PDF

Vilkår og Betingelser for feriegjester

Sist oppdatert: 6. Juni 2022

1. Introduksjon

1.1 Reisevilkårene er en bindende kontrakt mellom EG Vacation Rentals Ireland Limited og feriegjester.
Vrbos virksomhet i Europa administreres av EG Vacation Rentals Ireland Limited med adresse 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ireland og med organisasjonsnummer 673084 («Vrbo», «vi» «vår» «oss” »). Vrbo er et indirekte datterselskap av Expedia Group, Inc. («Expedia») i USA. Vrbo tilbyr en online-plattform med forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner («Vrbo-plattformen»), som lar utleiere og forvaltere annonsere ferieboliger og lar feriegjester velge ferieboliger og kommunisere med utleiere og forvaltere (samlet omtalt som «Tjenesten»). Tjenestene leveres via landsspesifikke nettadresser, inkludert via nettstedet www.vrbo.com/no-no, gjennom Vrbo sine plattformer og systemer og gjennom mobilapplikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet omtalt som «Portalen»). Betaling for bookinger som gjøres via Portalen («Betalingstjenestene») administreres av tredjepart betalingsleverandører og/eller Vrbo eller Vrbo Group (som definert nedenfor) sine tilknyttede selskaper avhengig av valutaen («Vrbo Payments») levert gjennom tredjepart betalingsleverandører. Begrepet «Vrbo Group» omfatter i disse vilkårene, kun for enkelhets skyld og ikke ellers, Expedia, Vrbo og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper.
1.2 Disse vilkårene («Reisevilkårene») gjelder for forholdet mellom Vrbo og ethvert individ som bruker eller får tilgang til Portalen og dens innhold og tjenester som er tilgjengelig der i form av å være en feriegjest eller potensiell feriegjest, og som ikke bruker Portalen som en utleier av ferieboliger eller ferieboligforvalter (hver for seg en «feriegjester» eller «du»). Feriegjester omfatter personer som bruker Portalen til å innhente informasjon om og til å bestille bolig, enten det er til forretnings- eller fritidsformål, fra utleiere eller forvaltere av slike boliger. Booking av ferieboliger gjennom Portalen styres av disse Reisevilkårene, mens booking av hotellrom gjennom Portalen styres av Expedia Partners Solutions reisevilkår.
1.3En feriegjest sin bruk av tjenestene på en nettside er underlagt vilkårene og betingelsene på Vrbo-nettstedet som bookingen er fullført med (og ikke nødvendigvis Vrbo-stedet hvor ferieboligen opprinnelig ble oppført). Dersom det er motstrid mellom reisevilkårene på Vrbo-portalen der ferieboligen først ble publisert, og på den portalen hvor bookingen ble gjennomført, er det reisevilkårene for Vrbo-portalen der bookingen ble gjennomført som gjelder. Hvis du ikke fullt ut samtykker til Reisevilkårene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller ellers bruke Portalen.
1.4 Vrbo tillater ikke noen å registrere seg på denne Portalen med mindre de er i stand til å inngå juridisk bindende avtaler. Som en konsekvens kan Tjenestene bare brukes av personer i alderen 18 og over.
1.5 Noen seksjoner eller funksjoner på Portalen kan være begrenset til de feriegjestene som har laget en brukerkonto hos oss og er logget inn på brukerkontoen. Vrbo kan i stedet for å bruke e-post og passord, tillate feriegjester å bruke kompatible tredjepartsautentiseringsleverandører for å logge inn eller registrere seg på Vrbo. Uavhengig av hvordan feriegjester logger seg inn, er feriegjesten ansvarlig for all aktivitet som skjer på brukerkontoen og på beskytte brukerkontoens passord. Feriegjesten vil umiddelbart varsle Vrbo om uautorisert bruk av feriegjestens brukerkonto.
1.6 Vrbo kan endre Reisevilkårene fra tid til annen, for eksempel på grunn av teknisk utvikling, endringer i sin forretningsvirksomhet, ved nye eller endrede eller utgåtte varer eller tjenester, eller på grunn av relevante lovendringer. Du vil motta et varsel 30 dager i forkant om eventuelle endringer eller vår oppsigelse av disse Reisevilkårene. Vi vil varsle deg om endringer eller oppsigelse av Reisevilkårene via e-postadressen du har oppgitt til Vrbo. Du bør besøke denne nettsiden regelmessig for å se de nyeste Reisevilkårene fordi de er bindende for deg.
1.7 Vrbo kan be deg om å gi personlig informasjon direkte. For eksempel kan Vrbo be deg om å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel fullt navn, telefonnummer og e-postadresse, for å aktivere enkelte funksjoner som din booking av ferieboliger. For mer informasjon om personopplysningene vi samler inn og dine rettigheter, vennligst les vår personvernpolicy og retningslinjene for informasjonskapsler. Hvis du har oppgitt ditt telefonnummer, vær oppmerksom på at du i henhold til lokale regler kan ha rett til å registrere deg på en reservasjonsliste. For eksempel i Norge, kan du registrere deg i Reservasjonsregisterert.

