PDF
Bolagsinformation
Platsen https://www.vrbo.com/sv-se administreras av EG Vacation Rentals Ireland Limited
EG Vacation Rentals Ireland Limited
Huvudkontorets adress:
25 St. Stephen's Green, 4th floor
Dublin 2, D02 XF99
Irland
Registrering: Registrerat i Irland, nr 673084
Momsregistreringsnr: IE 36 9805 3WH
Kundtjänstkontakter:
Telefonnummer: +46 (0)46 8880 133
Otillåtet innehåll
Om du misstänker att innehåll på vår webbsida kan vara otillåtet ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till legal@vrbo.com där du förklarar, så detaljerat som möjligt, varför du anser att innehållet är otillåtet. Ange även webbadressen till sidan med det otillåtna innehållet.
Lagen om digitala tjänster
Från och med 2023/02/17 når inte Vrbo upp till tröskeln på 45 miljoner genomsnittliga månadsvisa användare av tjänsten i den Europeiska unionen, uträknat i enlighet med punkt 77 i lagen om digitala tjänster (DSA), och artikel 24(2) i DSA. Om du vill ha mer information kan du gå till avsnittet om DSA på Expedia Groups sida för företagsstandarder som finns här.