Vilkår og betingelser for konkurrencen
om den originale kontroltårn-lejlighed ("konkurrencen")

 

Når du tilmelder dig konkurrencen, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser (disse "vilkår og betingelser"). Salgsfremmende materialer vedrørende konkurrencen, herunder alle oplysninger om, hvordan man tilmelder sig konkurrencen, udgør også en del af disse vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem eventuelle vilkår, der er nævnt i sådanne salgsfremmende materialer og disse vilkår og betingelser, skal disse vilkår og betingelser have forrang.

1.         Arrangøren af denne konkurrence er HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH ("HomeAway").

2.         Deltagere skal være mindst 18 år gamle med lovlig bopæl i Sverige eller Danmark. Medarbejdere og agenter hos HomeAway eller ethvert af dets datterselskaber eller associerede selskaber samt deres nærmeste familier og medlemmer af deres husstande, og enhver anden person, der på anden måde er forbundet med afviklingen eller gennemførelsen af konkurrencen (herunder uden begrænsning, medarbejdere hos Swedavia AB eller ethvert af ​​dets datterselskaber eller associerede selskaber og deres respektive nærmeste familier og medlemmer af deres husstande), er ikke berettigede til at deltage. HomeAway forbeholder sig ret til at kræve, at deltagere beviser, at de er berettigede til at deltage i konkurrencen. Hvis det viser sig, at vinderen ikke er berettiget til at deltage i konkurrencen, forbeholder HomeAway sig ret til at tildele præmien til en anden deltager, og til at kræve tilbagelevering af enhver præmie, der allerede er tildelt.

3.         Konkurrencen begynder kl. 17.00 centraleuropæisk tid (CET) den 6 juli 2017, og alle tilmeldinger skal være modtaget inden tilmeldingsfristen, kl. 19.00 centraleuropæisk tid (CET) den 15 august 2017.

4.          Konkurrencen vil blive promoveret på konkurrence-destinationssider, der vil blive hostet på HomeAway-hjemmesider i Sverige og Danmark på følgende URL-adresse: www.homeaway.se/lp/arlanda-contest/ eller www.homeaway.se/dk/arlanda-contest/ ("hjemmesiderne"). For at tilmelde dig konkurrencen, skal du: (1) besvare spørgsmålet ”Hvad vil du være mest begejstret for, hvis du vinder konkurrencen, herunder opholdet i rampetårnet?  med 140 bogstaver og tegn og indtaste dit navn, e-mailadresse og postadresse via tilmeldingsformularen online, der findes på hjemmesiderne; og (2) du bliver derefter sendt videre til næste side, hvor du skal angive din ejendom på hjemmesiderne Du skal også angive din accept af konkurrencens vilkår og betingelser ved at afkrydse det relevante felt, og vælge, om du ønsker at modtage markedsføring via e-mail fra Swedavia AB ved at afkrydse det relevante felt. Du kan fravælge modtagelse af e-mails til enhver tid. Tilmeldinger, der indsendes på enhver anden måde, vil ikke blive taget i betragtning: kun dem, der indsendes via den officielle tilmeldingsmetode. Din ejendomsregistrering skal udfyldes og offentliggøres på hjemmesiderne, før fristen for din tilmelding udløber, for at være gyldig, og ejendommen skal være en ny ejendom, der ikke tidligere er blevet anført på hjemmesiderne. Anvendelse af script, makro eller ethvert automatiseret system til at tilmelde sig konkurrencen er forbudt, og tilmeldinger foretaget (eller som lader til være foretaget) ved hjælp af ethvert sådant system, kan blive diskvalificeret. Eventuelle ulæselige, ufuldstændige eller svigagtige tilmeldinger vil blive afvist. Deltagere må højst indsende [1] tilmelding til konkurrencen. Eventuelle yderligere tilmeldinger vil blive diskvalificeret.

5.          Ved at tilmelde dig konkurrencen accepterer du, at dine oplysninger kan blive anvendt af HomeAway til at sende dig e-mails om salgskampagner, begivenheder og produkter, som vi mener kan interessere dig. Se venligst privatlivspolitikken (https://www.vrbo.com/da-dk/info/about_us/privatlivspolitik) for yderligere oplysninger om, hvordan vi håndterer personoplysninger. Du kan fravælge at modtage e-mails til enhver tid.