2. Grunnleggende

2.1 Portalen er et sted der feriegjester kan se informasjon om ferieboliger som er tilgjengelig for leie («ferieboliger») fra andre, inkludert utleiere av ferieboliger, leietakere og forvaltere (hver for seg en «Utleier», og sammen med en feriegjest, «brukere»). Vi kan også tilby andre verktøy og tjenester som tillater brukere å kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner med hverandre.
2.2 Portalen fungerer kun som et bindeledd mellom brukerne, og har kun en formidlende funksjon. Leieavtaler inngås kun mellom feriegjester og Utleier. Vrbo er ikke og blir ikke part i noen avtaleforhold mellom feriegjester og utleier, og er i kraft av sin stilling som markedsplass på nettet ikke forpliktet til å megle mellom feriegjester og utleier i tilfelle eventuelle tvister oppstår mellom dem. Du samtykker i at det er feriegjester og utleier som er ansvarlige for forpliktelser som oppstår under kontraktsforholdet mellom feriegjester og utleier, at Vrbo ikke er en avtalepart i slike avtaler, handler ikke som en agent/representant på utleieres vegne og fraskriver seg alt ansvar med opphav i slike avtaler selv om Portalen tilrettelegger for en booking av en feriebolig eller bruk av andre verktøy, tjenester eller produkter, da Vrbo ikke er en avtalepart i noen slike leieavtaler eller andre avtaler mellom feriegjester og utleiere, og utleiere anses ikke som Vrbos tjenesteleverandører. Vrbo er ikke en organisator eller selger av pakkereiser under Directive (EU) 2015/2302. Med tanke på annonsering av ferieboliger på nettsteder som ikke er tilknyttet Vrbo, fungerer ikke Vrbo som tilrettelegger av tilknyttede reisetjenester i henhold til Directive (EU) 2015/2302.
2.3 Utleierne kan enten være individuelle ferieboligutleiere som opererer på forbruker-til-forbrukerbasis, eller ferieboligforvaltere som driver på næringsdrivende-til-forbrukerbasis. Hvis du inngår en leieavtale med en utleier på forbruker-til-forbrukerbasis, vær oppmerksom på at forbrukerlovgivningen ikke gjelder i for kontrakten med utleieren. Utleieren er eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de opererer som forbruker eller næringsdrivende, og for eventuelle fremstillinger de gir til feriegjester med hensyn til deres status.
2.4 Feriegjester er ansvarlig for, og aksepterer å overholde, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for deres bruk av Portalen, bruk av ethvert verktøy, tjeneste eller produkt som tilbys via Portalen, og enhver transaksjon de deltar i på Portalen eller i forbindelse med deres bruk av Portalen. Feriegjesten bør være oppmerksom på at utleierne har et ansvar for å overholde all lovgivning, regler og bestemmelser av betydning for annonsering og utleie av ferieboliger, samt utførelse av dette som næringsdrivende. Vær oppmerksom på at selv om vi ikke er part i noen utleietransaksjon og, i den grad det er lovmessig tillatelig, ikke påtar oss noe ansvar for juridisk eller forskriftsmessig overholdelse av bestemmelser knyttet til ferieboliger som er oppført på Portalen, kan det være omstendigheter der vi likevel er forpliktet til å gi opplysninger om enhver annonse, i forbindelse med etterforskning fra offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, rettstvister eller forvaltningsprosesser.
Tjenestegebyr for feriegjester
2.5 Tjenestegebyret skal betales av feriegjester («tjenestegebyr») som bestiller en feriebolig som stammer fra Vrbo-plattformen, ved å bruke Vrbo-betalingsmåten. Gebyret utgjør vanligvis en prosentandel av den totale leieprisen (som kan omfatte flere gebyrer samt utleiers skadedepositum). Tjenestegebyret, pluss eventuelle skatter som kreves for gebyret av den aktuelle jurisdiksjonen, vises til feriegjesten ved booking og før endelig betaling. Avhengig av lovene som gjelder i jurisdiksjonen der feriegjesten og/eller utleieren oppholder seg, kan det også kreves mva., turistskatt eller lignende indirekte skatter i forbindelse med gebyret. Tjenestegebyret refunderes kun hvis utleieren godtar en feriegjests avbestilling og tilbakebetaler hele leiebeløpet. Utleiere godtar at de ikke skal oppfordre eller råde feriegjester til å prøve å omgå eller unngå å betale tjenestegebyret som belastes av Vrbo, og feriegjester skal heller ikke omgå eller unngå å betale det.
