Jeśli obiekt znacznie różni się od opisu w ofercie, powinieneś najpierw skontaktować się z właścicielem lub menedżer i powiadomić ich o tym problemie. Reklamacje mogą być często rozwiązane natychmiast, jeśli właściciel lub menedżer zdaje sobie sprawę z problemu.

Drugim krokiem jest napisanie opinii. Opinie są lepiej widoczne dla innych podróżnych, zazwyczaj są też dla nich bardziej pomocne, a także umożliwiają właścicielom udzielenie odpowiedzi.

Zachęcamy do  napisania opinii zamiast składania reklamacji obiektu zwłaszcza w przypadku, gdy zastrzeżenia dotyczą złych warunków lub innych rozbieżności pomiędzy opisem obiektu a stanem faktycznym. Ogólnie skargi na nieruchomość wypoczynkową składane są w odniesieniu do takich kwestii jak anulowanie pobytu w ostatniej chwili, bardzo złe warunki lub brak zwrotu depozytu.

Możesz również zgłosić nam reklamację dotyczącą właściciela lub menedżer obiektu, klikając Kontakt.

Jeśli chcesz udokumentować swoją reklamacje, podaj nam następujące informacje:
  • Nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy właściciela lub menedżer obiektu
  • Strona wynajmu wakacyjnego i numer identyfikacyjny oferty
  • Krótki opis sytuacji oraz oczekiwane rozwiązanie (Twoja reklamacja)

Kiedy otrzymujemy te informacje, przesyłamy je właścicielowi lub menedżer z prośbą o jak najszybsze skontaktowanie się z Tobą i rozwiązanie tej sprawy. Incydent ten zostanie udokumentowany pod ich adresem i ma wpływ na wszelkie możliwe konsekwencje.

Odwiedź nasze Centrum bezpieczeństwa , aby przeczytać o najlepszych metodach zabezpieczeń.