6.          En (1) vinder vinder et ophold i kontroltårn-lejligheden, der inkluderer følgende:

  1. et 24-timers ophold i den originale kontroltårn-lejlighed, der ligger i Arlanda Lufthavn i Stockholm, til vinderen og op til 3 gæster;

  2. en VIP-koordinator, derat møder vinderen og gæsterne på deres flyrejser, og eskorterer dem til den originale kontroltårn-lejlighed til check-in (til en samlet værdi på 500 euro);

  3. Adgang til loungen for vinderne og deres gæster, før afrejse, har en værdi af 25 euro (inkl. moms) pr. person.

  4. middag for vinderen og gæsterne på ”Pontus in the air”-restauranten i Stockholm Arlanda Lufthavn (op til 80 euro pr. person, inklusive moms);

  5. guidet besøg i det nuværende, funktionsdygtige kontroltårn;

  6. et ophold på tre (3) nætter i en HomeAway-feriebolig (”HomeAway-feriebolig”), der enten ligger i Stockholm, Oslo, Helsinki eller København, til vinderen og op til 3 gæster (op til en samlet maksimumværdi på 1.200 euro, inklusive moms); og

  7. udgifter til transport på økonomiklasse til og fra Stockholm Arlanda Lufthavn og HomeAway-ferieboligen op til en værdi af € 500 (inkl. moms) pr. person for vinderen og op til 3 gæster, hvor sådanne transportudgifter skal bookes og betales af HomeAway i overensstemmelse med paragraf 7 nedenfor. 

7.     De følgende vilkår gælder for præmien:

a)     Opholdet i kontroltårn-lejligheden vil kun være tilgængelig for check-in den 13. september 2017 og check-ud den 14. september 2017.

b)     Den originale kontroltårn-lejlighed er ikke tilgængelig for kørestolsbrugere.

c)     Hver vinder kan vælge, hvilken hovedstad de ønsker at bo i. Valgmulighederne er Stockholm, Oslo, Helsinki og København. HomeAway vil derefter vælge HomeAway-boligen i den pågældende by. Opholdet i HomeAway-boligen skal finde sted på de tre fortløbende nætter efter vinderens ophold i den originale kontroltårn-lejlighed.

d)     Transport: HomeAway og hver vinder vil samarbejde om at sikre rejse til og fra Stockholm Arlanda Lufthavn og HomeAway-ferieboligen op til en maksimal værdi af € 500 pr. person (inklusive eventuelle gældende skatter). Vinderen skal agere rimeligt i samarbejdet med HomeAway om at finde passende transport, og når en sådan transport er aftalt og valgt, vil HomeAway booke og betale for en sådan transport på vegne af vinderen og dennes gæster. Eventuelle bookede flyrejser vil kun være på økonomiklasse. Rejsen er yderligere underlagt flyselskabets vilkår, betingelser og politikker. I tilfælde af, at rejsen ikke er booket inden for 10 hverdage efter accept af præmien (via e-mailbekræftelse fra vinderen) som følge af vinderens manglende samarbejde med HomeAway, forbeholder HomeAway sig ret til at tilbagekalde præmien uden eventuelt erstatningsansvar over for vinderen (eller nogen af dennes gæster) eller forpligtelse til at tildele eventuel alternativ præmie eller kompensation. I tilfælde af, at vinderen ønsker at arrangere transport, der koster over € 500 (inkl. moms) pr. person, skal vinderen være personligt ansvarlig for eventuelle transportudgifter ud over de € 500 (inkl. moms) i transportgodtgørelse pr. person.