2.6 Vrbo kan være pålagt å kreve og innbetale skatter (inkludert mva., omsetningsavgifter eller tilsvarende) på Tjenestegebyret. Der det er nødvendig, vil Vrbo gi feriegjester en faktura som spesifiserer skatter og avgifter som belastes på Tjenestegebyret. Hvis feriegjester har rett til fritak fra skatter eller tilsvarende på Tjenestegebyret, må de fremskaffe og oversende nødvendig dokumentasjon og støtte for slikt unntak til Vrbo.
2.7 Hvis feriegjesten er en mva.-registrert forretningsreisende eller ansatt i et selskap med momsrefusjon, må de oppgi et gyldig mva.-nummer og faktureringsadresse til Vrbo, slik at Vrbo kan gjennomføre tilbakebetaling, der det er aktuelt, for Tjenestegebyret. Hvis feriegjester har faktureringsadresse i Irland gjelder ikke momsrefusjonsordningen, og mva. i Irland vil påløpe.
Oppholdsskatt
2.8 Innkreving og betaling av Oppholdsskatten: Feriegjester er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt (som definert nedenfor). Lovgivningen i jurisdiksjonene kan variere, men disse skattene kan bli pålagt og bli innkrevet og overført som en prosentandel av Leiebeløpet satt av utleiere, et fast beløp per dag, beløp basert på antall gjester eller andre variabler, og kalles noen ganger «forbigående innkvarteringsskatt», «hotellskatt,» «innkvarteringsskatt,» «byskatt,» «romskatt» eller «turistskatt» («Oppholdsskatt»). I visse jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike, er det bare feriegjester i alderen 18 år og over som er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt. Andre unntak fra betalingen av Oppholdsskatten kan gjelde. I så fall skal feriegjester kreve tilbakebetaling fra den relevante lokale myndigheten som har ansvaret for å samle Oppholdsskatten. I visse jurisdiksjoner, hvor loven tillater dette, kan Vrbo samle inn og overføre Oppholdsskatten på vegne av utleierne. I slike tilfeller vil utleierne ikke ha noen rutiner for innkrevingen fra feriegjester og innbetalingen av denne Oppholdsskatten til byen. I alle jurisdiksjoner der en slik prosess gjelder, pålegger og godkjenner utleieren herved at Vrbo samler Oppholdsskatten fra feriegjester på deres vegne og oppfyller de relevante skatteansvarskravene, herunder betalingen. Ved anvendelse av Lov 2017 -1775 datert fra 28. desember 2017, vil Oppholdsskatt i Frankrike bli innkrevet av Vrbo i forhold til bookinger gjort for ferieleie i alle franske byer som har innført oppholdsskattinnkreving og -betaling («taxe de séjour au réel»).
2.9 Portalen består av annonser for ferieboliger til utleie fra utleiere og innhold fra tredjeparter. Det er utleieren eller tredjeparten som har ansvar for dette innholdet. Vrbo påtar seg ikke ansvar for slikt innhold i den grad det er lovmessig tillatelig; Vrbo gjør kun innholdet tilgjengelig, slik at feriegjester og utleier har muligheten til å kommunisere direkte samt å bestille og leie ferieboligen. Alle bookinger gjøres direkte til utleier, og kontrakten inngås bare direkte med utleier. En slik kontrakt vil regulere din rett til å bruke ferieboligen, og kan inneholde forpliktelser til å betale tilleggsavgifter og avgifter. Vrbo er ikke en part i noen slik kontrakt, og Vrbo har ikke, i den grad det er lovmessig tillatelig, noe ansvar for utleiers levering av ferieboligen. I kraft av vår stilling som markedsplass på nettet vil vi ikke støtte, godkjenne, representere eller garantere for sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten ved opplysninger i annonsene på Portalen eller eventuelle meninger/innhold som er lagt inn av tredjeparter. I tillegg til klausul 10, og i henhold til web hosting-status, vil Vrbo fjerne innholdet hvis det blir oppmerksom på eller blir varslet om at innholdet er ulovlig.
2.10 Vrbo lar feriegjestene se prisene på nettstedet i den valutaen de selv ønsker, og kan gjøre det mulig for feriegjestene å betale i den valutaen de selv ønsker. De ulike valutaene som vises, baserer seg vanligvis på offentlig tilgjengelige valutakurser og kan ikke garanteres å følge de beste tilgjengelige valutakursene. Hvis din ønskede valuta ikke er tilgjengelig for en booking, vil betalingen foregå i utleierens valgte valuta. Uansett vil du bli vist gjeldende valuta og presist beløp på betalingssiden. Vår totale kompensasjon kan påvirkes av valutaen du velger for betaling. Vær oppmerksom på at hvis du betaler i en annen valuta enn den du har på kortet, kan banken eller kortutstederen kreve vekslingsgebyr, transaksjonsgebyr eller andre tilleggsgebyrer.

