespørgsler eller spørgsmål, du måtte have eller for at booke en Udlejningsbolig hos en Udlejer. I det omfang loven tillader det, påtager vi os intet ansvar i forhold til en kontrakt, du indgår i med en Udlejer eller for en Bolig, du booker, undtagen i den udstrækning, vi opkræver skatteoplysninger og/eller opholdsskat på Udlejers vegne, og, i det omfang loven tillader det, påtager vi os heller ikke ansvar for handlinger eller undladelser, foretaget af Udlejere eller andre personer eller parter, der har forbindelse med Boligen. Det gælder for alle Boliger, at din kontrakt med Udlejeren og dens vilkår og betingelser gælder for din booking. Disse vilkår og betingelser kan begrænse og/eller ekskludere deres ansvar over for dig, og det anbefales, at du læser dem omhyggeligt inden du foretager en booking.
12.2 Vi giver ikke Udlejere, agenturer eller Feriegæster beskyttelse med ansvarsforsikring, uanset om en bruger tegner forsikring hos en af vores tredjepartstjenester. Feriegæster anbefales at tegne passende rejseforsikring til dækning af deres booking af en Bolig fra en Udlejer, der også dækker det tilfælde, hvor de er nødt til at annullere deres booking. Det er Feriegæstens ansvar at sikre, at den købte forsikring er tilstrækkelig og passende for Feriegæstens særlige behov.
12.3 Som forbruger har du visse rettigheder (herunder, at vi stiller tjenesteydelser til rådighed med rimelig professionel omhu). Intet i de nærværende vilkår vil påvirke dine lovmæssige rettigheder.
12.4 Som hostingudbyder er Vrbo erstatningsansvarlig, såfremt Vrbo bærer skylden. Vrbo er erstatningsansvarlig for det tab eller den skade, du lider, som er et forudseligt resultatet af, at vi ikke har overholdt nærværende Vilkår og Betingelser for Udlejere, eller hvis vi ikke har udvist rimelig professionel omhu, men i det omfang loven tillader det, er vi ikke ansvarlige for alle tab eller skader, som ikke kan forudses. Tab eller skade er forudsigelig, hvis det enten er tydeligt, at det vil indtræffe eller hvis både vi og du, på det tidspunkt, hvor disse vilkår trådte i kraft, var bevidste om, at det muligvis ville indtræffe, f.eks. hvis du har talt med os om det.
12.5 I det omfang loven tillader det, er Vrbo ikke erstatningsansvarlig for påstande, søgsmålsgrunde, krav, tilbagebetalinger, tab, skader, bøder, straffe eller andre omkostninger eller udgifter af en hver art eller type, særlig inklusiv rimelige sagsomkostninger ("påstande"), fremsat af eller foranlediget af tredjeparter, som påstår, der skyldes eller er i forbindelse med: (a) ethvert materiale eller indhold, du har indsendt til Sitet, (b) din anvendelse af ethvert indhold på Sitet, (c) enhver overtrædelse fra din side af disse Vilkår og Betingelser for Udlejere, eller (d) din anvendelse af Boligen, medmindre det er Vrbos skyld. Vrbo fremsender omgående meddelelse til dig, såfremt sådanne påstande fremsættes. Hvis du er utilfreds med Sitet (eller Vrbos portal eller systemer), ikke er enig med en del af disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster, så er dit eneste og eksklusive retsmiddel mod Vrbo at holde op med at anvende Sitet. Intet i disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster må udelukke eller begrænse Vrbo Groups ansvar for dødsfald eller personskade som et resultat af gruppens forsømmelse, ej heller som et resultat af Vrbo Groups bedrageri eller svigagtige oplysninger.
12.6 Godtgørelser vil straks blive behandlet, men tidspunktet for modtagelsen af en hvilken som helst godtgørelse vil variere afhængig af betalingsmetoden og andre anvendte betalingssystemer. Refusioner foretages i samme valuta som den oprindelige betaling. Valutaomregningen vil blive foretaget af den relevante bank med anvendelse af dennes aktuelle valutakurs, som kan være anderledes end den, der var gældende, da du foretog betalingen. Endvidere kan banken modregne eventuelle bankgebyrer, som Feriegæsten måtte være blevet opkrævet i forbindelse med bookingen eller måtte blive opkrævet i forbindelse med refusionen, og en sådan modregning godtgøres ikke af Vrbo.

13. Andet

13.1 Disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster er reguleret af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Irland og er underlagt de irske domstoles ikke-eksklusive værneting, uden at det berører den anvendelige lovgivning og domstolenes værneting i de lande, hvor Feriegæsten er bosat (ifald Feriegæsten er forbruger). Til illustration kan nævnes, at de ufravigelige bestemmelser i dansk lov finder anvendelse og der vil være værneting ved de danske domstole i de tilfælde, hvor Feriegæsten er bosat i Danmark.
13.2 Vrbo anbefaler, at du gemmer din egen kopi af disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster i en separat fil på din enhed eller som en udskrevet kopi.
13.3 Hvis Vrbos ikke reagerer med hensyn til Feriegæstens eller andres brud på disse Vilkår og Betingelser for Feriegæster, udgør dette ikke et afkald på Vrbos ret til at reagere med hensyn til efterfølgende eller lignende brud.
13.4 Afsnittenes overskrifter er kun ment som en henvisning og har ikke indvirkning på fortolkningen eller udarbejdelsen af disse Vilkår og betingelser for Feriegæster.
13.5 Hvis du er forbruger og bosat i Danmark, anerkender og accepterer du følgende:
I tilfælde af en tvist mellem dig og Vrbo kan du anvende traditionel mæglingsproces eller alternativ konfliktløsning som defineret i lovgivningen. Vrbo bruger Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Har du ikke senest 60 dage fra fremsendelse af skriftlig anmodning til Vrbo modtaget tilfredsstillende svar, kan du indbringe tvisten til mediatoren i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af dennes hjemmeside. Mediatoren kan kontaktes på følgende adresse:
Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
nh@naevneneshus.dk
Du kan klage, hvis boligen er beliggende i Danmark eller EU, til Ankenævnet for Feriehusudlejning på: https://www.fbnet.dk/fbnet/forbrugere. Deres adresse er Amagertorv 9, 2., 1160 København K.
Alternativt den Europæiske Kommissions Onlinetvistbilæggelse findes på http://www.ec.europa.eu/odr.
13.6 Du kan finde detaljer om, hvordan du indgiver en klage over en ejendom med Vrbo.