e)     Vinderen af ovenstående præmie er ansvarlig for at betale alle relaterede omkostninger, der ikke specifikt er angivet i disse vilkår og betingelser, herunder (hvis relevant) måltidsudgifter, lommepenge, forsikring, eventuelle transportudgifter, der overstiger de ovenfor anførte, og som refunderes af HomeAway som en del af præmien, og alle andre ekstraudgifter. I tilfælde af, at vinderen vælger at rejse med færre end tre gæster, vil vinderen ikke blive kompenseret for den ubrugte gæsteværdi-del af præmien og HomeAway vil ikke have nogen yderligere forpligtelser over for vinderen. Hvis vinderens ledsager er en mindreårig, skal den mindreårige være mindst 5 år gammel og ledsaget af hans eller hendes forældre eller værge som enten er vinderen eller en af ​​gæsterne. Vinderen og deres gæster er ansvarlige for at indhente gyldige pas og visa og, hvis det er relevant, sørge for passende vaccinationer til udlandsrejser. Vinderne er også personligt ansvarlige for eventuelle personlige eller andre ekstraudgifter og eventuel moms, nationale og/eller lokale skatteforpligtelser, der afholdes ved accept eller brug af præmien, der ikke udtrykkeligt er nævnt i disse vilkår og betingelser. Præmien er som angivet og kan ikke byttes eller overføres. Der er ingen kontanter eller andet alternativ til præmien, hverken helt eller delvist. Ved at deltage i konkurrencen, accepterer vinderen og deres gæster, at præmien tildeles "som beset", og at hverken HomeAway eller nogen af ​​dets datterselskaber eller associerede selskaber afgiver eventuelle erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til præmien. Ferieboligen er underlagt de sædvanlige booking-vilkår og -betingelser på hjemmesiderne og eventuelle vilkår og betingelser (herunder betingelser vedrørende skade), der kan være relevante, og som håndhæves af boligejeren af HomeAway-ferieboligen, som skal leveres til vinderne. For at undgå tvivl, vil vinderen være ansvarlig over for HomeAway for eventuelle skader på HomeAway-ferieboligen. I tilfælde af eventuelle skader på HomeAway-ferieboligen, skal vinderne refundere eller betale HomeAway for omkostningerne til udbedring af den forvoldte skade.

8.     Vinder af konkurrencen vil være de deltager, som indsender det mest kreative svar på spørgsmålet ” Hvad vil du være mest begejstret for, hvis du vinder konkurrencen, herunder opholdet i rampetårnet?". Vinder kåres den 24. august 2017 af et dommerpanel bestående af to repræsentanter for HomeAway og et uafhængigt medlem af JMWGolin. Dommernes afgørelse er endelig.

9.          Deltagerne accepterer, at eventuel ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder forbundet med deres tilmelding til konkurrencen ejes af HomeAway, og i denne forbindelse, ved at tilmelde sig konkurrencen, accepterer deltagerne hermed ubetinget og uigenkaldeligt at overdrage til HomeAway, som juridisk og retmæssig ejer og med fuld adkomstgaranti, i form af nuværende overdragelse af alle nuværende og fremtidige rettigheder, alle rettigheder, adkomst og interesse i alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller som følge af deres tilmelding til konkurrencen, i den fulde varighed af sådanne rettigheder. I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, accepterer deltagerne hermed også, at give uigenkaldeligt og ubetinget afkald på enhver og alle moralske og lignende rettigheder i deres tilmelding til konkurrencen, og til at forpligte sig til at udføre alle de dokumenter, der med rimelighed kræves af HomeAway for at perfektionere overførslen eller overdragelsen af alle rettigheder, adkomst og interesser, der henvises til i disse vilkår og betingelser, til HomeAway. Deltagere erklærer hermed og garanterer, at de har alle nødvendige rettigheder til at tildele de rettigheder, der er fastsat i dette afsnit 8, og at alle materialer, der indgår i deres tilmelding til konkurrencen, og enhver brug af sådanne materialer af eller på vegne af HomeAway, overholder alle gældende love, regler og bestemmelser og ikke krænker eller på anden måde overtræder intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende eventuel tredjepart.