3. Ferieboligannonser og samhandling med utleiere

3.1 Vær oppmerksom på at utleiere er ansvarlige for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, knyttet til ferieboliger de tilbyr («annonser»), for å oppdatere dem og sikre (der det er relevant) at de er riktig oversatt.
3.2 Hvis en feriegjest finner en feriebolig av interesse, kan de sende en informasjonsforespørsel til utleier (en «Henvendelse» eller «Henvendelser») Vi kan tilby ulike e-postnyhetsbrev fra tid til annen, for å forbedre tjenestene som vi tilbyr. Feriegjester kan velge om de ønsker å få tilsendt nyhetsbrev på e-post fra Vrbo, og kan slutte å motta slike nyhetsbrev fra Vrbo når som helst via Communications Preference Centre, selv om det kan ta noe tid før innstillingene trer i kraft.
3.3 Feriegjester vil motta en bekreftelse fra Vrbo når en Henvendelse er sendt til utleier.
3.4 Utleier kan deretter kommunisere med feriegjester direkte i forbindelse med Henvendelser, og feriegjester og utleier kan også kommunisere med hverandre via Portalen (og via andre verktøy på Vrbo-plattformen).
3.5 Dersom en utleier tilbyr booking på nett, vil feriegjester ha mulighet til å bestille på nett, og en slik booking skal godkjennes eller avvises av utleier innen 24 timer, unntatt der utleier har godkjent øyeblikkelig booking. For betaling på nett, skal feriegjester, hvis booking er bekreftet av utleier, kunne betale med kredittkort eller andre tilgjengelige betalingsmetoder, via betalingssiden. Kredittkortbetalinger på nett behandles gjennom betalingsportalen som tilbys enten (1) gjennom Vrbos tredjeparts betalingsformidlere, (2) via Vrbo-betalinger (ved hjelp av en tredjeparts betalingsformidler), eller, (3) slik tilfellet er for enkelte integrerte utleiere, gjennom utleiers egen tredjeparts betalingsformidler. Ved bruk av nettbetalingstjenesten gjelder vilkårene til betalingsleverandøren og/eller, dersom Vrbo Payments anvendes, Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering, og feriegjesten samtykker (med unntak av Vrbo Payments plikter under Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering) til at Vrbo ikke har kontroll over eller ansvar for denne tjenesten.
3.6 Utleiere som tar imot kredittkortinformasjon, bankkontoopplysninger eller annen betalingsinformasjon fra feriegjester, forplikter seg til å håndtere og beskytte all slik informasjon i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt beste praksis.
3.7 Kommunikasjon mellom feriegjester og utleiere via Vrbo-plattformen må ikke inneholde e-postadresse eller telefonnummer. Vær oppmerksom på at all kommunikasjon som sendes via Portalen (eller gjennom ethvert verktøy på Portalen, slik som Vrbo-plattformen) kan refereres til av feriegjesten og utleier som kommuniserer, og ses av Vrbos ansatte og representanter for å kunne overholde sine forpliktelser på grunn av sin web hosting-status og for å overvåke bruken for bedre å kunne lære feriegjester og utleiere hvordan de skal bruke Vrbo-plattformen korrekt, oppdage svindelforsøk, og sørge for etterlevelse av Reisevilkårene. Vrbo beholder en kopi av alle e-poster som sendes og mottas gjennom denne tjenesten.
3.8 Utleiere og feriegjester er alene ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen mellom hverandre.

4. Rangering og visning i Søkeresultater

Vrbo kan ikke garantere at en annonse vil vises i en spesifikk rekkefølge i søkeresultater i en Portal. Søkeresultatene vil variere automatisk, avhengig av filtre brukt av feriegjester, feriegjesters preferanser, samt utleiers «Rangering» som kan være et resultat av ferieboligens egenskaper og feriegjesters brukeropplevelser. Ferieboligens egenskaper evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel feriegjesters tilbakemeldinger, fasiliteter og beliggenhet. Feriegjesters brukeropplevelser evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel hyppighet av datoendringer, utleiers responstid og aksept av bookinger, kontinuiteten i rangeringer, hyppigheten av utleiers kanselleringer og kvaliteten på opplevelsen av oppholdet. Annonsens rangering i søkeresultatene kan også påvirkes av deltakelse i Boost-ordningen, der Partnere kan «oppgradere» annonsenen for å gi den bedre synlighet i søkeresultatene. «Oppgraderingspoengene» deles ut basert på kompensasjonen Vrbo får fra bookinger og fullførte opphold via Siden for annonsen. Hvis en annonse er basert på et abonnement, kan søkeresultatene også variere avhengig av søkekriteriene som brukes av en bestemt feriegjest. Visse nye annonser kan bli vist i bestemte posisjoner på startsiden. Vrbo forbeholder seg retten til automatisk å bruke ulike søkealgoritmer eller å bruke metoder for optimalisering av søkeresultater for spesifikke feriegjesters erfaringer og markedsplassen som helhet. Annonser som distribueres på nettsteder som ikke er knyttet til Vrbo, garanteres ikke å vises på tredjepartens nettside i en bestemt rekkefølge eller i det hele tatt. Søkeresultatene og rangeringen kan være annerledes på Vrbos mobilapplikasjon enn de er på Vrbos nettsted. For å optimalisere søkeopplevelsen for både utleiere og feriegjester og forbedre rangeringsprosessen, beholder Vrbo retten til å kjøre sporadiske tester, som vil ha begrenset varighet, men som kan endre hvordan vi viser annonser og søkeresultater.