Desuden erklærer og garanterer deltagerne, at de har indhentet alle rettigheder, licenser og tilladelser, der er nødvendige, skriftligt, fra enhver person, som kan have bidraget til at skabe og/eller medvirker i deres tilmelding, og at deres tilmelding til konkurrencen fuldt ud overholder disse vilkår og betingelser, og: (a) er deres originale værk og ikke indeholder et værk tilhørende en tredjepart, eller hvis det indeholder et sådant værk, at de har indhentet alle rettigheder, licenser og tilladelser, der er nødvendige, skriftligt; (b) ikke tidligere er blevet indsendt til nogen konkurrence eller anden kampagne, og ikke har vundet en pris eller præmie af nogen art; (c) ikke indeholder nogen brug af navne, gengivelser, fotografier eller andre identificerende elementer, helt eller delvist, af eventuel person, levende eller død, uden tilladelse (bevis for dette skal gives til HomeAway efter anmodning herom); (d) ikke indeholder varemærker, logoer eller ophavsretligt beskyttet materiale, der tilhører tredjeparter uden tilladelse (herunder, men ikke begrænset til, selskabsnavne, musik, fotografier, klip fra film eller tv-programmer eller lydspor, kunstværk, eller billeder offentliggjort på eller i hjemmesider, tv, film eller andre medier); (e) ikke er underlagt nogen tredjepartsaftaler, og HomeAway vil ikke være forpligtet til at betale eller pådrage sig noget beløb til eventuel person eller enhed som følge af dens anvendelse (som angivet i disse vilkår og betingelser) eller udnyttelse af idéen eller videoen eller rettighederne deri; (f) ikke bagvasker, forvansker eller indeholder nedsættende bemærkninger eller andet indhold, der negativt kunne påvirke HomeAway eller andre personer og/eller enheders navn, omdømme eller goodwill (efter HomeAways eget skøn); (g) ikke indeholder pornografisk eller seksuelt indhold, hadefuldt eller diskriminerende indhold af nogen art (herunder racisme, sexisme osv.), ikke indeholder indhold, der fremmer vold eller skade på et andet levende væsen eller ethvert andet stødende, obskønt eller upassende indhold (efter HomeAways eget skøn); (h) ikke indeholder trusler af nogen art eller noget, der kan skræmme, chikanere eller mobbe nogen, eller invadere nogen persons privatliv (efter HomeAways eget skøn); (i) ikke overtræder eventuel gældende lokal, statslig, regional, national eller international lov eller indeholder indhold, der tilskynder til eller giver instrukser i en strafbar handling; (j) ikke indeholder, henviser til, eller nævner nogen mærker, der konkurrerer med HomeAway; og (k), ikke indeholder nogen kendte vira, trojanske heste, orme eller lignende software, som på nogen måde kan inficere eller påvirke HomeAways hardware eller softwaresystemer. HomeAway forbeholder sig ret til at fjerne eller midlertidigt suspendere ethvert indsendt indhold fra konkurrencen, hvis selskabet har mistanke om eventuel overtrædelse af disse vilkår og betingelser, eller hvis selskabet modtager eventuel klage fra en tredjepart vedrørende et sådant indhold.

10.       Vinderen vil få besked senest den 25. august 2017 via e-mail til den e-mailadresse, der blev oplyst ved tilmelding. Vinderen kan være forpligtet til at fremvise gyldig legitimation, før vinderen modtager sin præmie. HomeAway forbeholder sig ret til at diskvalificere vinderen (og/eller enhver af deres gæster), hvis Swedavia AB kræver det, og til at vælge en alternativ vinder eller informere vinderen om, at vinderen skal vælge en anden gæst. Hvis eventuelle e-mails til vinderen returneres, fordi de ikke kan leveres, forbeholder HomeAway sig ret til at tildele præmien til en anden deltager. Hvis vinderen ikke har gjort krav på deres præmie inden den 28. august 2017, hvilket også er angivet i vindermeddelelsen, forbeholder HomeAway sig ret til at tildele præmien til en anden deltager.

11.       For at undgå tvivl, påtager HomeAway sig ikke noget erstatningsansvar (for at levere præmien, en alternativ præmie eller enhver form for kompensation), hvis vinderen (og/eller en af deres gæster) af en eller anden grund (herunder, men ikke begrænset til, fordi en vinder og/eller en af dennes gæster viser sig ikke at være berettiget til at deltage i konkurrencen i henhold til disse vilkår) ikke er i stand til at gøre krav på præmien.