5. Registrering og opprettelse av Konto

5.1 Hvis feriegjester ønsker å bruke alle tjenestene som er tilgjengelige via Portalen , må de registrere seg på Portalen. Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke Vrbo at man registrerer seg på Portalen. Når feriegjester fullfører en vellykket registreringsprosess, opprettes en brukerkonto på Portalen (en «Konto»).
5.2 For å opprette en Konto må feriegjesten følge alle instruksjoner fra Vrbo under registreringsprosessen. En feriegjest kan registrere en Konto med en personlig e-postadresse eller alternativt logge på ved å bruke e-postadresse og brukernavn for leverandører av tredjepartsautentisering som er kompatible med Vrbo sin registrering.
5.3 Feriegjestens Konto inneholder informasjon som kan gjøres offentlig tilgjengelig på Portalen og være synlig for andre brukere av Portalen. En Konto inneholder blant annet:
  • Min profil-siden, som er en dedikert side der feriegjestens profilnavn vil være oppført som et obligatorisk felt. Publisering av andre personlige opplysninger og reiseinformasjon kan velges av feriegjesten, etter eget ønske;
  • Muligheten til å lage og lagre en reiseoversikt, organisere og dele ferieboliginformasjon;
  • Muligheten til å legge inn anmeldelse av leide ferieboliger;
  • Muligheten til å koble til feriegjestens brukerkonto hos leverandør av tredjepartsautentisering Ved å logge på eller koble til en Konto med en slik brukerkonto hos leverandør av tredjepartsautentisering, godtar feriegjesten å overføre sin e-postadresse og brukernavn brukt på brukerkontoen hos leverandøren av tredjepartsautentisering; og
  • En kobling til utleieromtaler (slik det er definert nedenfor).
5.4 Skatteregler kan pålegge oss å samle inn relevant skatteinformasjon fra feriegjester. Feriegjesten har ansvaret for å sikre at all oppgitt informasjon er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
5.5 Feriegjester kan deaktivere Kontoen når som helst, og de kan også koble fra Kontoen og den offentlige siden sin fra leverandøren av tredjepartsautentisering når som helst. Feriegjester kan koble fra sin Konto ved å gå direkte til siden for feriegjestens profilinnstillinger. Du forstår og samtykker til at selv om du deaktiverer Kontoen din, kan dataene dine lagres av Vrbo Group, Du forstår og godtar også at data om dine transaksjoner med Vrbo Group kan sendes til og lagres på andre nettsteder, for eksempel Google, dersom Googles søkemotorer har kopiert innhold fra Vrbo Groups nettsteder eller systemer. For ytterligere informasjon om dine personvernsrettigheter, vennligst les vår personvernpolicy.
5.6 Vrbo bruker også Google Analytics til å samle statistikk om bruk av Portalen. Du finner flere detaljer i personvernpolicy og Retningslinjene for informasjonskapsler i Googles egen personvernerklæring. Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom sine ulike tjenester, inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og aksepterer at Vrbo Group ikke har noen kontroll over Googles datainnsamling.
5.7 Vrbo tilbyr ikke lojalitets- eller bonusprogrammer på nettsteder som er knyttet til Vrbo. Det kan være mulig å benytte seg av bonusprogrammer for annonser på nettsteder som ikke er tilknyttet Vrbo, i henhold til nettstedenes vilkår og betingelser.