12.       I tilfælde af, at HomeAway, grundet årsager uden for HomeAways rimelige kontrol og ikke relateret til vinderen, ikke er i stand til at tildele præmien, som beskrevet i disse vilkår og betingelser, forbeholder HomeAway sig ret til at tildele en præmie af lignende art, og en tilsvarende værdi, eller, efter eget skøn, den kontante værdi af præmien.

13.       Ved at tilmelde sig konkurrencen, accepterer deltagerne, at deres fornavne og forkortede efternavne og foto vises i reklamemateriale i forbindelse med konkurrencen uden yderligere henvisning, betaling eller anden kompensation. Dette omfatter at gøre fornavn og forkortede efternavn på vinderen tilgængeligt på hjemmesiden og på Facebook mellem den 25. august og 30. september 2017. Vinderens fornavn og forkortede efternavn vil også blive gjort tilgængelig for deltagere og offentligheden efter anmodning ved at sende en anmodning til Marketing Department, Stockholm Flight Tower Competition, HomeAway, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH senest den 31. august 2017. Hvis de ønsker det, kan vinderen meddele HomeAway, at de ikke ønsker, at deres data skal vises i reklamemateriale i forbindelse med konkurrencen.

14.       HomeAway vil indsamle og behandle deltagernes personoplysninger, og de vil blive delt med HomeAways agenter og associerede selskaber (herunder dem uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) i det omfang, det er nødvendigt for at afvikle konkurrencen, herunder for at præmien kan leveres til vinderen. Hvis deltagerne ikke giver nogen af ​​de obligatoriske oplysninger, der anmodes om ved tilmelding og deltagelse i konkurrencen, må de ikke deltage i konkurrencen. Deltagernes navne og andre personlige oplysninger fra deres tilmelding til konkurrencen vil blive indsamlet og opbevaret af HomeAway og dets associerede selskaber (herunder dem uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og opbevaret i overensstemmelse med den gældende privatlivspolitik, der er på plads fra tid til anden (se https://www.vrbo.com/da-dk/info/about_us/privatlivspolitik).

15.       Med undtagelse af uagtsomhed, vil HomeAway ikke være ansvarlig for eventuelle materielle skader, tab eller personskader som følge af deltagernes tilmelding til konkurrencen eller deres accept og/eller brug af præmien, eller for tekniske, hardware- eller softwarefejl, mistede, defekte eller utilgængelige netværksforbindelser eller vanskeligheder af enhver art, der kan begrænse eller forhindre deres evne til at deltage i konkurrencen. HomeAway vil ikke være ansvarlig for mistede, beskadigede, ødelagte, ufuldstændige, ulæselige eller på anden måde ulæselige tilmeldinger. Bevis for postforsendelse er ikke bevis for HomeAways modtagelse af en eventuel tilmelding. Intet i disse vilkår og betingelser begrænser på nogen måde HomeAways erstatningsansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af selskabets uagtsomhed eller for ethvert andet anliggende, hvor erstatningsansvaret ikke kan begrænses ved lov.

16.       Enhver deltager, der tilmelder sig eller forsøger at tilmelde sig konkurrencen på en måde, der efter HomeAways rimelige skøn er i strid med disse vilkår og betingelser eller i sagens natur er uretfærdig over for andre deltagere (herunder, uden begrænsning, manipulation med afviklingen af konkurrencen, snyd, hacking, bedrag eller anden urimelig spillepraksis såsom en hensigt om at genere, misbruge, true eller chikanere andre deltagere eller HomeAway og/eller enhver af dets agenter eller repræsentanter) kan udelukkes fra konkurrencen efter HomeAways eget skøn. Endvidere, hvor sådanne handlinger væsentligt har forringet konkurrencen, kan HomeAway efter eget skøn tilføje yderligere faser til konkurrencen, som HomeAway mener er nødvendige for at løse eventuelle problemer, der opstår som følge af sådanne handlinger.

17.       Alle HomeAways beslutninger i forhold til konkurrencen er endelige og HomeAway vil ikke indgå i nogen korrespondance med deltagerne.

18.       Disse vilkår og betingelser er underlagt engelsk lovgivning. Domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv kompetence til at behandle enhver tvist eller ethvert krav, der opstår i forbindelse med konkurrencen eller disse vilkår og betingelser.

check