6. Vrbo sine rettigheter og plikter

6.1 Vrbo vil bestrebe seg på å gjengi bilder innsendt av utleieren mest mulig nøyaktig i Portalen. Feriegjesten erkjenner imidlertid at avvik fra originale bilder kan oppstå ved skanning av ikke-digitale bilder, som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at Vrbo ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig for slike avvik.
6.2 Du erkjenner også til at utleier, og ikke Vrbo (i den grad det er lovmessig tillatelig), er ansvarlig for bildenes og beskrivelsenes nøyaktige gjengivelse av den aktuelle ferieboligen.
6.3 Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig, og vi kan ikke og påtar oss ikke ansvar for å bekrefte at hver enkelt brukers identitet er gyldig. Vi oppfordrer feriegjester og utleiere til å kommunisere direkte med hverandre ved bruk av verktøy som er tilgjengelig på Portalen, selv om dette ikke kan gi noen garanti for identiteten til personen du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi feriegjester til å ta andre rimelige forholdsregler for å forsikre seg om at utleiernes identitet og ferieboligen og relevante detaljer om bookingen eller en potensiell booking er riktige. Du godtar å (i) holde passord og elektronisk ID både for kontoen din hos oss og e-posten din strengt hemmelig og bare utlevere dette til godkjente brukere av kontoene dine, (ii) be hver person som du utleverer elektronisk ID og passord til om å ikke utlevere det til uvedkommende, (iii) kontakte oss umiddelbart og velge en ny elektronisk ID og passord hvis du tror uvedkommende kan få tilgang til passordet til kontoen din hos oss eller e-postkontoen din, og (iv) kontakte oss umiddelbart hvis du kontaktes av noen som ber om din elektroniske ID og passordet ditt. Ytterligere, dersom Vrbo mistenker uautorisert tilgang til kontoen din samtykker du til, på forespørsel fra oss, å endre ID og passord så raskt som mulig og å utføre andre relevante handlinger som vi med rimelighet kan be deg om. Vi fraråder deg å gi andre tilgang til elektronisk ID og passord til kontoen din samt e-postadressen din. Hvis du skulle utlevere din elektroniske ID og passordet ditt til noen, eller hvis du ikke holder disse opplysningene tilstrekkelig hemmelig, har du selv ansvaret for alle transaksjoner som utføres av andre personer ved bruk av kontoen din og/eller e-postkontoen din, også transaksjoner som kan være straffbare eller som du ikke ønsket eller hadde intensjon om å utføre, og du samtykker til at Vrbo ikke skal være erstatningsansvarlig overfor deg i slike tilfeller.
6.4 Du erkjenner at Vrbo ikke er ansvarlig for å kontrollere identiteten eller handlingene til utleiere, eller for å stadfeste en ferieboligs karakter, tilstand eller eksistens.
6.5 Vrbo kan, når det er nødvendig (blant annet for å forhindre bedrageri fra en tredjepart og ved klage, påstander eller potensielle rettstvister), oppgi en proporsjonal del av feriegjesters kontaktinformasjon til en relevant tredjepart som har bedt om slik informasjon formelt gjennom sin advokat, en relevant myndighet eller ved et rettslig krav.
6.6 Vrbo forbeholder seg retten til å overføre disse Reisevilkårene, og å tildele eller sette bort noen eller samtlige av rettigheter og forpliktelser under disse Reisevilkårene til en tredjepart eller enhver annen enhet som tilhører Vrbo Group, men skal ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier du har under disse Reisevilkårene.

7. Immaterielle Rettigheter

7.1 Alt innhold i Portalen er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Gjengivelse av Portalen, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.
7.2 Feriegjester har tillatelse til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av Portalen som dokumentasjon på avtaler med Vrbo, og å beholde en kopi av sine bookinger. Den aktuelle filen eller utskriften skal tydelig vise teksten «© 2020 Vrbo.com, Inc., an Expedia Group company. All rights reserved».
7.3 Dersom en feriegjest sender inn eller overfører ethvert innhold via Portalen (eller Vrbos plattform eller systemer), inkludert tekst eller bilder, bekrefter feriegjesten at denne har en juridisk rett til å gjøre det.
7.4 I den grad feriegjesters anmeldelser og annet innhold inneholder varemerker eller andre beskyttede navn eller merker, bekrefter feriegjestene at de har rett til å bruke slike navn og merker.
7.5 Ved å sende innhold til Portalen gir feriegjesten, som beholder alle sine utleierrettigheter til Innholdet, til Vrbo, Expedia, «Vrbo Group», og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, for perioden den juridiske beskyttelsen av rettighetene til Innholdet varer, og progressivt i løpet av publikasjonenes varighet på Portalen eller andre medier i samsvar med denne avtalen, en ikke-eksklusiv verdensomfattende lisens til deres immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavs- og varemerkerettigheter; til Innholdet for de Autoriserte formål som definert og angitt nedenfor, i den utstrekning det er anvendelig og lovlig. Feriegjester frafaller ideelle rettigheter eller gir en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar og ugjenkallelig lisens til Vrbo Group for å bruke feriegjesters ideelle rettigheter til ethvert Innhold i den grad det er anvendelig og lovlig.